Copy

Kernwaarden van de bedrijfsarts aangeboden aan SZW directeur

Jurriaan Penders heeft de 10 Kernwaarden van de bedrijfsarts op 24 april aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken. Tijdens een kennismakingsgesprek overhandigde hij een exemplaar aan Esther de Kleuver, directeur gezond en veilig werken.


De kernwaarden kunt u downloaden via de NVAB-website.

Algemene ledenvergadering op
3 april jl.In het weekend voor de ALV van 3 april jl is door een NVAB-lid via een e-mail aan bedrijfsartsen naar buiten gebracht dat hij het niet eens is met keuzes van het NVAB-bestuur met betrekking tot de honorering van de voorzitter en andere financiële aangelegenheden. Het bestuur heeft in eerste instantie op 1 april een korte reactie per e-mail aan de NVAB-leden gestuurd waarop een aantal leden reageerde met goede en constructieve ideeën. Vervolgens heeft het bestuur haar beleid toegelicht op de ALV van 3 april en de aanwezige leden hebben na discussie hiermee ingestemd. U kunt de discussie nalezen in het verslag.

Tijdens de ALV werd de Reinier Zielhuispenning uitgereikt aan Astrid Michiels voor haar scriptie 'Factoren van invloed op het tempo van werkhervatting na een CTS operatie'. De presentaties en het verslag van de bijeenkomst vindt u op de NVAB-website.

Rol bedrijfsarts cruciaal én kosteneffectief

Uit onderzoek bij medewerkers in de zorg, een groep waar werkstress en ziekteverzuim door psychische klachten veel voorkomt, blijkt dat aandacht voor psychische klachten bij werknemers veelbelovend is. De rol van de bedrijfsarts lijkt hierbij cruciaal. Lees verder op onze website.Preventie beroepsziekten

Workers’ Memorial Day


Speciaal ter gelegenheid van Workers’ Memorial Day heeft de Cochrane Occupational Safety and Health Review Group dit jaar een collectie van systematische reviews op het gebied van bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk samengesteld en via internet gratis ter beschikking gesteld. Meer hierover op onze website.

Gezondheid werkenden wereldwijd verbeteren

De NVAB is mede-oprichter van de International Occupational Medicine Society Collaborative. De leden van deze  internationale vereniging komen uit 16 landen: Canada, Denemarken, Estland, Duitsland, India, Ierland, Maleisië, Nederland, Nieuw Zeeland, Nigeria, Noorwegen, de Filippijnen, Slowakije, Zwitserland, Groot Brittannië en de Verenigde Staten. NVAB-bestuursleden Jurriaan Penders en Herman Spanjaard waren aanwezig bij de oprichtingsvergadering. Het doel van de internationale vereniging is wereldwijde verbetering van gezondheid en welzijn van werkenden. Lees verder op onze website.

Lichaamstrillingen
in het werk

Congres 5-7 juni 2013


 
In samenwerking met de NVAB wordt van 5 t/m 7 juni 2013 ‘the 5th International Conference on Whole Body Vibration Injuries’ georganiseerd: een internationaal congres over de effecten van blootstelling aan lichaamstrillingen. Het congres staat onder voorzitterschap van Prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof en vindt plaats op  het AMC in Amsterdam. Meer informatie vindt u hier.1% administratief ziek houden

Het administratief 1% ziek houden is vaak een besluit van de werkgever zelf, al dan niet op advies van de afdeling personeelszaken/ HRM.

De FNV heeft minister Asscher laten weten dat zij de geschetste praktijk onwenselijk en onrechtmatig acht. Zie info op FNV-siteRIV: Succesvolle themabijeenkomst

De bijeenkomst in april over het re-integratieverslag (RIV) is met ruim 100 deelnemers succesvol verlopen. Hier vindt u verdere informatie.Health app award 2013

Op 19 juni wordt de Health app award 2013 uitgereikt voor de beste medische app. Ook bedrijfsartsen kunnen hun stem uitbrengen en een app nomineren. Uw favoriete app kunt u beoordelen op de site van Artsennet.
Arbeidsgeneeskunde moet in basispakket

Over dit onderwerp werden leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA)  geïnterviewd door BNR Nieuwsradio. Het interview kunt u hier beluisteren. Ook verscheen een artikel van NVKA en NVAB in Medisch Contact.Internationale aandacht voor preventieconsult CRM

In International Innovation (Research Media) verscheen deze maand Preventing Cardiometabolic Risk, een artikel over de pilot van het preventieconsult. Voorafgaand aan dit artikel staat een interview met Marjolein Bastiaanssen onder de titel Coordinating Cardio Care. De publicatie vindt u vanaf pagina 127 in dit tijdschrift.Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp