Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser
De Mussen, huis van de buurt
Buurtcentrum De Mussen, nieuwsflash juni 2016
BSV DE MUSSEN GENOMINEERD VOOR HAAGS SPORT INITIATIEF!!
 
Onder het motto ‘Sport zit in iedereen' voert de gemeente Den Haag dit jaar campagne om inactieve Hagenaars structureel aan het sporten en bewegen te krijgen. Om te zorgen dat initiatieven uit de stad daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, is het Haags Sportinitiatief in het leven geroepen. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om inactieve Hagenaars te activeren tot sport en bewegen. Buurt Sport Vereniging De Mussen doet mee aan het Haagse Sport initiatief met het project: Samen bewegen in de Schilderswijk.

Buurt Sport Vereniging De Mussen
BSV DE Mussen is twee jaar geleden opgericht en heeft op dit moment meer dan 150 leden.
Het kader van de BSV bestaat uit vrijwilligers uit de wijk die sportlessen geven, het sportspreekuur bemensen en buurtbewoners activeren om te gaan sporten en bewegen.

Sporten en bewegen is heel belangrijk voor buurtbewoners in de Schilderswijk.
Goed voor de gezondheid en gevoelens van welbevinden van bewoners. Door te bewegen komen mensen letterlijk in beweging, hetgeen een eerste aanzet kan geven tot het ondernemen van andere activiteiten. Sporten doe je bovendien samen: bewoners ontmoeten elkaar en komen uit hun isolement. Er is dan ook heel veel vraag naar laagdrempelige sportactiviteiten in de Schilderswijk. Maar helaas niet zo veel aanbod! Ook BSV DE Mussen loopt tegen haar grenzen aan. Daarom zijn we heel blij met de nominatie in het kader van het Haags Sport Initiatief.

Samen Bewegen in de Schilderswijk
Met het project Samen Bewegen in de Schilderswijk wil de BSV wil haar sportaanbod uitbreiden. Door de prijs die is verbonden aan het Haagse Sport Initiatief kan de BSV meer vrijwilligers op leiden en op andere plaatsen in de wijk een sportaanbod te ontwikkelen. Zo zal er onder andere met Zebra Welzijn en basisscholen Prinses Irene en Jan Ligthart een aanbod worden opgezet in de sporthal Oranjeplein, voor moeders van de beide scholen en het wijkcentrum. De gezondheidsambassadeurs van Parada zullen de deelnemers informatie geven over een gezonde levensstijl. Daarnaast zullen er een anatal vrijwilligers worden opgeleid voor sportinstructeur en zal het sportaanbod voor dames en heren verder worden uitgebreid. De sportende volwassenen van de BSV zullen een voorbeeld worden voor hun kinderen en leefomgeving. Hiermee wordt de Schilderswijk een gezond voorbeeld voor de stad!

STEM OP ONS SPORTINITIATIEF!!

Om in aanmerking te komen voor het Haagse Sport Inititatief hebben we uw stem hard nodig!

U kunt tot en met 5 juni 2016 uw stem geven aan het project op

http://heeldenhaagsport.nl/haagssportinitiatief/procedure/

Met dank voor uw steun uit de Schilderswijk!
 
 

Aanmelden / Afmelden / Doorsturen

De Mussen
Hoefkade 602
2526 CM Den Haag
070-3888700
info@demussen.nl