Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 16.7.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

פערים בזמני הגעה של אמבולנסים ליישובים שונים

סיור ועדה במוקד הלאומי של מד"א - סיור מעקב דיון בנושא: פערים של חיים ומוות בזמני הגעת אמבולנסים בין מרכז לפריפריה

הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי יום ראשון 16.7.2017 בשעה 10:00 | סיור
 
עמדת האגודה: הדיון הקודם בנושא נקבע בעקבות חשיפה של נתונים שהעבירה מד"א לאגודה בתגובה לעתירת חופש מידע שהגשנו. מהנתונים עולה כי אין למד"א נוהל לפריסת אמבולנסים, וכי זמן ההגעה של אמבולנס ביישובים רבים עולה על היעד שקבע משרד הבריאות – הגעה תוך 10 דקות. כמו כן נמצאו פערים מטרידים בזמני ההגעה בין המרכז לפריפריה ובין יישובים שונים באותו מרחב. חרף הנתונים החלקיים, קשה שלא להתרשם כי זמני ההגעה הממוצעים מהירים יותר ביישובים של האוכלוסייה היהודית לעומת יישובים שבהם אוכלוסייה ערבית.

אין ספק שמד"א שמה לה כמטרה לשפר את זמני ההגעה, ועושה עבודה חשובה ומצילת חיים למען כלל אזרחי המדינה. אולם הממצאים מחייבים את משרד הבריאות לבחון לעומק את המצב, ולהעמיד את המשאבים הנדרשים למד"א על מנת לשפר את זמני ההגעה באופן כללי, וכמו כן למנוע מצב שבו זמן מתן השירות שונה מהותית בין יישובים שונים, בדגש על אי השוויון בין יישובים יהודיים לערביים. להרחבה
 

 

מעצרים מינהליים

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 - החלק הנותר

ועדת החוקה, חוק ומשפט יום שני 17.7.2017 בשעה 11:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
הדיון עוסק בהצעת חוק ממשלתית המסדירה את השימוש במעצרים מנהליים ובצווי הגבלה מנהליים. הצעת החוק מבקשת להפוך את הסדר המעצרים המנהליים לחוק קבוע שיהיה חלק אינטגרלי מחוקי המדינה, וכן להרחיב את סמכויותיו של שר הביטחון לפגוע בחירות האזרחים.

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להנציח את התקנות המנדטוריות הדרקוניות, והיא איננה מתאימה למדינה דמוקרטית במאה ה-21. מעצרים מנהליים פוגעים קשות בזכויות האדם, מהווים מסלול עוקף למשפט צדק ומטילים כתם כבד על אופייה הדמוקרטי של ישראל. מעצר מנהלי פוגע בזכותו של אדם להיות חופשי ממעצר שרירותי, ומתבסס על ההנחה הפסולה לפיה אפשר לנבא התנהגות עתידית של אזרחים. המעצר המנהלי כולא אנשים שלא ביצעו פשע תוך שימוש בחומר חסוי, מבלי שהם יודעים במה הם חשודים, ומבלי שהמדינה תצטרך להוכיח את מסוכנותם מעבר לספק סביר במשפט פלילי הוגן. המעצר המנהלי מאפשר לרשויות לכלוא אדם כאשר אין להן ראיות קבילות להוכחת אשמתו, ומאפשר לרשויות הביטחון לא לעשות את המאמץ הנדרש כדי לאסוף ראיות קבילות ומספיקות להעמדתו של אדם לדין. גם צווי הגבלה מנהליים פוגעים בזכויות יסוד ובעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, לא מאפשרים לאזרח להתמודד מול הליך הוגן, ולכן הם פסולים.

האגודה דורשת לבטל לחלוטין את המעצרים וצווי ההגבלה המנהליים, או לפחות לאפשר אותם רק במצב חירום קיצוני שיוכרז במיוחד, שבו קיים שיבוש חמור וקשה של יכולת הפעולה של רשויות אכיפת החוק. אנו מכירים בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור ובחובת המדינה להגן על אזרחיה מפני אלימות קשה, אולם על ישראל כמדינה דמוקרטית להיאבק בטרור באופן העולה בקנה אחד עם הבסיס לקיומה כדמוקרטיה. להרחבה
 

 

מצלמות גוף לשוטרים 

השפעתן של מצלמות גוף על שיטור יתר

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות יום שני 17.7.2017 בשעה 12:00 | דיון
 
עמדת האגודה: השימוש במצלמות גוף עשוי להפחית במידת מה את האלימות המשטרתית, אולם השפעתו על תופעת שיטור היתר מוגבלת בלבד. בשימוש לא נכון, כלי זה אף עלול לשמש כחרב פיפיות בידי השוטרים שמעלו בתפקידם. לפיכך, יש להסדיר את השימוש במצלמות הגוף באופן שימזער ככל האפשר את האפשרות לנצלו לרעה: לדאוג להתווית שיקול הדעת של השוטרים, לקיים פיקוח יותר אפקטיבי בהקשר זה ועוד. לצד זה קיימת חשיבות קריטית בהפעלתם של אמצעים נוספים, שיכולים להיות יותר אפקטיביים במיגור התופעה של שיטור היתר כלפי קבוצות מיעוט, כגון: הכשרות רב תרבותיות, שקיפות נתונים, ייצוג הולם במשטרה ועוד. 
 

 

פערים בשירותי בריאות בין המרכז לפריפריה

קריסת מערכת הבריאות בצפון - יעל גרמן 7187; עבדאללה אבו מערוף 7188; איל בן ראובן 7194; אורן אסף חזן 7222; שולי מועלם-רפאלי 7242; חמד עמאר 7279

ועדת הכספים | יום שני 17.7.2017 בשעה 10:00 | דיון
 
עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז והפריפריה באים לידי ביטוי בדרכים רבות ובהן היעדר מוחלט של שירותים, חוסר מקומי בשירותים וזמני המתנה ארוכים לרפואה מקצועית בצפון ובדרום. לנוכח הפערים הוקמו ועדות מיוחדות במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") הגישה המלצותיה באוגוסט 2014, והוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו") מסרה את המלצותיה בתחילת ספטמבר 2016. ברם, המלצותיהן של הוועדות לא תוקצבו ולא יושמו. אין לקבל מצב שבו מסקנותיהן והמלצותיהן של ועדות מקצועיות מיוחדות, שהוקמו כאמור על מנת לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי הפריפריה הצפונית והדרומית, תונחנה במגרה ותהיינה לאות מתה, כאשר במחיר הכבד נושאים התושבים. להרחבה
 

 

תכנון ובנייה בגדה המערבית

עדכון סטאטוס הפעילות למול הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי c

ועדת החוץ והביטחון - ועדת המשנה לענייני איו"ש יום שלישי 18.7.2017 בשעה 11:30 | דיון
 
עמדת האגודה: מדיניות התכנון והבנייה בגדה המערבית, ובעיקר בשטחי C, פועלת בעקביות לפיתוח ולהרחבה של ההתנחלויות הישראליות ולדחיקת רגליה של האוכלוסייה הפלסטינית. המינהל האזרחי מונע את פיתוח היישובים הפלסטיניים באמצעות אי מתן אישורים, אי הכנת תכניות מתאר, או הכנת תכניות מתאר המפלות לרעה את הפלסטינים. בלית ברירה נבנים בתי התושבים ללא היתרים, ומועדים להריסה. מאות תושבים פלסטינים נותרים חסרי קורת גג בכל שנה בעקבות הריסות בתים שנבנו ללא היתר. נוסף על כך, היעדרה של הסדרה תכנונית מונע מקהילות פלסטיניות בשטח C להתחבר לתשתיות בסיסיות כמו מים וחשמל. הפתרונות שמוצאים התושבים, דוגמת הצבת פנלים סולריים, נענים על פי רוב בהחרמה ובהריסה מצד המינהל האזרחי.
 

 

קריטריונים לזכאות לדיור הציבורי 

ועדות שונות יום שלישי 18.7.2017 | דיונים

 
ביום שלישי תציין הכנסת את יום הדיור הציבורי בשורה של דיונים בוועדות:
  • ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בשעה 8:45: מדיניות הענקת זכאות לדיור ציבורי
  • ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בשעה 12:00: קריטריונים לזכאות לדיור ציבורי עבור עולים
  • הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בשעה 12:00: חסמים בפני זכות הנשים בדיור; זכאות לדיור ציבורי לזכאית למזונות מביטוח לאומי (עמידה במבחן הכנסה)
  • הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בשעה 13:30: קריטריונים לזכאות לדיור ציבורי בישראל
  • ועדת הכלכלה, בשעה 14:30: הפינויים מדירות הדיור הציבורי - דו"ח הוועדה הציבורית, בראשות אלוף (מיל') אורנה ברביבאי
עמדת האגודה: החיסול ההדרגתי של מאגר הדירות של הדיור הציבורי מוביל לצמצום ניכר במספר הזכאים: כיום זכאים לדיור ציבורי רק משפחות עם הכנסה נמוכה מאוד ושלושה ילדים ומעלה, ונכים קשים המרותקים לכיסא גלגלים. תנאי זכאות אלו אינם הולמים, ומותירים ללא מענה ראוי אלפי משפחות. על המדינה להרחיב את מאגר הדירות של הדיור הציבורי, תוך פיזורן ושילובן כחלק מתמהיל פתרונות דיור. הרחבת מאגר הדירות בדיור הציבורי תאפשר הרחבה של מעגל הנהנים ממנו.
 

 

עובדים שעתיים

היקף ההעסקה של העובדים השעתיים בישראל

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום רביעי 19.7.2017 בשעה 8:45 | דיון
 
עמדת האגודה (יחד עם קו לעובד): על פי הערכות זהירות, כ-45% לפחות מכלל העובדות והעובדים במשק – למעלה ממיליון איש ואישה – משתכרים על בסיס שעתי, כלומר – שכר העבודה שלהם אינו נקבע על בסיס משכורת חודשית קבועה, אלא על בסיס שעות העבודה. עבור המעסיקים, העסקת עובדים במתכונת שעתית היא דרך להקטין את עלויות ההעסקה ולתת לעובדים סל זכויות הנמוך מהסל המינימלי הקבוע בחוקי המגן. עבור העובדים, משמעה פגיעה מתמשכת בזכויותיהם.

עובדות ועובדים שעתיים משתכרים על פי רוב פחות מעמיתיהם במשכורת חודשית. פעמים רבות הם לא יודעים מה יהיה גובה שכרם עד ליום התשלום. הם לא מקבלים תשלום עבור ימי חג, וזכויותיהם נפגעות גם בעת ניצול ימי חופשה על פי חוק, בהודעה מוקדמת לפני פיטורין, ביציאה לחופשת לידה ועוד. 

חלק ניכר מהבעיה נובע מחוקי העבודה בישראל, שאינם מונעים פגיעה בעובדים במתכונת זו. לכן, יש לפעול בדחיפות לשינוי מעמיק של חוקי העבודה: להעלות את שכר המינימום לשעה, לקבוע פיצוי עבור חגים, להשוות את פרק הזמן להודעה לפני פיטורין ולהגן על עובדות בהריון. כך, הפגיעה בעובדים תצטמצם והתמריץ להעסקה שעתית ירד.
 

 

העסקת עובדי קבלן באוניברסיטאות

העסקה קבלנית פוגענית של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי יום רביעי 19.7.2017 בשעה 9:30 | דיון
 
עמדת האגודה (במסגרת הקואליציה הארצית להעסקה ישירה): כ-1,500 עובדות ועובדי ניקיון ושמירה מועסקים כעובדי קבלן בששת המוסדות האוניברסיטאיים שתחת המועצה להשכלה גבוהה. רבים מהם עובדים שנים רבות באוניברסיטה, כאשר רק הקבלנים שמעסיקים אותם מתחלפים כל שנתיים או שלוש. העובדות והעובדים מפוטרים כל שנה, אינם צוברים ותק ועובדים ללא ביטחון תעסוקתי. העסקה קבלנית נמצאה במחקרים רבים כסיבה עיקרית לחיים מתחת לקו העוני, ובמתאם גבוה עם הפרות של  זכויות העובדים ופגיעה בשכרם.

המטה הארצי להעסקה ישירה של עובדי הניקיון והשמירה באוניברסיטאות, שכולל ארגוני עובדים, ארגוני סטודנטים מכל הארץ וארגונים חברתיים, פועל כדי לשנות מצב זה ולהביא להעסקתם הישירה של עובדות ועובדים אלה באוניברסיטאות. זאת כדי להבטיח להם ביטחון תעסוקתי, העסקה הוגנת, וגם סיכוי למוביליות חברתית, בכך שלימודי ילדיהם יהיו ממומנים כמו אלה של כל עובד אחר.
 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה