Copy
Bekijk hier deze email in uw browser

VerbeterMeter ontzorgt


Tevredenheidsonderzoek geeft uw klanten de mogelijkheid feedback te geven op de belangrijkste aspecten binnen uw organisatie. Bovendien geeft het u concrete aanknopingspunten om in gesprek te gaan met ouders en uw kinderopvang verder te optimaliseren. VerbeterMeter begrijpt dat u uw tijd beter kunt besteden aan het opvolgen van tevredenheidsonderzoek dan het opzetten ervan. Daarom bieden we volledig geautomatiseerd onderzoek waarbij u zich volledig kunt richten op de resultaten.

Lees hier verder


Nu: subsidie bij uitvoeren van medewerkertevredenheidsonderzoek


Laat u ook regelmatig een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvoeren? En wat gebeurt er dan met de resultaten? Vaak krijgt u een veelheid van uitkomsten, maar dit leidt nog niet meteen tot daadwerkelijke verbeteringen. Er gaat vaak veel tijd overheen voordat de analyse van de resultaten gereed is, de resultaten in de organisatie besproken zijn en er een helder verbeterplan ligt.

Wij bieden een volledig traject aan, van onderzoek tot uitvoering van verbeterplan:
  • Uitvoeren van medewerker tevredenheidsonderzoek
  • Analyse van de uitkomsten
  • Presentatie van de resultaten
  • Maken van een verbeterplan en ondersteunen van de uitvoering daarvan
Zo krijgt u niet alleen zicht op de tevredenheid van uw medewerkers, maar gaat u ook aan de slag om deze te verhogen en problemen op te lossen. Die inspanning is zeker de moeite waard is, want het leidt tot bevordering van de inzetbaarheid van medewerkers.

En het goede nieuws is: dit traject komt in aanmerking voor subsidie van 50% van de kosten. Wij zorgen ervoor dat onze klanten volledig ontzorgd worden in het traject van aanvragen en afrekenen van de subsidie. Wilt u meer weten? Wees er dan snel bij, want dan kunnen wij u helpen om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen. Deze moeten voor medio november gereed zijn.
 

Nieuw: widget voor scores tevredenheidsonderzoek


De scores op het geautomatiseerde tevredenheidsonderzoek zult u in de eerste plaats waarschijnlijk gebruiken om intern uw organisatie te optimaliseren, maar u kunt de scores ook goed gebruiken in uw communicatie met de (potentiële) klant.

U kunt nu door middel van een widget de scores op het tevredenheidsonderzoek publiceren op uw website. Uw (potentiële) klanten zien dat u klanttevredenheid belangrijk vindt en zien bovendien hoe goed uw organisatie scoort.

Wilt u ook deze widget tonen op uw website? Neem contact op met de helpdesk. Zij helpen u graag met de implementatie.
 

Kies voor de eenvoudige widget (boven) of de uitgebreide variant (onder).

Meer duidelijkheid kwaliteit kinderopvang


Op 28 september heeft de Tweede Kamer met minister Asscher gesproken over de kwaliteit van Kinderopvang en vooral over de transparantie daarover naar ouders. De misstanden bij kinderopvang 24/7 kids waren aanleiding om  te bespreken op welke manier informatie over (het gebrek aan) kwaliteit gedeeld kan worden.

Een betere monitoring  van wachtlijsten en uurtarieven moet voorkomen dat ‘cowboys’ -die snel geld willen verdienen en geen oog hebben voor kwaliteit- een kinderopvang kunnen starten.

Minister Asscher liet verder weten dat hij geen voorstander is van het openbaar maken van zogenaamde risicoprofielen. Wel zegt hij toe -na vragen van Kamerleden- dat hij met de GGD en gemeenten wil overleggen of er na verscherpt toezicht openheid van zaken gegeven kan worden, zodat vooral ouders sneller inzicht krijgen in de kwaliteit van de betreffende kinderopvang.

Transparantie naar ouders over de status en de kwaliteit van de kinderopvang stond 28 september centraal. Ook u kunt bijdragen aan deze transparantie, door oudertevredenheid in kaart te brengen en te delen met behulp van VerbeterMeter.
 
Tweet
Share
Share
+1
Forward to Friend
Copyright © 2016 Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV, Alle rechten voorbehouden.
afmelden voor alle nieuwsbrieven    uw interessegebieden of adres wijzigen