Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF APRIL 2022

Almere, 1 april 2022

Beste ouders/verzorgers/belangstellenden,

In aansluiting op de nieuwsbrief van januari ontvangt u hierbij de nieuwe nieuwsbrief van maart.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • De vergunning om te bouwen is verleend door de gemeente Almere
  • Bewonersprofiel
  • Terugblik op twee goed ‘bezochte’ thema-avonden over de organisatie van de zorg
  • Aankondiging nieuwe thema-avond over de Wajong op 13 april
  • De start van de intakegesprekken met een orthopedagoog van Amerpoort
  • Onduidelijkheid over geld
  • Foto’s en een leuk verhaal over de bewoners op de website van Nobelhof
  • Een mooi spaardoel!
Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Nobelhof,
Caroline van Drongelen, Sypko Domela Nieuwenhuis en Jan Rozenbroek
Omgevingsvergunning verleend!
Op 10 Januari 2022 hebben wij alle bescheiden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bij de gemeente aangeleverd en op 2 maart jl. hebben we toestemming gekregen om ‘het woon-zorgcomplex Nobelhof op perceel 5H2 (Oosterwold) te Almere’ te gaan bouwen. Zodra de publicatie heeft plaatsgevonden gaan we met de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden beginnen.
Bewonersprofiel
Inmiddels is het bewonersprofiel gecompleteerd m.b.v. feedback van sommige ouders, waarvoor dank. Inmiddels hebben we het ook op onze website gepubliceerd:
https://nobelhof.nl/wp-content/uploads/2022/03/bewonersprofiel-maart-2022.pdf.
Het bewonersprofiel geeft houvast bij het vaststellen of de zorg die gevraagd wordt door de bewoner, door de zorgpartij Amerpoort geleverd kan worden.
Thema-avonden voor ouders
Terugblik op twee goed ‘bezochte’ thema-avonden over de organisatie van de zorg op Nobelhof

Deze twee thema-avonden hebben we via een teams-bijeenkomst georganiseerd en werden goed bezocht. Vrijwel alle kandidaat-bewoners waren vertegenwoordigd.
De 1e thema-avond van 9 februari stond in het teken van de organisatie van de zorg. Alfons Klarenbeek (coördinator particuliere ouderinitiatieven van Amerpoort) nam ons deze avond mee a.d.h.v. een powerpointpresentatie en er was ruim gelegenheid om vragen te stellen. Ook is er een opname gemaakt voor de belangstellenden die niet aanwezig konden zijn. Deze is samen met de presentatie nagestuurd aan alle ouders.
De tweede thema-avond was gepland op 9 maart en ging over de inkoop en financiering van de zorg. Deze avond nam Alfons Klarenbeek ons wederom mee a.d.h.v. een rekenvoorbeeld in een powerpointpresentatie. Ook hiervan is een opname gemaakt en nagestuurd samen met de powerpointpresentatie aan alle deelnemers. Wij kijken terug op twee avonden die goed verliepen en voor de deelnemers informatief waren.
         Thema-avond over de Wajong op 13 april             

De volgende themabijeenkomst staat gepland op woensdag 13 april van 20.00 - 22.00u en gaat over de Wajong en wat dat betekent voor de bewoners op Nobelhof. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door twee ouders in afstemming met het bestuur. Deze bijeenkomst vindt weer via Teams plaats. Inmiddels heeft u  een link naar deze bijeenkomst ontvangen. Noteert u de datum en tijdstip alvast in uw agenda? Wij hopen u dan weer te zien.
 
Intakegesprekken
De start van de intakegesprekken door een orthopedagoog van Amerpoort

Michelle Kraaij, orthopedagoog van Amerpoort is gestart met het maken van afspraken met ouders. Als het goed is ontvangt u voorafgaand aan het gesprek een formulier met vragen ter voorbereiding van het intakegesprek. Het doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van uw kind als toekomstige bewoner, welke zorg nodig is en welke bijdrage de bewoner aan Nobelhof kan leveren. Deze intakegesprekken zullen in de maanden maart en april 2022 plaatsvinden. De aftrap was bij Splinter.
Onduidelijkheid over geld

Het bestuur van Stichting Nobelhof heeft in november 2021 € 250,- inschrijvingskosten in rekening gebracht aan iedere toekomstige kandidaat bewoner om de inschrijving definitief te maken en om de initieel door de stichting gemaakte kosten te dekken.
 
Om de kosten voor het intakegesprek met de orthopedagoog te kunnen bekostigen vraagt Amerpoort per intake een eenmalig bedrag van € 500,-. 50% van deze intakekosten worden in rekening gebracht door Amerpoort na de intakefase. De overige 50% zal verrekend worden nadat de bewoner op Nobelhof woont en zorg afneemt van Amerpoort.

Dit zijn dus twee verschillende geldstromen die niets met elkaar te maken hebben. Wij hopen dat het nu duidelijk is. Mocht het niet zo zijn, dan weet u ons te vinden.
Mag ik mij even voorstellen?
Foto’s en een leuk verhaal over de bewoners op de website van Nobelhof

In het kader van elkaar nog beter leren kennen (zowel de bewoners als de ouders) doen we een (herhaalde) oproep om een foto en een stukje tekst aan te leveren voor op de bewonerspagina. Leuk voor uw kind om te zien en (voor) te lezen met wie hij/zij samen gaat wonen.
Mocht er een reden zijn waarom u een foto niet wilt publiceren, zou u dat aan ons willen laten weten? Jullie kunnen dit hierheen mailen. Dank!
Spaaractie: messen of .....
In navolging van de zeer geslaagde spaaractie van de toekomstige bewoner Jesper van Breemen, die een compleet bestek voor één woongroep bij elkaar heeft gespaard is er weer een nieuw spaardoel. Jesper is inmiddels messen aan het sparen voor zijn woongroep. Wie volgt zijn voorbeeld?

Andere spaaracties op eigen initiatief altijd fijn en altijd doen!

Waar staan wij

Nobelhof: Samen Wonen Samen Leven
LinkedIn
Copyright © 2022 Stichting Nobelhof, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons postadres is:
Stichting Nobelhof
Oevergriend 105
1356 EH  Almere, Flevoland  Netherlands

neem contact met ons op


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Nobelhof · Oevergriend 105 · ALMERE, Flevoland 1356 EH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp