ad4c0bc9-a9a5-4ec9-a648-958dd1992bf2.gif
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier om hem online te bekijken. DIGIBaken
DIGIBaken november 2022
  d8917184-50a4-458e-9328-34321416fc21.png
 
     
 
In dit Digibaken:
 
     
 
Winterfeest
Openingstijden
Prijswijziging
Goed voorbereid in de winter

Water afgesloten
 
     
     
 
     
 
     
 
Winterfeest
7 januari
 
     
 Hierbij nodigen wij u als vaste ligplaatshouder, uit voor ons winterfeest op 7 januari 2023. Een gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje te proosten op het nieuwe jaar. Het buffet wordt u aangeboden door Marina Port Zélande, de drankjes zijn voor eigen rekening.

Datum: 7 januari 2023
Tijd:  16.00-21.00 uur
Team Marina Port Zélande

U komt toch ook? Laat ons mail dit even per weten. Tot 7 januari!Hiermit laden wir Sie herzlich ein zu unserem Winterfest am 7. Januar 2023. Beim Winterfest wollen wir zusammen mit euch genüssliche Häppchen und Getränke verzehren und anstoßen auf das neue Jahr. Das Buffet wird angeboten von Marina Port Zelande, Getränke sind auf eigene Rechnung.

Datum: 7. Januar 2023
Zeit: 16.00 Uhr - 21.00 Uhr
Team Marina Port Zelande

Sie kommen doch auch? Melden Sie sich per mail an. Bis zum 7. Januar!

 
 
     
     
 
 
 
     
 
Openingstijden
kerst en nieuwjaar
 
     
 


 
In verband met de feestdagen is het havenkantoor beperkt geopend:
 • 21 december t/m 30 december: van 10:00 tot 14:00 uur
 • 25 en 26 december : gesloten
 • 31 december en 1 januari: gesloten

Vanaf maandag 2 januari zijn wij
 • maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur aanwezig en
 • zaterdag en zondag van 11.00 tot 15.00 uur.

Vanaf 9 januari:
 • maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur aanwezig en
 • zaterdag en zondag van 11.00 tot 15.00
 Het Service Center is vanaf woensdag 21 december t/m 8  januari 2023 gesloten

Team Marina Port ZélandeWährend der Feiertage ist das Hafenbüro teilweise geöffnet:
 • 21. Dezember - 30. Dezember von 10.00 Uhr - 14.00 Uhr
 • 25. und 26. Dezember geschlossen
 • 31. Dezember und 1. Januar geschlossen

Ab dem 2. Januar 2023 sind wir im Hafen zu folgenden Zeiten:
 • Montags bis Freitags von 10.00 Uhr - 15.00 Uhr
 • Samstags und Sonntags von 11.00 Uhr - 15.00 Uhr
Ab dem 9. Januar 2023:
 • Montags bis Freitags von 08:30 Uhr - 17.00 Uhr
 • Samstags und Sonntags von 11.00 Uhr - 15.00 Uhr
Das Service Center ist von Mittwoch dem 21. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023 geschlossen.
 
Team Marina Port Zelande
 
     
     
 
 
 
     
 
Prijswijziging 2023
 
     
 

Per 1 januari 2023 passen wij de prijzen voor de Hiswa huur ligplaatsovereenkomsten aan.
Dit betekent dat wij de prijzen voor jaarcontracten en nieuwe meerjarencontracten per 1 januari 2023 met 3% verhogen.

Voor onze vaste gasten die een meerjarencontract hebben afgesloten, blijft de prijs zoals overeengekomen tot einde contractduur.

Het stroomtarief wordt per 1 april 2023 € 0,55 per kwh.

Voor de nieuwe tarievenlijst verwijzen wij u naar onze website mpz.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ab dem 1. Januar 2023 passen wir unsere Preise für HISWA Liegeplatzverträge an. Das bedeutet dass die Preise für Jahresverträge und neue Verträge über mehrere Jahre mit 3% steigen.

Für unsere festen Gäste mit laufendem Vertrag bleiben die Preise bis zum Vertragsende gleich wie im Vertrag festgelegt ist.

Der Tarif für Strom ist ab dem 1. April 2023 € 0,55 /kWh.

Die neue Preisliste finden Sie auf www.mpz.nl

Wir hoffen Sie hiermit ausreicheind informiert zu haben.


 

 
     
     
 
 
 
     
 
Goed voorbereid
in de winter
 
     
 


 
Blijft uw schip tijdens de wintermaanden in het water liggen, dan wijzen we u graag op de volgende zaken:
 • Zorg dat uw schip tijdig winterklaar is. Ons Service Center helpt u graag hierbij. Klik hier voor een afspraak;
 • Zorg dat uw schip met goede lijnen is vastgelegd en leg reservelijnen op en zichtbare en toegankelijke plaats;
 • Neem buitenboordmotoren, bijboten e.d. zoveel mogelijk mee om het risico op schade en vermissing te beperken;
 • Indien van toepassing, zet uw elektrische verwarming op een vorstvrije stand i.p.v. een verblijfstemperatuur. Dit voorkomt een hoge stroomfactuur;
 • Vergeet niet uw afsluiters te controleren.Bleibt ihr Schiff über den winter im Wasser? Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:
 • Machen Sie ihr Schiff fertig für den Winter. Unser Service Center hilft ihnen hierbei gerne. Klicken Sie hier für einen Termin;
 • Machen Sie ihr Schiff fest mit guten Leinen und legen Sie Reserve Leinen an einen sichtbaren und zugänglichen Ort;
 • Nehmen Sie ihren Aussenbordmotor, Beiboot usw. mit nach Hause um das Risiko auf Schäden und Diebstahl zu minimieren;
 • Falls Sie eine elektrische Heizung haben, stellen Sie diese auf einen frostfreien Stand anstelle von Zimmertemperatur. So vermeiden Sie eine hohe Stromrechnung;
 • Vergessen Sie nicht ihre Ventile zu kontrollieren.
 
     
     
 
 
 
     
 
Water afgesloten
 
     
 
Alhoewel wij tot op heden nog niet te maken hebben gehad met winters weer, sluiten wij in verband met de vorst uit voorzorg op 5 december het water van de steigers.
Mocht u gedurende de winterperiode water nodig hebben, dan kunt u dit bij het havenkantoor verkrijgen.Bisher haben wir noch kein echtes Winterwetter gehabt. Dennoch werden wir aus Vorsorge vor möglichem Frost das Wasser auf den Stegen  am 5. Dezember 2023 abstellen.
Brauchen Sie während der Winterzeit Wasser? Melden Sie sich beim Hafenbüro.