Copy

Praktijkperikel: Cateringmedewerker met tijdelijke WIA-uitkering

Een cateringmedewerker (43 jaar) krijgt in vervolg op een verzuimperiode van 104 weken sinds 15 maanden een tijdelijke WIA-uitkering. Via haar advocaat geeft zij nu bij haar vroegere werkgever, die een reïntegratie-verplichting heeft, aan dat zij haar eigen werk weer wil hervatten. Ze doet dit op advies van de verzekeringsarts en haar behandelende specialist. Werknemer had polsklachten na CTS operatie, mogelijk door deels werkgerelateerde factoren. De werkgever vraagt aan de bedrijfsarts of opbouw in eigen functie duurzaam mogelijk is zonder dat het werknemer haar gezondheid op den duur gaat schaden. Hoe nu verder?Richtlijn Q-koorts

Voor patiënten met het Q-koortsvermoeidsheidssyndroom (QVS) bestond tot nu toe geen eenduidig beleid voor diagnostiek en behandeling. In de praktijk kunnen QVS-patiënten een scala aan gezondheidsklachten ervaren die kunnen leiden tot beperkingen in het  dagelijks leven. Patiënten voelen zich vaak onbegrepen en artsen vinden het moeilijk hiermee om te gaan. Aan de hand van de LCI-richtlijn Q_koorts kunnen QVS-patiënten op een gestructureerde wijze worden geholpen. Naast de richtlijn voor zorgprofessionals is er ook een informatieve factsheet voor mensen die meer over de situatie van QVS-patiënten willen weten. In de richtlijn staat onder meer het advies om QVS-patiënten te verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars die cognitieve gedragstherapie (CGT) voor QVS kunnen bieden. Lees meer.


Visitatie: belangrijk nieuws

Aanmeldingstermijn vervroegd

Groepen dienen zich minimaal 18 maanden voorafgaand aan de herregistratiedatum bij de NVAB aan te melden. Let op: diegene van de groep die het eerst moet herregistreren is bepalend voor de aanmeldings­datum.
Individuele aanmelders dienen zich 24 maanden voorafgaand aan de expiratie van hun registratie aan te melden
Lees meer over dit visitatienieuws.
 

Geen ‘gemengde’ groepen

Het is om inhoudelijke redenen niet mogelijk dat er visitatie­groepen worden gevormd die bestaan uit bedrijfsartsen die voor het eerst gevisiteerd worden en  bedrijfsartsen die een vervolgvisitatie doorlopen.
Lees meer over dit visitatienieuws.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

De KNMG heeft een intentieverklaring ondertekend waarin staat dat de KNMG zich per 1 januari 2013 wil aansluiten bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).
De Gedragscode is vorig jaar opgesteld door de producenten van hulpmiddelen en wordt sinds begin dit jaar door de industrie nageleefd. De Code wil erin voorzien dat er een zorgvuldige en transparante relatie is tussen leveranciers van hulpmiddelen en degenen die besluiten over de aanschaf en toepassing ervan (artsen, zorginstellingen etcetera).  Lees meer.

Richtlijn TiIlen

De multidisciplinaire richtlijn Tillen die de NVAB ontwikkelt samen met de arbeids- en organisatiedeskundigen, de arbeidshygiënisten en de veiligheidskundigen ondergaat de komende periode de commentaarfase. Na de zomerperiode is de praktijktest voorzien. Voor meer informatie kunt u terecht bij vraagbaak@nvab-online.nl.


NV@B Nieuws op vakantie

De redactie van NV@B Nieuws gaat er even tussenuit en wenst u een mooie zomer. Vanaf augustus brengen wij u graag weer het door ons geselecteerde nieuws voor de bedrijfsarts.


Tijdens de vakantieperiode zijn Kwaliteitsbureau en Secretariaatsbureau beperkt bereikbaar.Amsterdam:
beste coschap 2012

Medisch studenten van het AMC hebben tijdens de Medische Carrière Dag op 21 juni jl. de arbodienst HumanCapitalCare (voorheen Schermer Trommel en de Jong) gekozen tot beste coschap 2012 Sociale Geneeskunde AMC. Wij feliciteren HumanCapitalCare met dit resultaat: een mooie promotie voor het vak van de bedrijfsarts!
Nijmegen: onderwijsprijs sociale geneeskunde

De afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Sint Radboud heeft een prijs gewonnen voor het onderwijsblok dat studenten voorbereidt op het coschap sociale geneeskunde, huisarts- en ouderengeneeskunde. Studenten waarderen de sfeer van dit onderwijs evenals de goede voorbereiding op het coschap voor twee domeinen die zij nog niet zo kenden: de sociale geneeskunde, waaronder de arbeidsgeneeskunde, en de ouderengeneeskunde. Gefeliciteerd SGBO en collega’s met het succesvol profileren van het vakgebied!Visitatie:
Oproep voor praktijktest Medical Audit

Voor visitatie wordt een medical audit ontwikkeld over aanstellingskeuringen, verplichte medische keuringen en PMO’s. De conceptvragenlijst is nu gereed voor een praktijktest.

Wij zoeken collega’s die 3-5  eigen dossiers van periodiek medisch onderzoek of keuringen willen toetsen aan de hand van de conceptvragenlijst. De testperiode loopt tot september.  Deelnemers worden beloond met een boekenbon. Graag aanmelden bij visitatie@nvab-online.nl.


Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp