Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
Nieuwsbrief
3 juni 2022
Beste beweegaanbieders,

Hierbij de nieuwsbrief van Actief Sport & Events, onderdeel van Social Leisure. In deze nieuwsbrief komt o.a. de subsidieregeling voor het stimuleren van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties aan bod. Ook lees je meer over de cursus Athletic Skills Model (ASM) en de oproep om stuurgroep lid te worden bij het Sportakkoord.

Deze nieuwsbrief wordt eens per twee maanden verstuurd, tenzij er meer items komen die van belang zijn. Ook jouw organisatie kan items aanleveren voor deze nieuwsbrief die voor maatschappelijke organisaties van belang kunnen zijn. Mail deze dan naar info@actiefsportenevents.nl.

Subsidieregeling BOSA

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

LET OP: je moet minimaal €1250,- uitgeven aan bouw-, onderhouds- of materiaalkosten. Pas dan kun je 20% en/of 30% subsidie krijgen voor verduurzamen of toegankelijker maken van je accommodatie.

Klik voor meer informatie op onderstaande button.
Meer informatie

Diversiteit bij je sportclub? Vraag budget aan!

Van je sportclub een plek maken waar iedereen, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie, zich (nog meer) thuis voelt.. Welke club wil dat nu niet?

Er is een stimuleringsbudget van maximaal 850 euro beschikbaar om je sportclub daarbij te ondersteunen. Hiervoor dien je een aanvraag in te dienen. 

De aanvraag moet gericht zijn op:
  1. Het versterken of vernieuwen van het sport- en beweegaanbod.
  2. Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht).
  3. Het verhogen van de sportdeelname.
Het stimuleringsbudget kan alleen worden verstrekt indien aan de criteria van het format (doel en inhoud) is voldaan en met instemming van de lokaal of regionaal contactpersoon vanuit gemeente, sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van de betreffende sportbond. Je kunt hiervoor de sportmakelaar van het sportbedrijf Actief Sport en Events als contactpersoon noemen.
Meer informatie

Stuurgroep leden gezocht voor uitvoer Sportakkoord 

De Sportakkoorden van Dijk en Waard zijn zich aan het samensmelten. Hiervoor is de wens om een stuurgroep te creëren die vrijwilligers bevat uit Heerhugowaard en Langedijk. Ook willen we de verschillende domeinen (zorg, welzijn, onderwijs, cultuur) die werkzaam zijn in onze gemeente laten aansluiten!

Klik op de button hieronder om meer te lezen over het functieprofiel en over de achtergrondinformatie over het Sportakkoord.

Functieprofiel en achtergrondinformatie
Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Mail dan naar info@sportakkoorddijkenwaard.nl.

20 juni: ASM Cusus

Wil je graag de volgende stap zetten in je eigen ontwikkeling als trainer en jouw sporters op een nieuwe manier laten groeien in hun sport? Het Athletic Skills Model (ASM) helpt je daarbij!

ASM is een nieuwe manier van kijken naar bewegen. Hierbij wordt er niet gedacht vanuit sporten, maar vanuit vaardigheden. Inmiddels heeft veel onderzoek al aangetoond dat een breed ontwikkelde algemene motoriek samen met spelend bewegen op lange termijn betere sporters oplevert. Vaak bewegen kinderen, maar ook volwassenen erg eenzijdig. Het ASM helpt trainers om op een leuke, speelse manier de algehele motoriek te verbeteren om zo sporters vaardiger te maken in hun eigen sport. Onder andere Ajax hanteert dit model al een aantal jaren. In het filmpje hieronder krijg je hierover extra informatie. 

Bekijk het filmpje!
Vanuit het lokale Sportakkoord willen wij je uitnodigen om kennis te maken met het ASM. Op 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur vindt er een workshop plaats bij KSV Heerhugowaard. Deze workshop wordt kosteloos aangeboden en elke trainer van elke vereniging kan hieraan deelnemen. In een actieve avond word je meegenomen door een ASM trainer in een aantal leuke vormen die je mee kunt nemen naar je eigen training. Deze workshop is bedoel als warmmaker voor de volledige ASM training welke we ook vanuit het Sportakkoord willen gaan aanbieden. Hier hoor je tijdens de workshop meer over.

Je kan je opgeven via het Sportloket: sportloket@heerhugowaardsport.nl

EHBSO

Op initiatief van de Stuurgroep Sportakkoord Dijk & Waard worden er twee “pilots workshop EHBSO” opgezet. Zo’n workshop EHBSO (Eerste Hulp Bij Sportongevallen) is geen complete cursus voor hulp bij sport ongevallen. Dat kan ook niet binnen het aantal uren die daarvoor beschikbaar zijn. Het geeft wèl een inzicht in de wijze waarop jij zou kunnen handelen in geval van sportongevallen. Dus de meest essentiële zaken. Daar hoort onder andere ook het gebruik van de AED bij.
Meer informatie

Deel jouw activiteit met ons!

Heb jij een leuke activiteit of evenement die je wilt delen? Wij zijn benieuwd en delen het graag in onze nieuwsbrief!

Neem hiervoor contact op met ons via onderstaande button.
Deel activiteit
Heb jij de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je jezelf graag aanmelden?
Klik dan hier. 
Website
Facebook
Email
Copyright © *|2022|* *|Actief Sport & Events|*
Alle rechten zijn voorbehouden.Actief Sport en Events
James Wattstraat 8
1817 DC Alkmaar
www.actiefsportenevents.nl
info@actiefsportenevents.nl


Wil je je voorkeuren aanpassen? Dat kan hieronder.
Voorkeuren aanpassen of verwijder mij uit deze lijst.