Copy
Här kommer ett nytt nummer av e-Glimten
– nyheter för dig som är hyresgäst hos SigtunaHem.

Vi klarar krisen – tillsammans


Coronaviruset har medfört stora förändringar i hela samhället – men tillsammans kan vi hantera den situation som har uppstått.

På SigtunaHem har vi anpassat vår verksamhet och har god beredskap att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Vi har en tät dialog med Sigtuna kommun och följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer.

Kundservice tar just nu endast emot bokade besök, och vi har skapat nya rutiner för hembesök som gäller såväl våra egna medarbetare som entreprenörer. Vi har anpassat rutinerna för arbete i lägenheterna i samband med införandet av Öppet nät, och ser över hur vi kan ändra arbetssätt för att minimera riskerna för smittspridning vid kommande ombyggnationer. 

Fungerar de nya rutinerna i Kundservice bra?

– Hyresgästerna får boka besök för ärenden som måste utföras i kundservice, och det fungerar bra. Vi har även satt upp hostskydd vid besöksdisken, säger kundservice- och uthyrningschefen Maria Lundqvist.

– Inför inflyttning så bokar vi tider för utlämning av nycklar, och inlämning av nycklar görs före klockan 12 i brevlådan vid kundservice, tillägger hon.

Vi har sedan tidigare väl etablerade rutiner för att lösa problem som uppstår när någon får betalningssvårigheter. Hyresgäster som fått problem att klara hyran som en direkt följd av coronaviruset kan nu också ansöka om uppskov. 

Är det många som har ansökt om uppskov med hyran?

– Nej, det kommer in några ansökningar per dag, men det är inte någon storm, säger Maria Lundqvist.

Vi försöker också på olika sätt att hjälpa de lokalhyresgäster som hamnar i besvärliga situationer som en följd av coronakrisen.

– Fram till nu så för vi dialog med ett 15-tal lokalhyresgäster. Med de flesta har vi skrivit en överenskommelse om att hjälpa till med hyrorna från april till juni, säger fastighetschef Bertil Hallbäck.

Våra bovärdar och entreprenörer prioriterar för tillfället att åtgärda akuta fel. Mindre allvarliga saker åtgärdas i mån av tid, och under förutsättning att ett besök kan genomföras utan risk för smittspridning.

Vad ska våra hyresgäster tänka på inför ett besök av en bovärd eller entreprenör?

– Våra bovärdar ringer alltid innan de åker ut till någon. Den boende kan då antingen lägga nyckel i tub, eller kanske passa på att ta en promenad under tiden som bovärden är där, säger bovärdschefen Joaquim Valente.

– Det viktiga är att vi har ett samspel, håller distansen och tar vårt ansvar. Vi följer helt enkelt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fortsätter han.

Mer om hur vi arbetar och länkar till viktig information hittar du här:

 
Coronaviruset – information
Information about Covid-19 in other languages
Till dig som känner oro för din hyra!
Information in English, Finnish, Somali and Turkish
Information in Arabic, Tigrinja, Dari and Farsi
Flaggan i topp för Norrbacka omvandling
Måndag 27 april gick det officiella startskottet för ett av SigtunaHems största projekt någonsin. Då hissade vi flaggan i topp för Norrbacka omvandling och 300 nybyggda lägenheter i ett av våra mest attraktiva bostadsområden.

 
NORRBACKA OMVANDLING
Illustrationen visar detaljer ur planen för upprustningen av Lyckostigen.

Vi rustar gårdar och bygger lekplatser


Nu börjar vi rusta upp gårdarna vid Lyckostigen – vårt nästa stora utemiljöprojekt.

Gårdsrustningen på Tingvallavägen är nu klar och ska slutbesiktas i mitten av maj. Redan har vissa lekplatser i området öppnats upp för de boende. Nu tar vi tag i nästa område, och då handlar det om Lyckostigen som ska få en välbehövlig uppfräschning. 

– Vi ska rusta upp lekplatserna och kommer att förnya planteringarna in mot fasaderna vid samtliga hus. Vi kommer också att lägga om asfalten i hela området så att det blir bättre framkomlighet, berättar markchefen Alexander Lindqvist.

– Upprustningen startar i maj och väntas bli klar i mitten av november, tillägger han.

Parallellt med arbetena vid Lyckostigen pågår också ett något mindre omfattande, men minst lika spännande markprojekt.

– Vid Postnisses gränd bygger vi just nu vår första fickpark. Det är en minipark som ligger insprängd i stadsmiljön, säger Alexander Lindqvist.

– Tanken är att den ska fungera som en trevlig park att sätta sig i eftersom den ligger i anslutning till gångstråket. Sommartid ska parken även kunna nyttjas som uteservering.
Här några bilder från gårdsrustningen på Tingvallavägen, som nu är färdig.
Ny lekplats vid Drottningvägen
Vi bygger just nu färdigt en ny lekplats vid Drottningvägen så att boende kan använda den under sommaren. Markytorna runt omkring prepareras i viss utsträckning tillfälligt med stenmjöl och stridande i stället för plattor och gummi. Detta på grund av kommande installationer för fjärrvärme.
VIDEOTIPS!
Visste du att matavfall kan förvandlas till biogas, och att det går att köra nästan fyra kilometer på bara en matavfallspåse?
Se filmen – blir en miljöhjälte i vardagen.

