Copy

Delwedd addurniadol


Decorative image

Dathliad clai ledled y Deyrnas Unedig yw Hey y Clay!
Mae’n rhoi’r cyfle i bawb ryddhau eu crochenydd mewnol.


Mae’r digwyddiad Hey Clay! eleni ar gyfer Canolfan Grefft Rhuthun yn sesiwn
archwiliadol rithiol, ar-lein i roi’r cyfle i chi chwarae â chlai beth bynnag
fo’ch oed a’ch lleoliad yn ystod y gwaharddiad ar bob symudiad!


Delwedd addurniadol

Ymunwch â’r Seramegydd Ceri Wright yn ei stiwdio
yng Ngogledd Cymru
lle dangosir i chi’r ffordd o arbrofi â
phob ffurf ar lunio â llaw – gyda dulliau pinsio, coilio,
slabio a modelu’n cael eu harddangos. 


Yna, â’r sgiliau hyn, gallwch greu beth bynnag fydd yn mynd â’ch bryd!
Dysgwch â Ceri gan ddefnyddio’r dolenni isod:


Cyflwyniad i Hey Clay 2020
Cyflwyniad i Ddeunyddiau
Gweadau
Adeiladu slabiau
Cyflwyniad i Dorchi
Potiau pinsiad
Deinosor


Delwedd addurniadol

Mae Ceri’n defnyddio eitemau a gwrthrychau o’r cartref –
felly does dim angen unrhyw offer arbenigol. 

Dim clai? Beth am ddefnyddio clai sy’n sychu yn yr aer,
neu blastisin, toes chwarae neu does halen yn lle clai,
hyd yn oed farsipán os oes gennych chi beth wrth law!

 
Pa un ai bot syml y byddwch chi am ei wneud neu aliwn, neu deils o
flodau/planhigion a gwasgnodau i gofio’r cyfnod hwn – does dim pen draw!

Dilynwch Ceri ar Instagram a Facebook
I ddarganfod mwy am GLAI beth am edrych ar rai o’n
Pecynnau Adnoddau Beth yw Crefft?  


Delwedd addurniadol

Archwiliwch ddarn o’r pecyn adnoddau DEFNYDDIAUyma

Delwedd addurniadol

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Claire Curneen
darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

Ac edrychwch ar yr arddangosfa yn Rhuthun – yma
Delwedd addurniadol

I ddarganfod mwy am SERAMEG edrychwch ar
ddarn o’n pecyn adnoddau PROSESyma


Delwedd addurniadol

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Susan O’Byrne
darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma  

ac edrychwch ar yr arddangosfa yma
Decorate image

Mae Hey Clay! yn rhan o’r ŵyl Byddwch yn Greadigol (9–17 Mai),
ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig i gefnogi creadigrwydd pob dydd sy’n cael
ei rhedeg gan y Cyngor Crefftau, Celfyddydau Gwirfoddol, Ymgyrch Gelfyddydau’r
Teulu, Beth Nesaf?, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru,
Cyngor Celfyddydau’r Alban, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon,
64 Miliwn o Artistiaid a Phobl Greadigol a Lleoedd.
 

Logo

 #HeyClay!   #GetCreativeatHome 
Facebook Twitter  Instagram

Mae’r ymgyrch Byddwch yn Greadigol yn ymwneud ag
annog pawb i roi cynnig ar rywbeth creadigol. Ei nod yw rhoi cyfle i
bobl roi cynnig ar rywbeth am ddim: rhywbeth y gallent fod
eisiau ei wneud yn fwy rheolaidd.

 
Canolfan Grefft Rhuthun – dathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud
Tanysgrifiwch i'n Rhestr Bostio er mwyn
derbyn y newyddion diweddaraf. Cliciwch yma
Dilynwch ni ar @Crefft_Rhuthun


Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB 
Ffôn: +44 (0)1824 704774

Ewch i’n gwefan am wybodaeth am wahanol arddangosfeydd 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Caiff Canolfan Grefft Rhuthun ei hariannu â refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru
ac mae’n rhan o  Hamdden Sir Ddinbych Cyf,
cwmni sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych.

 


Logos
 
Hawlfraint © 2020. Canolfan Grefft Rhuthun. Cedwir pob hawl.