Closer vid Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet.
En hälsning från programansvarig Sofie Vennersten

Välkomna till årets första nyhetsbrev

Jag inleder med en kort rapport från förra veckans Årsmöte i CLOSER som arrangerades den 15 mars i den väldigt trevliga byggnaden Dome of Visions på KTH i Stockholm. På mötet deltog ett 40-tal personer ur CLOSERs partnerskap och vi inledde med tre spännande föredrag för att få inspiration inför framtiden. Ulf Ceder från Scania, Stefan Engdahl från Trafikverket samt Alexander Ståhle, KTH pratade samtliga, ur olika perspektiv, om de samhällsutmaningar vi står inför och om trender som direkt eller indirekt kommer att ha påverkan på morgondagens transportsystem. Dagen innehöll också intressanta diskussioner om konkreta projekt och aktiviteter som vi tillsammans borde satsa på framöver.

Är ni intresserade av att engagera er mer i vårt arbete? Kontakta mig eller någon av kollegorna på CLOSER så diskuterar vi vidare! Missa inte heller att anmäla er till årets Transporteffektivitetsdag 25 augusti!

Med hopp om en glad påskhelg!

Sofie Vennersten
Programansvarig på CLOSER

Nytt på webben – forskare och projekt

PÃ¥ webbplatsen för CLOSER kommer du kunna hitta projekt och forskare inom vÃ¥ra temaomrÃ¥den Urban Mobility, HÃ¥llbara transportkorridorer och High Capacity Transport. 

Vi arbetar nu med att samla in information frÃ¥n organisationer. Är du forskare eller driver 
projekt inom områdena och vill synas på vår webb?

Kontakta Lina Olsson, projektledare CLOSER, lina.olsson@lindholmen.se.
Besök vår webbplats

Förstudie om Physical Internet

Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och Viktoria Swedish ICT genomför CLOSER en förstudie om Physical Internet.

Physical Internet innebär kort ett öppet globalt logistiksystem som är baserat på fysiska, digitala och operativ samtrafik. Detta möjliggörs genom smarta modulära enheter, gränssnitt och protokoll för ökad effektivitet och hållbarhet.

Den 10 maj arrangerar vi en workshop med tema: Physical Internet – Fantasier eller möjligheter? Presentation & workshop kring framtida demonstrationsprojekt. Anmälan läggs ut snart på closer.lindholmen.se.
Läs mer

Attraktivare städer genom smartare transporter

Det nya projektet DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Nyckeln blir att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg blir testplatser för framtidens nya transportlösningar.
Läs mer

Förstudie: ”Triple Helixsatsning Gods”

Kan en utökad satsning på forskning och innovation inom godsområdet vara effektivt för att bidra till ett mer sammanhållet och hållbart godstransportsystem? Det ska en förstudie finansierad av Trafikverket svara på.

Den 11 maj anordnas en workshop inom projektet för att förankra resultatet så här långt. Anmälan och mer information här.
Läs mer

Ny medarbetare på CLOSER

Vi hälsar Nicklas Blidberg varmt välkommen till oss på CLOSER vid Lindholmen Science Park. Nicklas började den 1 mars och kommer senast från Sweco där han som logistikkonsult har arbetat med att hjälpa företag, kommuner och myndigheter med problemställningar inom transport, lager och produktion.

– Nicklas är ett mycket välkommet tillskott och vi ser att han med sin breda kunskap inom transport- och logistikomrÃ¥det kommer passa bra in hos oss, säger Sofie Vennersten, programansvarig pÃ¥ CLOSER.  

Transporteffektivitetsdagen -  25 augusti

Den 25 augusti är det dags igen! Transporteffektivitetsdagen firar fem år och arrangörerna, CLOSER vid Lindholmen Science Park och forskningscentrumet Northern LEAD, vill bjuda in dig till Lindholmen, Göteborg i augusti.

Precis som tidigare år kommer konferensen att präglas av spännande föredrag av forskare och andra experter, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och inte minst av nätverkande.
Läs mer

Nationell arena för ökad transporteffektivitet

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

closer.lindholmen.se

Vill du inte ha fler utskick? Avsluta prenumeration
 
FacebookLinkedInMyNewsdeskTwitterLindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
402 78 Göteborg