Ett år med LiveSteps


För exakt ett år sedan så började vi att göra löpande kundundersökningar med LiveSteps – ett verktyg som ger oss möjlighet att sätta in resurser där de behövs som bäst.

Den 1 maj 2019 började vi att skicka ut enkätfrågor via mejl till våra hyresgäster löpande under varje månad. I enkäterna frågar vi om alla olika delar av vår verksamhet. Ni som bor hos oss får möjlighet att berätta vad vi behöver förbättra, och vad ni tycker är viktigast för tillfället. Svaren vi får in ger oss en god vägledning om hur vi ska prioritera vårt arbete.


– Vi kan se på våra prioriteringsplaner att vad som är viktigt ändras från kvartal till kvartal. Några frågor fortsätter att vara viktiga för hyresgästerna, till exempel städningen. Men där har vi också förbättrat oss, säger Paloma Labbé, utvecklingsansvarig på SigtunaHem.

– Skötsel av gräsmattor är viktigt just nu…  

Det beror sannolikt på den milda och snöfria vintern. I normala fall skyddas markytorna av snö och is, men just den här vintern har bilar och andra fordon satt oönskade avtryck i gräsytorna på många platser.


– Men det är också därför som det här verktyget är så viktigt för oss. Eftersom vi skickar ut enkäterna kontinuerligt i stället för att mäta en gång varje eller vartannat år så kan vi se vad hyresgästerna tycker är viktigt just nu. Och göra upp handlingsplaner därefter, säger Paloma Labbé.

– LiveSteps hjälper oss att visualisera och följa upp saker på ett väldigt bra sätt. 

Vi har så här långt fått in 1 109 besvarade enkäter, vilket innebär en svarsfrekvens kring 30 procent. Vi vill naturligtvis se att svarsfrekvensen höjs rejält det kommande året. Det är viktigt att så många som möjligt tar chansen att svara. Inte bara för att det hjälper oss att prioritera rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Vi får också in många tips och synpunkter via enkäternas fritextfält. Vi läser alla kommentarer och kan – under förutsättning att den som svarat inte har gjort det anonymt, vilket alltid är möjligt – snabbt följa upp och återkoppla.


– Vi har precis fått en ny prioriteringsplan för kvartal två och kan se att de viktigaste frågorna för hyresgästerna just nu är – förutom skötsel av gräsmattor – belysning i allmäna utrymmen och städning av entréer, hissar och trapphus, säger Paloma Labbé.  
 

Här är vår nya flyttfirma!


SigtunaHem har tecknat avtal med Rexab Flytt & Tunghantering AB – företaget ska hjälpa oss med flyttning, transporter och magasinering.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Rexab. Jag har goda erfarenheter av företaget sedan tidigare och är övertygad om att det här kommer att fungera bra, säger SigtunaHems projektchef Sven-Åke Persson.

Avtalet med Rexab tecknades tisdag 14 april efter en offentlig upphandling där företaget lämnade det starkaste anbudet.

Rexab huvudsakliga uppdrag blir att hjälpa SigtunaHems hyresgäster med flyttning, transport och magasinering av bohag i samband med ombyggnation.

 
LÄS MER OM REXAB

Vill du jobba utomhus i sommar?


Bor du hos oss? Är du mellan 16 och 19 år? Går du på gymnasiet och är folkbokförd i Sigtuna kommun? Då är du välkommen att söka sommarjobb hos oss på SigtunaHem.

Sommarjobbet innebär tre veckors sammanhängande arbete under sommarlovet. Tillsammans med Sodexo – som sköter marken i våra områden – kommer du att se till att utemiljön kring våra hus är välvårdad och håller en hög standard.

 
LÄS MER OCH ANSÖK
Valsta utveckling har en ny hemsida

Nu lanserar föreningen Valsta utveckling en helt ny hemsida – Vi är Valsta!

För tre år sedan tog SigtunaHem initiativ till ett långsiktigt samarbete mellan aktörer i Valsta – fastighetsägare, Sigtuna kommun, föreningar, näringsidkare och polis. Samarbetet etablerades i form av en ideell förening, Valsta utveckling, som står bakom hemsidan Vi är Valsta.

– När vi samlar våra resurser och delar idéer och perspektiv så står vi bättre rustade att bidra till ett tryggare och mer attraktivt Valsta, säger SigtunaHems vd Göran Langer som också är ordförande i Valsta utveckling.

Den nya hemsidan har utvecklats i samarbete med kommunikationsbyrån Näpen.

– Tillsammans har vi satt en strategi för att förändra bilden av Valsta som ofta får en ensidig bevakning i media. Här är hemsidan ett otroligt viktigt verktyg. Med webbadressen Vi är Valsta (viarvalsta.se) vill vi signalera inkludering och vi-känsla – att vi och våra besökare tillsammans kan höja Valsta.

Välkommen att besöka…

 
VI ÄR VALSTA!
SigtunaHem på Instagram
SigtunaHems Facebook
Webbplats
© 2020 AB SigtunaHem.