Copy
Práve prebieha Mesiac bez domova a Dobrá krajina pre Vás pripravila prehľad aktuálnych podujatí.
View this email in your browser
Milí darcovia,

v uliciach Bratislavy sa pohybuje 4000 ľudí v núdzi a bez strechy nad hlavou. Títo ľudia nemajú kde prenocovaÅ¥, vykonávaÅ¥ osobnú hygienu, nedostávajú zdravotnú starostlivosÅ¥. Chýba prevencia a cenovo dostupné bývanie. Organizácie, ktoré pracujú s Ä¾uďmi bez domova, už niekoľko rokov bojujú s nedostatkom financií. Kapacity nocľahární a denných centier nestačia. A vy môžete pomôcÅ¥ tento stav zmeniÅ¥.

Zapojte sa aj vy do Mesiaca bez domova, festivalu pomoci ľuďom, čo stratili domov. Takto:

Usporiadajte #domadobre večeru
Pridajte sa ku nám a usporiadajte večeru na podporu ľuďom bez domova. Poproste hostí, aby nepriniesli víno, kvety ani chrumky, ale nech danú sumu venujú cez darcovský portal Dobrá krajina na pomoc ľuďom bez domova tu.
V piatok ochutnajte benefičnú kapustnicu
Jaroslav Židek uvarí výnimočnú kapustnicu, ku ktorej vám zahrá skupina Para a pán Janovic prečíta úryvok z knižky Zatúlaný gombík. Už tento piatok 5. 12. od 15.00 hod. na vianočných trhoch POD PYRAMÍDOU.
Diskutujte o tom, ako sa dostať z ulice
S čím sa na Slovensku pasujú ľudia bez domova, keď chcú riešiť svoju situáciu? Do akej miery je naša legislatíva funkčná a solidárna voči ľuďom bez domova? Príďte vo štvrtok 4. 12. na diskusiu do kaviarne Dobre&Dobré.
Príďte na koncert do nocľahárne
Zažite neopakovateľný benefičný koncert Doma dobre v priestoroch nocľahárne na okraji Bratislavy. Alebo nám príďte pomôcÅ¥ ako dobrovoľník. V sobotu 13. 12. Tu viac.
Podpíšte Spoločenskú objednávku
VyÅ¡e 500 ľudí už podporilo výzvu, aby verejní predstavitelia bezodkladne konali.  Svojím podpisom môžete aj vy vyjadriÅ¥ solidaritu ľuďom bez domova.
Zažite Bábku Divadla bez domova
Existuje samota v preplnených uliciach veľkomesta? Cítia sa byÅ¥ ľudia bez domova osamelí? Ako sa so samotou vysporiada človek s postihnutím?  Pozývame vás na pohybové predstavenie Bábka, v ktorom účinkujú ľudia bez domova (vo Å¡tvrtok 11. 12.).
Kontaktujte nás na dobrakrajina@nadaciapontis.sk

Odhlásiť z odoberanie newslettru Dobrej krajiny