Copy
BANEN
NYE LOKALREGLER
ÅBENT HUS
ÅBNINGSTURNERING
JUNIORER
WILSON DEMODAG
NY GENNEMGÅENDE ELITETURNERING
MEDLEMSKATEGORIER 2019
REGIONSGOLF DANMARK 2019
BEGRÆNSNING PÅ EDS RUNDER
KONTORET
RIBE GOLF KLUB
 
Nyhedsbrev primo/medio april 2019

BANEN 
Arbejdet på hul 17.

Vi er i gang med at lave nogle af de planlagte ændringer/forbedringer på hul 17. 
Området er markeret med blå pæle med grøn top (område med spilleforbud). Der skal derfor droppes fri af området uden straf.
Der er placeret en måtte, som definerer droppezone, og man kan derfor tage sit fri drop på denne. Husk at droppe fra knæhøjde ifølge de nye regler.
Det er herefter planen, at arealet skal tilsås med græs, når vejret er bedre og varmere. Der vil være en afspærring med kæde, for at vise, man skal gå højre rundt om greenen. Fremover, skal der kun være én sti fra hul 17. Nemlig højre om.

Da det er svært at arbejde på arealet mens der spilles, vil hul 17 blive lukket en gang imellem, hvor der skal spilles til 17. vintergreen. Dette vil selvfølgelig blive skiltet i klubhuset, samt skrevet på hjemmesiden.

Der henstilles til, at man respekterer markeringerne.

NYE LOKALREGLER FRA 2019
Som bekendt er der kommet nye golfregler gældende fra den 1. januar 2019. Med god tilslutning har vi afholdt en række info-møder i klubhuset i december 2018, og i marts 2019. Så nu skal det lærte afprøves i praksis.

De nye golfregler giver mulighed for at indføre følgende lokalregel:
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inklusive hullets tee-områder.

Vores konklusion:
Vi forudser mange diskussioner blandt spillerne i forsøget på at blive enige om hvor bolden røg ”out of bounds” eller bolden ”blev væk” ved mistet bold. Desuden kræves det, at der i klubhuset ophænges en redegørelse på 4 stk. A4 sider med vejledning om, hvordan reglen skal anvendes.

Da Reglen ikke kan anvendes ved afvikling af turneringer under DGU og Regionsgolf, vil den kun have virkning ved afvikling af almindeligt spil, herunder lokale klubturneringer, EDS runder mv.

Vi har en udmærket regel 18.3, der opfordrer til at spille en provisorisk bold, hvis bolden kan være ”out of bounds” eller ”mistet”. Fremgangsmåden er enkel og forståelig, hvorimod forslaget, efter vores mening, vil give anledning til forvirring og misforståelser.

Efter moden overvejelse har vi fravalgt at indføre denne Regel som lokalregel i Ribe Golf Klub.

Nye lokalregler for Ribe Golf Klub kan ses på opslagstavle i klubhuset, samt på klubbens hjemmeside.

Med hilsen
Erling Andersen    
Regel/hcp udvalget

ÅBENT HUS
Ribe Golf Klub afholder åbent hus mandag den 8. april 2019 kl. 17:30.


Vi har plads til flere nye medlemmer - så en opfordring fra dig som medlem til personer i din omgangskreds eller familie i lokalområdet kan måske give et nyt medlem, så lad denne få kendskab til disse datoer.

Vi påbegynder uddannelsen af nye golfspillere tirsdag den 16. april og onsdag den 17. april. Udstyr kan lånes.
Efter gennemført uddannelse kan vi tilbyde et medlemskab uden indskud.

Ring til golfmanager Jamie på tlf. 2088 5052 og få en aftale, eller kom bare ud og prøv!

Vi har brug for hjælp fra klubbens medlemmer til at skaffe nye golfspillere.

TIP TOP/UNIBREW ÅBNINGSTURNERING
Årets åbningsturnering med TIP TOP og UNIBREW som sponsor spilles søndag den 14. april, kl. 10:00.  

Tilmelding og læs mere i GolfBox >> - Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 9. april kl. 23:59
Der spilles slagspil i A-rækken og B, C og D rækken spiller stableford.
Husk præmiemodtagerne skal være til stede ved overrækkelsen, ellers bortfalder præmierettigheden.
Sponsorerne støtter Ribe Golf Klub. Husk at støtte dem.

JUNIORER
I Ribe Golf Klub er der en flok juniorer –  der er plads til flere – kontingent for junior er i 2019 kr. 400,-. 
Juniorerne samles til træning tirsdage fra kl. 17:00 - 18:00 undtagen i ferietiden.
 
Som et nyt tiltag tilbydes der kørsel i bus, som kører fra Ribe Fritidscenter kl. 16:30 til golfklubben, så juniorerne kan være klar til træningen kl. 17:00. Der var den første tirsdag 13 juniorer til træning men ingen gjorde brug af muligheden for kørsel med bus.
For at sikre sig, at juniorerne er med bussen, samt at der kun bestilles en bus, hvis der foreligger ønsker om kørsel, skal tilmelding til kørsel ske senest kl. 15:30 tirsdag til kontoret - altså 1 time før bussen kører fra Ribe Fritidscenter.
Juniorspillerne sørger selv for kørsel hjem med deres mor, far, familie eller venner.

