Copy

Nieuw! Richtlijn OSAS en Werk

OSAS kan grote gevolgen voor het werk hebben als het niet onderkend of inadequaat behandeld wordt. Daarom heeft de NVAB een specifieke richtlijn voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Beroepschauffeurs met OSAS zijn bijvoorbeeld 3 tot 10 keer vaker betrokken bij een verkeersongeval in vergelijking met chauffeurs zonder deze aandoening.


 
Door goede en tijdige diagnostiek en adequate behandeling van OSAS kan aanzienlijke gezondheidswinst geboekt worden. Het opsporen van OSAS is daarom zowel voor de werkende zelf als voor de leidinggevende belangrijk.
De belangrijkste onderdelen van de richtlijn zijn:
• opsporen van werkenden met een verhoogd risico op OSAS
• diagnostiek van werkenden met OSAS
• behandeling van werkenden met OSAS
• follow-up van werkenden met OSAS.

Richtlijn en bijbehorend achtergronddocument vindt u hier.

BG-dagen 30 en 31 mei 2013Thema: Tien voor de bedrijfsarts

De tien staat voor onze 10 Kernwaarden die aangeven wat de NVAB onder goede bedrijfsgeneeskundige zorg verstaat.
Als u zich vóór 1 april inschrijft, ontvangt u 20 euro vroegboekkorting. Meteen inschrijven kan hier.

Call for abstracts

Wilt u de resultaten van uw (wetenschappelijke) onderzoek presenteren aan de congresbezoekers? Stuur ons dan voor 26 april een abstract.
Onderzoekers en bedrijfsartsen (al dan niet in opleiding) nodigen wij van harte uit om een voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde interessante posterpresentatie te verzorgen. Verdere informatie vindt u hier.

Nanodeeltjes behandelen als gevaarlijke stoffen

SER-advies over veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer

Nanodeeltjes zijn minuscuul kleine deeltjes die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Doordat nanodeeltjes zo klein zijn, hebben ze bijzondere eigenschappen die nieuwe kansen kunnen opleveren. Bijvoorbeeld om medicijnen meer gericht te kunnen toedienen. Ze kunnen ook risico’s met zich meebrengen, maar daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.
Daarom moeten werkgevers volgens de SER het ‘voorzorgbeginsel’ toepassen, wat betekent dat zij moeten voorkomen dat werknemers met nanodeeltjes in aanraking komen. Als die niet te vermijden is, dan moet de werkgever zorgen dat werknemers zo min mogelijk en zo kort mogelijk worden blootgesteld. Bovendien moet hij de gezondheid van de betrokken werkgevers monitoren.

Lees hier het SER-advies.Uit de wetenschap

De afgelopen periode verschenen enkele proefschriften die wij graag onder uw aandacht brengen.

Prevention of flight-related neck pain in military aircrew
In haar promotieonderzoek kwam Marieke H.A.H. van den Oord tot de conclusie dat een interventie gericht op het optimaliseren van de pasvorm van de helm niet alleen leidt tot een vermindering van de ervaren nekbelasting, maar ook tot minder irritatie en afleiding tijdens het vliegen.

Development and evaluation of an implementation strategy for insurance medicine guidelines for depression
Feico Zwerver concludeert dat de verzekeringsartsen het protocol depressie beter gebruiken na de nieuw ontwikkelde training in het toepassen van dit protocol.

Understanding and enhancing return to work after sick leave for workers with common mental disorders
Promovendus Erik Noordik heeft een nieuwe methode onderzocht voor de begeleiding van werknemers met psychische problemen. Het blijkt dat de nieuwe methode de terugkeer naar werk vertraagt en dat de werkwijze uit de NVAB-richtlijn betere zorg biedt.


Visitatienieuws


In het Visitatienieuws op onze  website vindt  u de laatste informatie over:
- de vervolgvisitatie
- de medical audit keuringen
- de aanpassing van het reglement.Informatie over rol en positie van de bedrijfsartsDe NVAB heeft informatiemateriaal ontwikkeld over het vak van bedrijfsarts, welke taken een bedrijfsarts uitvoert en waarvoor je bij de bedrijfsarts terecht kunt. Er is een folder voor werknemers en een voor werkgevers. Bij de folders hoort een document voor gepersonaliseerde informatie van de bedrijfsarts  zoals een pasfoto, visie en werkwijze, maar ook bereikbaarheid en contactmogelijkheden.

Leden van de NVAB kunnen het materiaal downloaden via de NVAB-website.


Expertmeeting Duurzame Inzetbaarheid

Dinsdag 5 februari j.l. vond de expertmeeting "Duurzame Inzetbaarheid: Win-win in de Preventieketen" plaats georganiseerd door de ministeries van SZW en VWS. Namens de NVAB was voorzitter Jurriaan Penders aanwezig. In de discussie stond arbeid in de zorg centraal en zijn verschillende creatieve oplossingen aangedragen om de kloof tussen  inkomens- en zorgverzekeraars te overbruggen.
Meer informatie kunt u lezen in het verslag van deze bijeenkomst.


Doorgeslagen marktwerking in verzuimbegeleiding

De FNV onderzocht 3300 meldingen die de afgelopen 4 weken binnenkwamen bij hun Meldpunt Verzuimbegeleiding en concludeerde dat de marktwerking in de verzuimbegeleiding is doorgeslagen. De vakbond wil dat de bedrijfsartsen onafhankelijk kunnen werken en dat de overheid stevig controleert. In reactie op deze bevindingen zei Jurriaan Penders in het Algemeen dagblad van 18 maart dat de Inspectie SZW meer moet doen en dat werkgevers zich het nut van bedrijfsgezondheidszorg te weinig realiseren.

Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp