Nyhedsbrev fra foreningen Børns Livskundskab
Problemer med at se denne mail?
Åbn i din browser.
bbornslivskundskabdk
Børns Livskundskab, Nyhedsbrev nr. 10, juni 2015

Inden sommerferien for alvor melder sig, vil vi gerne minde om, at det endnu kan nås at melde sig til vores 5 – dages forløb, der starter med 2 sammenhængende dage den 1. og 2. September, og derefter 3 enkeltstående dage henover efteråret. For jer, der tidligere har deltaget i forløbet – og det er efterhånden ganske mange - er der mulighed for en opfølgningsdag den 7. September. Du kan læse mere og tilmelde dig her:

Mindfulness og empati  
  • CFU15276 - Første kursusdag: 1. september 2015, kl. 09:00-16:00, Skanderborg
  • CFU 15277 – Opfølgningsdag: 7. September 2015
http://www.viauc.dk/cfu/kurser/Sider/Aktuellekurser.aspx

Trainingempathy.com

Vi vil også gerne endnu engang gøre opmærksom på vores 2 – årige uddannelse for professionelle, der vil arbejde med børn og unge og træning af empati, medfølelse, nærvær og opmærksomhed. Uddannelsen er også for de professionelle, der allerede er i gang med dette arbejde, og som vil have undervisning i at uddanne andre i det. Uddannelsen starter den 27. August 2015 og tilmelding kan stadig nås, se www.trainingempathy.com

Undervisningen omfatter 9 moduler a 4 dages varighed, og undervisningen varetages af Peter Høeg, Martijn van Beek, Katinka Gøtzsche og Helle Jensen. Udgangspunktet er både de frisatte kontemplative øvelser og psykologisk og pædagogisk viden om relationernes betydning og udvikling af professionel relationskompetence. Det er vores erfaring at den enkelhed, som det giver at arbejde med nærværs- og empatiøvelser med udgangspunkt i femkanten kombineret med vores mangeårige arbejde med at udvikle fagfolks relationskompetence, giver en rigtig god mulighed for at integrere begge dele i den almindelige undervisning.

Rethink our Common Future

Vores første konference forløb rigtig tilfredsstillende. Vi fik lejlighed til at lægge de foreløbige forskningsresultater fra vores relationskompetenceprojekt på Læreruddannelsen i Århus frem. Der var præsentationer fra  forskerne i projektet, fra underviserne fra Børns Livskundskab, fra læreruddannerne, fra folkeskolelærerne, fra de lærerstuderende og fra folkeskoleeleverne, der alle bidrog med spændende oplæg og workshops. Det betød meget for alle at få mulighed for at fremlægge fra 3 års arbejde, og det gav et godt indtryk af, hvor langt vi er nået, nu hvor de studerende til august skal i gang med deres sidste studieår, hvor nogle vælger at skrive bachelor opgave med udgangspunkt i projektet.

De følgende 2 dage var fyldt med spændende oplæg fra udenlandske forskere og praktikere.  Det amerikanske program A Call to Care blev præsenteret af Brooke Dodson Heineberg, og Kevin Hawkins præsenterede det engelske .B program. Fra Holland var der deltagelse fra Netherlands Institute of Educational Matters ved Luc Stevens. Instituttet arbejde blandt andet med efteruddannelse af lærere. Professor Kathrine Weare fra England holdt et meget inspirerende oplæg om forskningen på området, der endnu er i sin vorden, men som alligevel peger i retning af, at det også for børn og unge er vigtigt at beskæftige sig med træning af empati, nærvær og opmærksomhed. Peter Senge rundede konferencen af med et tankevækkende bidrag om System Thinkings Tools og Triple Focus, som vi har omtalt i nyhedsbrev nr 4, 2014.

Vi er meget taknemmelige for, at det lykkedes i samarbejde med Århus Universitet og Læreruddannelsen i Århus at få så inspirerende og dygtige forskere og praktikere til landet, og vi håber senere at kunne dele oplevelser, billeder og filmklip med jer.

Novemberkonference i Oslo

Vi vil også gerne på vegne af vores norske kollegaer i foreningen Mindfulness Norge gøre opmærksom på en spændende konference i Oslo fra den 12.11  -14.11.15.

Mindfulness og samfunnsengasjement. Kan våken tilstedeværelse og empati bidra til et bedre samfunn?

Læs mere og tilmeld dig på
http://nfon.no/fileadmin/Konferansen%202015/Mindfulness%20Konf.program%202015.pdf

Og/eller til  Facebook siden: «Mindfulnesskonferansen»:
https://www.facebook.com/pages/Mindfulnesskonferansen/384433491759210?fref=ts

I ønskes alle en dejlig sommer

Fra Børns Livskundskab
Helle Jensen
 


 

Copyright © 2015 BørnsLivskundskab.

www.bornslivskundskab.dk
Netværk: www.bornslivskundskab.ning.com
 


Nyhedsbrevet er lavet med:
Email Marketing Powered by Mailchimp