WILSON DEMODAG
Demodag med Wilson golfudstyr finder sted onsdag den 10. april fra kl. 14.00 til kl. 18:00 på træningsbanen.
Her vil Lars Lørup fra Wilson komme med 2019 produkterne, så kom og prøv disse.

Når du køber udstyr på demodagen, vil fortjenesten gå i Ribe Golf Klubs pengekasse, så nu er der 2 gode grunde til at besøge Wilson demodagen den 10. april:
1. Der er tilbud på alt udstyr denne dag :-)
2. Penge/fortjenesten vil gå til R.G.K.
Der er mulighed for booking af tid ved at ringe til kontoret tlf. 7544 1454 eller skrive dig på listen, som hænger på døren til Wilson Show Room lige over for kontoret.

NY GENNEMGÅENDE ELITETURNERING 
❌SÆT KRYDS I KALENDEREN❌
Vi starter en ny gennemgående eliteturnering op i år.
Hvem: Damespillere under hcp 25 og herrespillere under hcp 16,2
Hvad: Vi spiller Stableford fra scratch (men der vil også være en nettopræmie)
Hvornår: De første to datoer er fastlagt til Langfredag den 19. april kl 9:00 Den anden til påskemandag den 22. april kl. 9:00.
resten kommer snarest.
Hvor ofte: Der bliver i alt 10 turneringsdatoer. De 6 bedste er tællende. Så man har en chance, hvis man er forhindret et par
gange eller har en offday.
Pris: 200 kr., som dækker matchfee for alle 10 turneringsdage.
Tilmelding: Kommer snarest... Skal lige sættes op på GolfBox.
Læs mere >>

MEDLEMSKATEGORIER 2019
Se info om klubbens medlemstyper >>

REGIONSGOLF DANMARK 2019
Som tidligere meddelt har klubben tilmeldt følgende hold til turneringen 2019:

•    4 hold i ABCD rækken.
•    2 hold i Senior rækken.
•    2 hold i Veteran rækken.
•    3 hold i Superveteran rækken.

Turneringsplanen for sæsonen 2019 er klar til opstart i uge 17 og 18.

Ved afvikling af ABCD turneringen spilles der alene om slutplacering, mens der ved afvikling af Senior/Veteran turneringerne i nogle af rækkerne spilles om såvel oprykning som nedrykning til næste sæson.

Holdkaptajnerne er blevet indkaldt til et informationsmøde i klubhuset den 15. april 2019 om turneringens afvikling. Derudover har de fået tilsendt uddrag af spilleplan for 2019, og starttider for hjemmekampe i 2019 med tidsreservationer i Golfbox, samt holdtilmelding til internt brug, så de skulle være klædt på til opgaven.
    
Alle holdkaptajner og spillere ønskes hermed en god turnering.

Erling Andersen
Klubkoordinator
Telefon: 7542 2354
Mobil: 3068 1354
Mail: revea@stofanet.dk

BEGRÆNSNING PÅ EDS RUNDER
Begrænsning på antal EDS runder pr. uge fjernes den 15. april 2019.

Spillernes handicap vil i et kommende handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort.

I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præsis som mulig.

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra den 15. april 2019.

Dansk Golf Union opfordrer til, at spillerne i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS runder, og afleverer alle de scores, de kan - gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores.

For hvem har ikke en interesse i at have et retvisende handicap?

Et retvisende handicap
Et retvisende handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle spillestyrke, og det skal stort set være hver gang vi spiller golf:

•    Når vi deltager i en turnering.
•    Når vi spiller om en øl med venner.
•    Når vi spiller på forskellige baner.
•    Når vi skal følge vores udvikling.
•    Eventuel ved andre lejligheder.

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.

Vi forsøger at finde et udtryk for, hvilken score en golfspiller kan forvente på en god dag, og det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores.

Ikke overraskende kræver det en sådan udregning, at vi har en masse nutidige scores til rådighed - for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få - så bliver resultatet ikke optimalt.

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder - nemlig den, som på dagen har spillet bedst (i forhold til sin egen nuværende spillestyrke) - det er golf i en nøddeskal.

PS.: De spillere som enten er begyndt og/eller af andre årsager ikke har 20 scores i deres arkiv til 2020, får selvfølgelig stadig udregnet et korrekt nyt handicap.

Med hilsen
Erling Andersen
Regel/hcp udvalget

KONTORET
Åbningstider i perioden: 01.04 - 30.09:
Mandag: kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag: kl. 09:00 - 15:00
Onsdag: kl. 09:00 - 16:00
Torsdag: kl. 09:00 - 15:00
Fredag: kl. 12:00 - 14:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Helligdag: Lukket
samt ½ time før starttidspunkt for turneringer.
RIBE GOLF KLUB - SNEPSGAARDEVEJ 14 - 6760 RIBE - TLF. 7544 1454 - WWW.RIBEGOLFKLUB.DK  This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ribe Golf Klub · Snepsgaardevej 14 · Ribe 6760 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp