Copy
Život v slobode!
View this email in your browser
Návykové látky ako sú alkohol, nikotín, kokaín, alebo kofeín, majú vplyv na Å¡truktúru a funkciu mozgu. Dokážu pôsobiÅ¥ na vÅ¡etky psychické funkcie: vedomie, vnímanie, pamäť, pozornosÅ¥, úsudok, predstavivosÅ¥ a vôľu. Závislosti zvyÅ¡ujú riziko psychických a fyzických problémov. Okrem toho alkohol a tabak patria medzi najväčších zabíjačov na svete. Ale nemusí to tak byÅ¥! Závislosti sa dajú prekonaÅ¥, aj keď niekedy to znamená čeliÅ¥ veľkej výzve. Ak bojujete so závislosÅ¥ou, začnite tak, že urobíte osobné rozhodnutie prestaÅ¥ a odovzdaÅ¥ svoju vôľu Bohu. Odborná pomoc a sociálna podpora vám môžu pomôcÅ¥ na ceste k novému životu. Život bez závislosti je životom slobody!  

Začať sa dá už dnes!
www.secretsofwellness.org
Zdieľajte tento email s Vašimi priateľmi a známymi!
Share
Forward
Facebook
YouTube
Copyright © 2015 Inter-European Division, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp