Copy

Ny særudstilling
 

 

PRESSEMEDDELELSE

Crustumerium
Død og efterliv på tærsklen til Rom
19. maj – 23.oktober 2016


Oldtidsbyen Crustumerium var centrum for kulturmøder og spillede en stor rolle for Roms tidlige historie. I næsten 2.500 år var Crustumerium blot en reference i historiske kilder om Roms grundlæggelse. Da arkæologer i 1975 lokaliserede byen godt 15 km nordøst for den italienske hovedstad, var der tale om et arkæologisk gennembrud af de helt store, og Crustumerium har lige siden været genstand for en række succesfulde udgravninger.

Download pressefotos

Frisk fra graven
Udstillingen, som bliver til i nært samarbejde med de gravende arkæologer fra universitetet i Groningen, Holland og de italienske kulturmyndigheder, viser væsentlige nye gravfund fra Crustumerium. I alt tolv grave udstilles på Glyptoteket, komplette med knoglerester og spektakulære gravskatte. Hver enkelt grav byder på nære fortællinger, der tydeliggør, at fortidens menneskeskæbner ikke blot er relikter fra en fjern fortid.

Død og efterliv
Samtidig retter udstillingen fokus på antikkens forestillinger om liv og død i antikken. De mange genstande bliver et klart vidnesbyrd om skikke, tankesæt og tro i et kulturelt hybridsamfund. Som sådan viser udstillingen, hvordan forskellige kulturelle impulser i antikken har påvirket forestillingen om død og efterliv, samt hvordan disse til stadighed trækker tråde til og perspektiverer vores egen tid.

Multimedieformidling
Udstillingen udmærker sig ved sin multimedieformidling, som giver de besøgende nye muligheder for at opnå viden og indsigt og interagere med de udstillede genstande. Som eksempler kan nævnes tredimensionelle fotos på touch screen og en kortfilm, der beretter om udgravningerne samt en virtuel rekonstruktion af et gravkammers indre. 

Live arkæologi på Glyptoteket…
Udstillingen giver et sjældent førstehåndsindblik i processen fra arkæologisk fund til udstillingsgenstand. I et arkæologisk laboratorium kan man overvære udgravningen af gravsteder, som til lejligheden er udtaget i uberørte stykker fra et gravkompleks i Crustumerium og transporteret til København. Udover selve udgravningen kan man her følge og spørge ind til, hvordan arkæologiske fund behandles, bevares, analyseres og fortolkes.

… og live fra Crustumerium
Også de igangværende udgravninger i selve Crustumerium bringes til København. På udvalgte dage over sommeren, faciliterer udstillingen live-streaming med de arbejdende arkæologer i Italien, hvor de seneste fund præsenteres og analyseres for udstillingens gæster.

Katalog
Udstillingen ledsages af et fyldigt katalog på engelsk, der med artikelbidrag af 32 af feltets førende forskere giver overblik og indblik i den italienske jernalder. Kataloget er opdelt i temaer, som alle tager udgangspunkt i udstillingens genstande og illustrerer vejen fra arkæologisk fund over konservering til museumsgenstand.
Crustumerium. Death and Afterlife at the Gates of Rome.
120 sider, rigt illustreret.
Pris: 125 DKK. ISBN: 978-87-7452-345-1
Kan købes i Glyptotekets boghandel.

7 aftener om død
Død og efterliv er det gennemgående tema i ”7 aftener om død” – en foredragsrække, som Glyptoteket afholder gennem udstillingens periode. På syv torsdage bliver døden før som nu perspektiveret af syv specialister indenfor arkæologi, sociologi, historie, kunsthistorie og filosofi. Det sker udvalgte torsdags aftener. Første gang torsdag d. 19. maj kl. 20 med forfatter Knud Romer.

Udstillingen er resultatet af det europæiske forsknings- og museumssamarbejde COBBRA med deltagelse af Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica Centrale i Rom, Allard Pierson Museet i Amsterdam, Institute of Archaeology ved Rijksuniversiteit Groningen og Glyptoteket.

Udstillingen er støttet af


Aage og Johanne Louis-Hansens FondDet arkæologiske laboratorium er blevet til med støtte fra


 
SHARE AND FOLLOW
Del Facebook
 

DOWNLOAD PRESSEFOTOS
 
For yderligere oplysninger:

Kommunikationschef
Jakob Fibiger Andreasen
M +45 2531 9099
E jfa@glyptoteket.dk

Museumsinspektør
Jan Kindberg Jacobsen
M +45 3341 8115
E jaki@glyptoteket.dk 
NY CARLSBERG GLYPTOTEK
Dantes Plads 7
DK-1556 København V
Danmark
ÅBNINGSTIDER
Tir - søn kl. 11-18.
Torsdag kl. 18-22.
Mandag lukket.