Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF JUNI 2021

Almere, 8 juni 2021

Beste ouders/verzorgers/belangstellenden,

Met deze update houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Namens het bestuur van Nobelhof,
Caroline van Drongelen,
Sypko Domela Nieuwenhuis en
Jan Rozenbroek
Nieuwe kandidaat bewoners
De laatste tijd weten steeds meer nieuwe ouders van potentiële bewoners ons te vinden en nemen contact op via de website. Per geïnteresseerde nemen we telefonisch contact op om nader kennis te maken en eventuele vragen te beantwoorden. We hopen natuurlijk dat de website een bijdrage levert om een eerste indruk van ons initiatief te krijgen. Maar persoonlijk contact is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ook zou het leuk zijn als er meer inschrijvers een foto ter beschikking stellen voor op de website!

Aan alle geïnteresseerden en ingeschrevenen: 
Het contactformulier op de website is géén inschrijvingsformulier. Wellicht verwacht u dat u na het invullen van het contactformulier bent ingeschreven, maar dat is niet het geval. Als u twijfelt of u bent ingeschreven kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt natuurlijk ook als u zich uit wilt schrijven om plaats vrij te maken voor andere geïnteresseerden. 

Het inschrijvingsformulier is te vinden op de volgende link: https://nobelhof.nl/inschrijven/

Update van de initiatievenkaart Oosterwold

Ons initiatief C2144 is nu definitief ingetekend op de initiatievenkaart van Oosterwold. Hierop ziet u het oppervlakte (bijna 15.000 m2) waarop de woningen gebouwd gaan worden.

Ontwikkelplan 3 juni jl. ingeleverd

Inmiddels hebben we in de ontwerpgroep, waar de partners Zenzo, de Alliantie en Borgerink architecten samen met Nobelhof in deelnemen, achter de schermen hard gewerkt om het ontwikkelplan af te maken, zodat deze door de werkgroep “Initiatieven in Uitvoering” van Oosterwold in behandeling genomen kan worden. Deze wordt getoetst op 15 juni. Zodra deze goedgekeurd wordt kan de anterieure overeenkomst uiterlijk 10 juli a.s. ondertekend  worden.
In het ontwikkelplan geven we precies aan waar de kavel ligt in het gebied en wordt per functie omschreven welke invulling we er aan gaan geven. Bijvoorbeeld wordt aangegeven hoe het water in verbinding wordt gebracht met de buren en hoe er wordt omgegaan met afvalwater en waterberging. Ook wordt aangegeven hoe de kavel ligt t.o.v. geluid, slagschaduw, archeologie etc. Als er archeologie op de kavel ligt (en dat is bij ons het geval) wordt aangegeven hoe we hiermee omgaan (bv. waterdoorlatende verharding, water, stadslandbouw etc.). Ook wordt er iets opgenomen over de kavelweg, bij welke Kavelvereniging er wordt aangesloten of dat er nog een Vereniging gevormd dient te worden etc. (Zoals het zich laat aanzien gaan wij zelf een kavelvereniging starten waar andere initiatieven zich bij kunnen aansluiten). Er wordt iets over de energievoorziening opgenomen, de kavelindeling(tekening) wordt bijgevoegd en alle maten dienen goed leesbaar te zijn. En de begroting en planning is er in opgenomen.
Het ontwerp
De ontwerpgroep werkt ook gestaag door om alle wensen die wij hebben zoveel mogelijk te verwerken in het voorlopig ontwerp van de woningen en de studio’s. De samenwerking tussen “de ontwerpers van Nobelhof” en Leonie Borgerink loopt voorspoedig. Hieronder ziet u een impressie van de laatste ontwikkelingen.
Picknick aan het einde van de zomer te Oosterwold
 
Save the date:: zondag 29 augustus 2021. (tijd en verdere informatie volgt nog)
Na een lange koele periode brak eindelijk in juni de zon door en genieten we nu van de meteorologische zomer. De BBQ wordt weer uit de berging gehaald en we verheugen ons op een hopelijk lange zomer. Zoals eerder aangekondigd willen we met de bewoners en hun naasten aan het einde van de zomer een picknick organiseren op de plek waar we gaan bouwen. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

waar staan wij

Nobelhof: Samen Wonen Samen Leven
Copyright © 2021 Stichting Nobelhof, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons postadres is:
Stichting Nobelhof
Oevergriend 105
1356 EH  Almere, Flevoland  Netherlands

neem contact met ons op