Nieuws van Zorgvisite.nl: De Haven, Bunschoten

Zorgvisite

Nieuwsbericht
24-03-2017                     

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april
 

Dit is zorgvisite nummer 142


In deze Nieuwsbrief:
1. Een veilige Haven: Zorgvisite van De Haven in Bunschoten
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. De Dames THe te gast bij Welkom in bejaardentehuis 'De laatste snik' op 31 maart
4. Zorgvisite in Levensles in Leiden op 25 april

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.
 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht. 

1. Een veilige haven

Zorg- en Wooncentrum De Haven
Op de Ree 161
3752GM Bunschoten
Tel.:033-2982244
E-mail: receptie@dehaven.nu
www.dehaven.nu 

Een veilige haven

4 THe kopjes

IMG_7616

Naasten als partners in de zorg

We zijn naar De Haven in Spakenburg Bunschoten afgereisd, getriggerd door een bericht dat in dit huis de eerste contactpersoon van de cliënt de mogelijkheid wordt geboden toegang te krijgen tot het bewonersdossier. TIP van het HUIS.

De Haven besteedt sowieso veel aandacht aan de samenwerking met wat zij nog mantelzorgers noemen, maar wij naasten. De Haven beschouwt naasten nadrukkelijk als partners in de zorg en onderkent de belangrijke betekenis die naasten hebben in het leven van cliënten. Elke maand maar liefst, zo lezen we op hun website, is er een gespreksgroep voor naasten/mantelzorgers. TIP van het HUIS. Naasten krijgen een mail bij veranderingen. Ook al vinden wij bij naspeuring van de website de digitale inzageknop voor eerste contactpersonen niet, de intentie waarderen we en het geschreven woord klinkt ons Dames THe als muziek in de oren. Zet deze digitale inzageknop voor eerste contactpersonen prominent op de website. TIP van ZORGVISITE.

Lees de hele Zorgvisite hier.


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. De eerste contactpersoon die in het dossier van 'hun' bewoner mag kijken: dat bevordert betrokkenheid. Tip van het Huis.
2. Maar: zet dat dan ook duidelijk op de website hoe het dossier online kan worden bekeken. Bijvoorbeeld: een grote inzageknop. Tip van Zorgvisite.
3. Als je parkeerplekken voor de deur reserveert maakt dan duidelijk voor wie. Een dikke Bentley met een eigen parkeerplek zonder verdere toelichting maakt en vreemde indruk. Tip van Zorgvisite.

3. De Dames THe te gast bij Welkom in bejaardentehuis 'De laatste snik' op 31 maart
Het maatschappelijke innovatieplatform Kennisland organiseert 31 maart het tiende deel van haar Out of Office-serie, deze keer met focus op ontwikkelingen in de ouderenzorg. De Dames THe schuiven samen met arts en consultant Tijmen Hommes aan om te bediscussiëren hoe zorg voor ouderen moet worden ingericht in de breedste zin van het woord. Hoe willen we met ouderen omgaan? Wat willen ouderen? Hoe kan de zorg de steeds groter wordende complexiteit bijbenen? Welke technologische ontwikkelingen kunnen de zorg ondersteunen?

De discussiemiddag vindt plaats op 31 maart a.s. van 17.00 tot 19.00 in Spring House, Amsterdam. Aanmelden kan voor 28 maart via deze website - let op, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar! 

4. Zorgvisite in Levensles in Leiden op 25 april
De Dames THe hebben het de komende maanden druk: op 25 april zijn ze ook te gast bij Levensles van Leyden Academy in Leiden. Samen met docenten van ROC's Zorg & Welzijn in Nederland hebben de Dames THe de afgelopen tijd Zorgvisites afgelegd om zo het thuisgevoel van zorgorganisaties ook meer een plek te geven in de zorgopleidingen. Na presentaties van onder meer de Dames THe wordt er in groepjes gediscussieerd over hoe de aanpak van de Dames THe kan worden toegepast in zorg en onderwijs. 

De discussie begint om 14.00 in de collegezaal van de Leyden Academy in Leiden, met na afloop een borrel om 16.30. Aanmelden kan via plasmeijer@leydenacademy.nl.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nlThis email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zorgvisite · acb 123 · Amsterdam, Noord-holland 1018dn · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp