Cradlenet nyhetsbrev maj 2019
      
View this email in your browser
Full fart framåt!
Det händer massor på det cirkulära området och vi är inte ens halvvägs i 2019! Delegationen har beslutat om tre fokusområden för det fortsatta arbetet för cirkulär ekonomi i Sverige, ISO utvecklar en ledningssystemsstandard för cirkulär ekonomi, Global Reporting Initiative har tagit fram ett förslag på en avfallsstandard för mer cirkulär hantering av avfall och dessutom börjar IKEA hyra ut möbler till både företag och studenter. Fantastiskt!
 
Cradlenet har anordnat ett flertal spännande seminarier runt om i landet och fler är på gång! Närmast är nätverksträffen hos Cradlenet Väst i Göteborg den 23 maj om produkt- och tjänstedesign ur ett användarperspektiv. Flera spännande samarbeten har initierats och vi hoppas kunna avslöja mer om dessa i kommande nyhetsbrev. Nu önskar vi er en trevlig fortsatt läsning!

Senaste nytt inom Cradlenet

Cradlenet med i kartläggning i Aktuell Hållbarhet, den cirkulära frågan allt hetare
I det senaste numret av aktuell hållbarhet (nr 3 2019) presenteras viktiga aktörer för den cirkulära utvecklingen i Sverige. Cradlenet har av Aktuell Hållbarhet tillåtits att publicera artikeln via vårt nyhetsbrev och på vår web. Intresset för den cirkulära frågan öka snabbt och mycket händer på området. Cradlenet, 100gruppen, Circular Sweden, Ragn-Sells, IKEA och Atea rankas i artikeln som nyckelspelare i omställning till en cirkulär ekonomi inom näringslivet. Tillsammans med Aktuell Hållbarhet uppmuntrar vi till spridning av artikeln och därmed kunskap om cirkulär ekonomi. Läs artikeln här >>
Cradlenet Väst bjuder in till nätverksträff om design för cirkulär konsumtion
Välkommen på en spännande och intressant nätverksträff torsdagen den 23 maj 2019 om Use2Use - Design för Cirkulär Konsumtion. Inbjudna talare är Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt från Chalmers Industri- och Materialvetenskap och de kommer att berätta om ett nytt verktyg för design av produkter och tjänster ur ett användarperspektiv. Mer information och anmälan >>
Mycket lyckad och uppskattad seminarieserie om cirkulär ekonomi med Cradlenet Syd

Seminarieserien började med temat framtidsscenarion kring cirkulär ekonomi och avslutades med frågan om cirkulär ekonomi är en balanserad tillväxtmodell? Lisa Necksten, koordinator för Cradlenet Syd, berättar: "En person från publiken sa efteråt att hon nu var riktigt peppad på att åka tillbaka och göra ännu större förändringar och omställningar i sin verksamhet - det är precis den känslan vi vill ska komma efter våra seminarier".

Här följer en kort återkoppling från serien:
Deltagarna på det första seminariet var överens över att det var bra att få en tydlig bild av vad en omställning till ett cirkulärt samhälle faktiskt skulle innebära, hur det skulle kunna se ut (på en större samhällsnivå snarare än i detalj) och vad som skulle behövas för att nå dit. Dessa saker var några som Pernilla Hagbert, forskare från KTH, visade utifrån forskningsrapporten Bortom BNP-tillväxt. Inbjuden talare till seminarie två var (bland flera) Hervé Corvellec, professor för institutionen för tjänstevetenskap på Lunds Universitet. Efter hans föreläsning var det många i publiken som reflekterade kring att cirkulär ekonomi är en bra modell när det kommer till cirkulära flöden men att det fortfarande finns osäkerheter kring om och hur den kan omsättas till en fungerande ekonomisk modell. Några utmaningar är exempelvis materialens nedgradering i kvalitet, sociala säkerheter och risker - dessa behöver lösas.
Cradlenet Norr stöttar Umeå kommun i ett OECD-projekt om cirkulär stadsutveckling
Umeå är en av tio städer i Europa som valts ut att delta i OECD-projektet “The Economics and Governance of Circular economy in Cities”. En av huvudorsakerna är att det i stadens strategiska plan för 2016-2028 står att ”Umeå ska vara en föregångare inom området cirkulär ekonomi”. OECD studien ska resultera i stadsspecifika rekommendationer kring det fortsatta arbetet med cirkulär ekonomi, skapa ett nätverk för kollegialt lärande och kunskapsutbyte, samt underlag för OECD ländernas framtida policyarbete gällande cirkulär ekonomi. Mer information >>

Senaste nytt hos våra medlemmar

Månadens medlem är Rewinner
Månades medlem är Rewinner. Rewinner förbättrar systematiken kring att återanvända samt sälja vidare spill i produktion, närmare bestämt skrot av rostfritt, järn och metall samt ädelmetallskrot. Rewinner kartlägger och systematiserar omhändertagandet av skrotmaterialet och utvecklar processer så att materialet kan återanvändas som råvara där spillet uppkommit. Linn Lindfred, Cradlenet, har intervjuat Peter Qvarfordt, Managing Director på Rewinner, om deras arbete. Läs intervjun här >>
IVL - Test av inventeringsverktyg och marknadsplats för återbruk av byggprodukter
IVL har genom Centrum för Cirkulärt Byggande genomfört en rad projekt för att främja återbruk i byggsektorn. De har tagit fram prototyper på verktyg som syftar till att stödja ett ökat återbruk. Nu söker IVL testanvändare till de nya digitala verktygen. De söker användare som efterfrågar återbrukbara byggprodukter, exempelvis i samband med inköp till byggprojekt, de som hanterar återbrukbara byggprodukter, exempelvis i samband med ombyggnation eller rivning, och de som är i behov av att få en bättre översikt kring tillgängliga produkter i lager. Läs mer om hur du blir testanvändare här >>
Ragn-Sells - Ny process för att utvinna plast ur organsikt avfall 
Medlemsföretaget Ragn-Sells i Danmark har som första aktör i världen tagit fram en process för att i stor skala utvinna plast ur organiskt avfall för att producera nya produkter. Det avgörande för att detta blivit möjligt är att det i Danmark finns en ökande efterfrågan på att köpa produkter av återvunna fibrer. Enligt Ragn-Sells är det fortfarande en mycket liten efterfrågan av produkter tillverkade av återvunna fibrer i Sverige men om offentlig upphandling skulle användas systematiskt så skulle mer material kunna cirkuleras istället för att förbränns. Läs mer om den nya processen här >>

Cirkulär ekonomi i Sverige och världen

Nya fokusområden för delegationen för cirkulär ekonomi
Delegationen för cirkulär ekonomi har valt ut tre fokusområden för deras framtida arbete: plast, offentlig upphandling och cirkulär design. Plast har valts ut för att materialet har stor potential till att återvinnas mycket mer. Offentlig upphandling har valts ut då det omsätter stora volymer och ekonomiska värden (en styrning av offentlig upphandling kan därför ha stor effekt på resurseffektivitet). Slutligen har cirkulär design valts ut för att bidra till cirkulära affärsmodeller och för att integrera cirkularitet i produkter och produktionssystem. Cradlenet välkomnar förslagen och ser också stor potentialen i de valda områdena. Cradlenet rekommenderar också större fokus på cirkulära affärsmodeller då det är vid integrering av cirkulär ekonomi i affärsmodellerna som den miljömässiga- och finansiella effekten kan bli riktigt stor. Läs mer >>

IKEA hyr ut möbler

IKEA testar prenumerationstjänst på möbler. Möbeljätten identifierar ett nytt behov hos kunderna – miljömedvetenhet och flexibilitet. Kunder ska kunna skaffa, reparera och återbruka IKEA-produkter på ett mer hållbart sätt. Genom att hyra ut möbler behåller IKEA ägandeskapet och kan på så vis säkerställa att produkterna får ett så långt liv som möjligt samt tas om hand på bästa sätt när produkten inte längre går att använda. För att nå målet cirkulär och klimatpositiv år 2030 har de bland annat åtagit sig att implementera en cirkulär affärsmodell - ett arbete de påbörjat nu. Uthyrning av möbler testas på IKEAs 30 marknader runtom i världen. Läs mer här >>
Ny avhandling om cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin
Tomas Nyström, forskare på RISE och i cirkulära möbelflöden, har avhandlat ämnet- Adaptiv design för cirkulära affärsmodeller inom fordonsindustrin. Rapporten visar att om företag ska lyckas ställa om till en cirkulär affärsmodell ("lager-baserad affärsmodell") måste de kunna hantera en process för cirkulär affärsmodellinnovation parallellt med en designprocess för framtida anpassningsbara produkter. Tomas skriver i sin rapport att ”framtidsadaptiva produkter kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign för robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet med ny estetik, funktionalitet, energieffektivare teknik mm.” Om framtidsadaptiv design uteblir är risken att produkterna blir obsoleta och inte fungerar med en cirkulär affärsmodell där tillverkaren behåller ägandeskapet av produkterna. En slutsats i rapporten är att tillverkande företag behöver tillsätta en roll bland beslutsfattarna som fungerar som affärsmodellarkitekt/designer för att lyckas med framtidsadaptiv design parallellt med cirkulär affärsmodellinnovation. Läs rapporten här >>
Ny rapport från Svenskt Näringsliv om vad företag behöver för att bli ledande i cirkulär ekonomi
”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige”, heter rapporten som släpptes i april. Syften med rapporten är att bidra till utvecklingen av cirkulär ekonomi i Sverige och visa vad svenska företag behöver för att bli ledande i utvecklingen. Rapporten lyfter elva fokusomården och listar en rad ”viktiga principer” som krävs för att utveckla en cirkulär ekonomi. Läs rapporten här >>

Detta är Cirkulär Ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett system som är designat för att återskapa produkter, komponenter och material och behålla dem i systemet med ett så högt värde som möjligt utan att generera avfall. I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivet genom cirkulära materialflöden och innovativa affärsmodeller. En cirkulär ekonomi återställer ekosystem och håller dem resilienta. En cirkulär ekonomi baseras helt och hållet på förnybar energi.

>> Läs mer om Cirkulär Ekonomi
>> Vill du bli medlem i Cradlenet? Anmäl dig här! 
Kontakt:
info@cradlenet.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cradle Net · Rimfrostgränd 5 · Spånga 163 55 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp