Copy

Nieuwsbrief Vernieuwersnetwerk
Natuurlijke Reststromen
Editie juli

In deze nieuwsbrief:

  • Blikken we terug op:

    • de netwerkbijeenkomst van juni

    • de tweede doorbraaksessie Rijnland

  • Nieuwtjes en oproepjes:

    • Wil jij meer zichtbaar worden in ons netwerk?

    • De CIRCO track bermgras is afgerond

De bodem is de oplossing: wat heeft welke bodem nodig?

Op een zonnige middag kwamen vernieuwers uit heel de regio naar de Polderij in Maasluis. Deze netwerkbijeenkomst ging verder met ‘Zuid-Holland voedt haar eigen bodem’. Hoofdvraag: Wat kunnen natuurlijke reststromen betekenen voor de kwaliteit van de bodem en aan het sluiten van kringlopen? Wie zijn daarvoor nodig en wat kunnen we organiseren?

Eigenaarschap landbouwer

Wie kan er nu beter over de behoeftes van de bodem vertellen dan een agrariër? Melkveehouder Pieter van der Valk gaf zijn visie op wat moet worden opgepakt in Zuid-Holland. Centraal stond de vraag hoe je als landbouwer eigenaarschap gaat nemen over de transitie. Drie jaar geleden begon Pieter met zijn project in Friesland. Hij richtte een coöperatie Agricycling op die is gegroeid van 8 naar 100 boeren. En ook vijf provincies hebben al aangegeven te willen aansluiten.

Pieter wees op twee belangrijke opgaven: de koolstof- en de mineralenkringloop: “We moeten naar systemen en integraal kijken. Als boer ben je bijna verantwoordelijk voor de mineralenkringloop. We hebben dezelfde opdracht: de zoektocht naar een natuurlijke bron van mineralen. Momenteel is er een tekort aan zink en selenium in ons voedsel, omdat we dat niet terugbrengen naar de bodem. Koolstof brengen we ook niet terug in de bodem. Het stikstofprobleem ontstaat, omdat we dit extern toevoegen d.m.v. kunstmest en krachtvoer.’’

De bodem is de oplossing
De bodem is dé plek om een product te kunnen afbreken en een nieuwe grondstof te kunnen produceren. De landbouw heeft dan ook een unieke positie als ‘recycler’. Maar nu is er één generiek mestbeleid voor alle bodems. Dit is een probleem. Het is belangrijk om te kijken naar welke bodem wat nodig heeft.

Volgens Pieter kan dit alleen autonoom, zodat bestaande belangen uit de ketens geen rol spelen. Dus buiten het bestaande systeem organiseren. Ruimte in de regels is hierbij ook van belang. In het noorden van ons land gebruiken ze hiervoor een route waarbij de afvalstatus van het product af gaat en er onder voorwaarden wordt toegepast.

Collectief optrekken is wel van groot belang. Als we deze aanpak willen borgen, moeten we dat namelijk georganiseerd doen, meent Pieter. Daarom heeft hij Agricycling opgericht. Om te komen tot een ketenpositie is een logistiek netwerk nodig waarbinnen we reststromen terugbrengen naar de bodem.

De ultieme kringloop? Daar zijn we nog niet. Daar brengen we humane feces aan op de landbouwbodem. Dit is nu het grootste gat in de kringloop: 100% van die nutriënten raakt verloren.

Na dit inspirerende verhaal gingen we in groepen uiteen, opgedeeld per bodemsoort. De gesprekken begonnen met op welke bodem de netwerkleden geboren waren: van Goois zand tot Limburgse klei; het kwam allemaal voorbij.

Koplopers dromen over doorbraakproject met bermgras in Rijnland

Met een ambitie voor 2030 voor de regio Rijnland en een waaier aan ideeën uit de sessie in mei werden op 5 juli in Woubrugge volgende stappen gezet richting een doorbraakproject met bermgras. Na het dromen was nu de inzet om te kijken naar ieders rol in de keten en de trechteren naar concrete stappen.

Want dat is het doel van de bijeenkomsten van het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen en Grondstoffen Collectief Nederland: komen tot een doorbraakproject in de regio Rijnland, een project voorbij de vele pilots. Zo’n dertig mensen uit de regio en het land namen opnieuw de handschoen op om hierin samen voortuitgang te boeken. En te werken aan nieuwe spelregels. ,,Want daarin zit de doorbraak: hoe maken we de omslag van welvaart naar welzijn: Flip the triangle. Hoe doe je dit met elkaar, welke afspraken maak je in een nieuwe keten”, stelt procesleider Lidwien Reyn van het Vernieuwersnetwerk.

Ze wees op een belangrijke uitkomst van de vorige sessie: Samen kunnen we alles, als iedereen iets toevoegt aan een alliantie. Uitgangspunt is dat ieder die het geheel verder wil brengen er zelf baat bij heeft

Nieuwtjes en oproepjes

Wil jij meer zichtbaar worden in ons netwerk?

Op onze website hebben we de mogelijkheid om jezelf voor te stellen aan het vernieuwersnetwerk. Je kunt aangeven waarnaar je op zoek bent en wat jij te bieden hebt.

Wil jij ook aansluiten? Beantwoord dan onderstaande vragen en stuur deze met een foto van jezelf naar info@natuurlijkereststromen.nl. Dan zorgen wij voor plaatsing op onze website.

Waarom ben jij aangesloten bij dit netwerk?
Waar ben je naar op zoek?
Wat kom je brengen?
Contactgegevens

De CIRCO Track Bermgras is afgerond

Kijk hier voor een sfeerimpressie en reacties van de deelnemers.

Circulair West presents: CIRCO Track Upcycling Bermgras - day 3

We wensen je een hele fijne zomer en zien je graag erna weer in ons netwerk.

Wil je verder op de hoogte blijven? Bezoek onze website en meld je aan voor onze LinkedIn groep. En heb je tips, opmerkingen of ideeën, mail ons op info@natuurlijkereststromen.nl

Hartelijke groet,
Lidwien Reyn – procesbegeleider en community manager
Marloes Arkesteijn - transitiemanager Groene grondstoffen & Voedsel provincie Zuid-Holland
Roos Marinissen - adviseur circulair namens de omgevingsdiensten Zuid-Holland

Copyright (C) 2023 Vernieuwersnetwerk natuurlijke reststromen Zuid-Holland. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp