Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 1.2.2018
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

חופש המידע – ארכיון המדינה

ישראל מסתירה מידע ארכיוני באופן שאינו הולם מדינה דמוקרטית

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור יום רביעי 31.1.2018 בשעה 9:30 | דיון

הדיון התקיים השבוע.

עמדת האגודה: 99% מהחומר הארכיוני המוחזק בארכיונים הממשלתיים בישראל אינו זמין לעיון הקהל הרחב. זאת בשל שורה של ליקויים בתפקודם: אי-חשיפה של חומר לעיון הקהל; אי העמדת קטלוגים שיאפשרו להגיש בקשה לחשוף חומר ארכיוני; העדרם של כללים ברורים ופומביים שמסדירים את שיקול הדעת של הבודקים; הודעות לקוניות וללא הנמקה כדין על סירוב לחשוף חומר ארכיוני; והחלטות חסרות סמכות על חיסיון. כל אלה הופכים את העיון והמחקר בגנזך לסיוט מתמשך. במצב זה, ארכיון המדינה על שלוחותיו אינו ממלא את ייעודו, באופן שפוגע בזכויות יסוד ובערכי יסוד חוקתיים. להרחבה
 

 

טיפול סיעודי

1. סקירת ענף הסיעוד והשלכות תכנית הסיעוד הממלכתית החדשה על האזרחים הוותיקים

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה | יום שלישי 6.2.2018 בשעה 9:00 | דיון 
  

הוועדה המשותפת הוקמה כדי לדון בתוכנית לאומית כוללת בתחום הזקנה. הדיון בשבוע הבא יעסוק בתוכנית הלאומית לסיעוד שהוצגה לפני כחודשיים על ידי שר האוצר כחלון ושר הבריאות ליצמן.
 
עמדת האגודה: האגודה מברכת על תוכנית הסיעוד, אך מזכירה כי למרות היוזמה יש עדיין צורך בצעדים מקיפים בכדי לספק לכל מי שנזקק לטיפול סיעודי כיסוי ביטוחי הולם.

האגודה פעלה משנת 2010, ביחד עם ארגונים אחרים, כדי להעלות את הכשלים במערך הסיעוד בישראל לסדר היום הציבורי וכדי לקדם רפורמה בתחום. במוקד הדרישה שלנו הייתה העלאה של שעות הטיפול הסיעודי בקהילה. דרישה זו אמורה לקבל מענה, גם אם לא מלא, בתוכנית החדשה, בעיקר לגבי זקנים עם קשיי תפקוד גבוהים. דרישה נוספת שלנו הייתה לנתק את התלות של הזקן בילדיו בהשתתפות העצמית באשפוז סיעודי. לשמחתנו, דרישה פסולה זו צפויה עתה להיפסק. כמו כן אנו מברכים על הכוונה לשפר את הרצף הטיפולי בזקן, ולהשקיע בשיפור המענים הניתנים לזקנים סיעודיים המעוניינים להישאר בביתם.

עם זאת, הרפורמה אינה כוללת את כל הרכיבים הרצויים. נמשיך לפעול להכללת האשפוז הסיעודי באופן מלא בסל הבריאות, להכרה במעמדם של בני המשפחה המטפלים, ולהעלאת מעמדו של מקצוע הסיעוד. להרחבה
 


 

פערים בין המרכז לפריפריה בשירותי בריאות

יישום התכנית הלאומית לצפון לשנים 2017-2018, הצעתו של ח"כ בצלאל סמוטריץ'

ועדת הכספים יום שלישי 6.2.2018 בשעה 10:00 | דיון

במסגרת ציון יום הגליל בכנסת על סדר היום: קידום שירותי הבריאות בפריפריה בצפון

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום שלישי 6.2.2018 בשעה 11:00 | דיון
 
עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז והפריפריה באים לידי ביטוי בדרכים רבות ובהן היעדר מוחלט של שירותים, חוסר מקומי בשירותים וזמני המתנה ארוכים לרפואה מקצועית בצפון ובדרום. לנוכח הפערים הוקמו ועדות מיוחדות במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") הגישה המלצותיה באוגוסט 2014, והוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו") מסרה את המלצותיה בתחילת ספטמבר 2016. ברם, המלצותיהן של הוועדות לא תוקצבו ולא יושמו. גם בתוכנית הלאומית לצפון לשנים 2018-2017 נושא הבריאות לא נכלל ולא תוקצב. אין לקבל מצב שבו מסקנותיהן והמלצותיהן של ועדות מקצועיות מיוחדות, שהוקמו כאמור על מנת לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי הפריפריה, תונחנה במגרה ותהיינה לאות מתה, כאשר במחיר הכבד נושאים התושבים. להרחבה
Share
Tweet
Forward


                                     
Copyright © 2018 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה