Cradlenet nyhetsbrev mars 2019
      
View this email in your browser

Välkomna till ett nytt cirkulärt år med Cradlenet!

Årsmöte avklarat! Ny styrelse! Nytt spännande år!
Syftet med Cradlenet är att främja cirkularitet och för att skapa cirkularitet krävs samarbete. Vi har nu fått en styrelse som bland annat består av representanter från alla våra regioner (Cradlenet Syd, Nord och Väst). När valberedningen på årsstämman berättade att det inte var svårt att få kandidater att vilja engagera sig i Cradlenets styrelse bekräftades vår bild, varumärket är starkt. Detta år kommer vi att fokusera på samarbete/sammanslagning för att starkare driva den cirkulära agendan framåt! Vill du och din organisation hitta samarbetsmöjligheter med Cradlenet? Hör av er till:
info@cradlenet.se.

Ett mycket spännande, cirkulärt 2019 väntar!
Nu kör vi!
Delegationen har identifierat deras viktigaste frågeställningar för en omställning
Sveriges delegation för cirkulär ekonomi har, i sitt inledande arbete, identifierat "de viktigaste frågeställningarna" för en omställning till cirkulär ekonomi i Sverige. De skriver i sin delrapport att de kommer att titta på några materialströmmar och identifiera hinder samt möjligheter för återanvändning av produkter, återvinning av material och återvinning på molekylär. Återvinning av material är nödvändigt i en cirkulär ekonomi men cirkulär ekonomi är mycket mer än bara återvinning. Dessutom är återvinning det sista steget för material och produkter. Det är ännu oklart hur mycket delegationen kommer att rikta in sig på återvinning men Cradlenet föreslår att ett stort fokus läggs på att ex. underlätta för, och uppmuntra till, cirkulära affärsmodeller, resursminimering och cirkulär livsstil. I höstas föreslog exempelvis Cradlenet att avfallshierarkin lämpligen bör ändras till en resurshierarki, så att större fokus läggs på resurshantering. Cradlenet välkomnar delrapporten, ser fram emot delegationens nästa steg och ett framtida samarbete!

Senaste nytt inom Cradlenet

Cradlenet talar på klimatkonferens 
Fyra Mälarstäder, ett samarbete mellan Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås, bjuder in till en Klimatkonferens 22 mars i Eskilstuna om kommunernas möjligheter och utmaningar med att gå över till en cirkulär ekonomi. Syftet med konferensen är att öka kunskapen kring cirkulär ekonomi och konsumtionens klimatpåverkan, lyfta goda cirkulära exempel på företag, städer och projekt, samt ge medskick till deltagarna kring hur kommunerna själva och tillsammans kan arbeta för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Dessutom blir det ett guidad tur i ReTuna. Mer information >>
Cradlenet Norr bjuder in till frukostmöte om Umeås medverkan i OECD-studie
Umeå har valts ut som en av tio städer för att delta i OECD-studien “The Economics and Governance of Circular economy in Cities”. Cradlenet Norr bjuder in till ett frukostmöte 14:e mars där Laura Vidje, projektledare i OECD-projektet, berättar om kommunens deltagandet i studien. Dessutom kommer Cradlenet Norrs nya koordinator, Sebastian Holmström, som också är med i OECD-projektet att berätta om sitt besök i staden Groninge i Nederländerna där han analyserade deras arbete med cirkulär ekonomi. Under frukostmötet berättar han om sina lärdomar och ger exempel på hur Groningen jobbar med frågan, bl.a. så har staden en “vice mayor of circular economy”. Välkomna! Anmälan och mer information >>
Cradlenet Syd bjuder in till två frukostträffar
Välkommen på frukostträffar med tema Cirkulär ekonomi i samarbete med Sustainable Business Hub. Första träffen är 24:e april och har temat:
Cirkulär ekonomi - framtidsspaningar om hur ett samhälle baserat på återanvändning och cirkulära flöden kan se ut” Anmälan och mer info här>>
Andra träffen är den 30:e april med temat:
Cirkulär ekonomi - en balanserad tillväxtmodell? Anmälan och mer info här>>


 
Cradlenet Väst bjuder in till nätverksträff med Hifab
Välkommen på en lunchträff den 21:a mars på temat cirkulär ekonomi och nudging. Inbjuden talare är Katharina Paoli, Managing Director, A Win Win World, som kommer att berätta om det spännande temat nudging och beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. Temat för nätverksträffen är nudging och cirkulär ekonomi. Anmälan och mer information >>

Senaste nytt hos våra medlemmar

Re:sign - cirkulärt skylkoncept från Accus
Malmöbaserade medlemsföretaget Accus lanserar nu re:sign, ett cirkulärt koncept för skyltning och visuell varumärkeskommunikation. På företaget vill man gå från engångsskyltar till flergångsskyltar och har tagit fram strategier för att främja återbruk, återtillverkning och förbättrad återvinning.Tillsammans med bl.a. Lunds universitet och med finansiellt stöd från Vinnova har Accus arbetat med cirkulär innovation sedan 2016.
- Efter en spännande utvecklingsfas, går vi nu in i pilotläge för att i skarpt läge testa såväl våra cirkulära produkter som vårt cirkulära take-backsystem berättar Accus VD André Zandelin.
- Vi har t.ex. tagit fram modulära och återanvändningsbara skyltar, samt infört återvunna och biobaserade material, fortsätter Liv Andersson, ekodesigner på Accus. Nu designar vi bort avfall redan på ritbordet. Se en film om Accus arbete och omställning på www.accus.se.
Tarkett -  ny innovation möjliggöra återvinning av tusentals ton gamla plastgolv
I Sverige finns det ca 150 miljoner kvadratmeter plastgolv.Återvinning av dessa skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton (källa: IVL). Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning men det har inte kunnat återvinnas, förrän nu. Medlemsföretaget Tarkett har tagit fram en teknik för återvinning av plastgolv.
– Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vi har löst en av de stora utmaningarna kring att återvinna gamla plastgolv, med en helt ny revolutionerande teknik, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Det är ett viktigt steg mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle. Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara. Läs mer >>
BIARO lanserar ny förvaringsprodukt av 100% återvunnet material
Medlemsföretaget Biaro utvecklar och tillverkar förvaringsprodukter av olika slag. På Stockholm Furniture and Light Fair i februari lanserades en ny produkt, "Belt" som är en förvaringsenhet där användaren får plats med det mesta till den moderna arbetsplatsen, såsom pärmar, laptop/surfplatta och personliga tillhörigheter. Resårband håller sakerna på plats. Axelrem i läder och resten av produkten är gjord av FSC-märkt återvunnet returpapper (recycled cardboard). Produkten är också fullt återvinningsbar.

Cirkulär ekonomi i Sverige och världen

Nya upphandlingskrav ska bidra till mindre avfall inom byggsektorn
Idag kommer en tredjedel av Sveriges avfall från byggsektorn. Nu driver Göteborgs stad ett projekt i samarbete med aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, finansierat av Vinnova, som ska resultera i nya upphandlingskrav för att minska avfall. Projektet fokuserar på offentlig sektor och ska förbättra resursanvändning så att mer material kan återbrukas istället för att slängas.
– På längre sikt är målet att bidra till minskade avfallsmängder och mer återbruk i samband med bygg- och rivningsprocesser, säger Nina Wolf.

Läs mer om projektet här >>

Ny rapport guidar omställningen till cirkulär ekonomi  i
i städerna

Städer förbrukar idag cirka 70 procent av våra naturresurser och står för 60 till 80 procent av alla koldioxidutsläpp. Den ekonomiska tillväxten har styrt utvecklingen som också anpassats för att möta en växande befolkning och urbanisering där allt fler flyttar till storstäder. Medaljens baksida är ökade utsläpp och negativa effekter på miljö och hälsa. Rapporten ” Circular economy in cities” från Ellen Macarthur foundation är ett svar på det växande intresset för cirkulär ekonomi som en del av lösningen och ger en första guide till städers makthavare och politiker som vill implementera en cirkulär ekonomi.   

Läs rapporten här >>

Tre cirkulära nyheter från textilbranschen

Nyligen beviljades Emaus Stockholm, tillsammans med stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research och avfallsbolaget SÖRAB, stöd av Vinnova för projekt som ska bidra till en hållbar hantering av textilier. Projektet ska öka medvetenheten kring textiliers negativa påverkan på miljön, framförallt resursslöseriet som det innebär att slänga och förbränna textiler. Målet är bland annat att skapa verktyg som bidrar till en omställning till cirkulär ekonomi. Läs mer här >>

Under Återvinningsgalan på Berns, Stockholm, tidigare i år vann Kristinehamnsbaserade bolaget Re:newcell, som utvecklat en process för kemisk återvinning av gamla bomullskläder för att bilda nya textilfibrer, ”Årets cirkulära initiativ”.  Läs om Re:newcell här >>


Houdini, som tidigare visat hur deras kläder går att kompostera, utvecklar nu ”Houdini Prescription”. I en första pilot får prenumeranter av tjänsten tillgång till en garderob där de kan välja plagg månadsvis. Läs mer om tjänsten här >>

Cirkulära Göteborg

Göteborgs stad har en pågående satsning kring cirkulär ekonomi - Cirkulära Göteborg. Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad som syftar till att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Cirkulära Göteborg handlar om:
- Att göra det lätt för göteborgare och besökare att återbruka, dela och laga
- Att Göteborgs Stad ska föregå med gott exempel genom att ställa om från en linjär till en 
   cirkulär ekonomi inom de egna förvaltningarna och bolagen.
- Att Göteborgs Stad, tillsammans med näringslivsaktörer, ska erbjuda attraktiva lösningar 
  som uppmuntrar till hållbar konsumtion.  
Cradlenet uppmuntrar andra kommuner att kroka arm med Göteborgs Stad för att utbyta kunskap och erfarenheter samt för att hitta samarbetsmöjligheter och därmed mer kraftfullt bidra till en cirkulär omställning i Sverige.
Läs mer >>

Detta är Cirkulär Ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett system som är designat för att återskapa produkter, komponenter och material och behålla dem i systemet med ett så högt värde som möjligt utan att generera avfall. I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivet genom cirkulära materialflöden och innovativa affärsmodeller. En cirkulär ekonomi återställer ekosystem och håller dem resilienta. En cirkulär ekonomi baseras helt och hållet på förnybar energi.

>> Läs mer om Cirkulär Ekonomi
>> Vill du bli medlem i Cradlenet? Anmäl dig här! 
Kontakt:
info@cradlenet.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list