Copy
Otevřít v prohlížeči
Dobrý den,

posíláme vám třetí Zpravodaj Partnerství 2030+. 
Nový rok 2021 začal ve znamení pilných aktivit. V lednu proběhl dvoudenní veletrh Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány. Od začátku února prezentujeme první výstupy pracovních skupin Partnerství v zakladatelských střešních organizacích Partnerství 2030+ a sbíráme zpětnou vazbu, nápady a připomínky účastníků. Obě pracovní skupiny v mezičase intenzivně pracují. 
Vaší pozornosti bych také rád doporučil článek o připravované pilotáži středního článku MŠMT.
Více novinek se dozvíte v příspěvcích tohoto Zpravodaje.

Pokud se budete chtít více dozvědět o projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, klikněte
ZDE.

Přejeme vám příjemné čtení.

Za Partnerství pro vzdělávání 2030+,
Jakub Novák, manažer projektu

 

Partnerství 2030+ na Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány
 
Ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. ledna 2021 proběhl Veletrh Úspěch pro každého žáka 2021 pro Místní akční plány. Veletrh se z důvodů nepříznivé epidemiologické situace konal online. Akce se zúčastnili zástupci více než 70 místních akčních plánů, pedagogové i zaměstnanci organizací, které se podílejí na řízení či správě škol. Letošní ročník veletrhu úzce souvisel s prvními výstupy z projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, tedy s výstupy pracovních skupin Střední článek a Wellbeing. 
Kromě společné reflexe prvního pracovního návrhu podoby středního článku a podpory wellbeingu na školách bylo cílem veletrhu také diskutovat budoucí roli současných realizátorů MAPů ve vztahu ke střednímu článku ve vzdělávání, sdílet zkušenosti jak v praxi účinně uskutečňovat vybrané role středního článku a podporu wellbeingu ve vzdělávání a zahájení diskuse jak nastartovat dlouhodobou spolupráci skupiny MAPů s projektem Partnerství pro vzdělávání 2030+.
V prvním dni veletrhu proběhly prezentace a zpětnovazebné workshopy k prvním výstupům pracovních skupin Partnerství. 
Jak by měl v ČR fungovat systém vedení a podpory škol v územích, pokud má zlepšovat vzdělávací výsledky a wellbeing žáků a snižovat nerovnosti? zněl název představení prvního návrhu PS Střední článek, který uvedl její hlavní expert Vladimír Srb. Video můžete zhlédnout
ZDE. Ve druhé části ranního bloku představila hlavní expertka PS Wellbeing Lenka Felcmanová  návrh pracovní skupiny Wellbeing pod názvem Podpora wellbeingu v českých školách. Video můžete zhlédnout ZDE. Obě prezentace si můžete přečíst ZDE.
Druhý den začal přednáškou Hany Kasíkové z FF UK s názvem Kooperativní učení - pro žáky, školu komunitu. Video můžete zhlédnout
ZDE. Zbytek dne pak probíhaly pod vedením členů pracovních skupin Partnerství 2030+ workshopy související se středním článkem ve vzdělávání a wellbeingem. Více informací o veletrhu můžete najít ZDE
Prezentace prvních výstupů pracovních skupin Střední článek a Wellbeing v partnerských sítích
 
Na měsíc únor jsou  v zakladatelských střešních organizacích Partnerství 2030+ naplánovány workshopy, na kterých pod vedením vedoucích expertů a členů pracovních skupin Střední článek a Wellbeing proběhne představení a společná reflexe prvního pracovního návrhu podoby středního článku a podpory wellbeingu, vytvořeného v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Na základě těchto workshopů bude upraven předložený první návrh a Partnerství 2030+ se bude moci posunout do další důležité etapy svého prvního roku, a to rozpracování návrhu do cílů a aktivit zapojených organizací.

Celý harmonogram 1. roku Partnerství 2030+ můžete vidět zde
:
Rozšíření Partnerství 2030+
 
Na svém lednovém zasedání schválila Rada Partnerství pro vzdělávání 2030+ návrh na rozšíření Partnerství 2030+ o 11 organizací, jejichž zástupci jsou členy pracovních skupin Partnerství, avšak organizace samotné se zatím k Memorandu o Partnerství pro Vzdělávání 2030+ nepřidaly. Samotný akt rozšíření Partnerství proběhne na jaře tohoto roku. Do té doby dotyčné organizace oficiálně oslovíme a jménem Partnerství 2030+ jim nabídneme přistoupení k Memorandu o Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

MŠMT připravuje ve vybraných okresech pilotáž středního článku
 
Na konci ledna 2021 MŠMT zveřejnilo informace k plánované pilotáži středního článku podpory. Pilotní ověřování bude probíhat po dobu dvou let v okresech Semily a Svitavy a bude ji řídit oddělení podpory škol MŠMT. V každém okrese bude pracovat tým metodiků se zkušenostmi z praxe. Jejich úkolem bude poskytovat přímo ve školách cílenou individuální podporu nejen ředitelům, jejich zástupcům a dalším členům vedení, ale také zřizovatelům a školským radám. V první fázi se podpora zaměří především na oblast nepedagogické práce, oblast legislativy, ekonomiky, ICT, optimalizace a digitalizace agend a procesů, provozně-organizační záležitosti, řízení a plánování. To vše s cílem rozvázat ředitelům ruce, aby mohli více času a energie věnovat pedagogickému leadershipu a řízení pedagogického procesu. Zřizovatelům pak metodici nabídnou pomoc nejen v oblasti jejich zřizovatelských povinností, ale také při hledání cest k lepší spolupráci se školami, odstraňování bariér a posilování komunitní role škol v daném místě. Druhá část aktivit se zaměří na vyhledávání odborných kapacit v regionu, propojování místních aktérů a podporu a rozvoj participace.

Více informací naleznete na
www.edu.cz/stredni-clanek-podpory. Školám i zřizovatelům je k dispozici konzultační e-mail stredniclanek@msmt.cz
(Autorkou článku je Martina Běťáková, MŠMT)
Něco jste nenašli? Chcete se o něco podělit s ostatními?
Své náměty na příspěvky do Zpravodaje Partnerství 2030+ nám můžete posílat na  e-mail: jakub.novak@skav.cz.
Facebook
Website
Kontakt:
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.
SKAV.cz | uspechzaka.cz | ucimekvalitne.cz

Kontakty na tým SKAV

Nechcete dostávat tato oznámení? Můžete se odhlásit.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SKAV, z. s. · Florianske Namesti 103 · KLADNO 27201 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp