Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 15.3.2018
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

השבוע מסתיים מושב החורף של הכנסת. גם במושב הזה המשיכה המגמה המדאיגה של יוזמות חקיקה המבקשות לצמצם את המרחב הדמוקרטי בישראל. לאורך המושב המשכנו לעקוב אחר הצעות החוק ולהיאבק בהן, ובסיומו אנו מפרסמים מסמך מעודכן של יוזמות אלה. המסמך מכיל מבוא המתאר את התופעה ואת רוחב היריעה, ופירוט של יוזמות ודברי חקיקה שהוצעו או שקודמו בתקופה זו.
צמצום המרחב הדמוקרטי בישראל – הכנסת ה-20: תמונת מצב, מעודכן למרץ 2018

כמה דברים שבהם עסקנו במיוחד במושב האחרון בהקשר של צמצום המרחב הדמוקרטי: חוק הלאום | מניעת כניסה של ארגונים לבתי ספר | שלילה של הטבת מס מארגונים (סעיף 46א').
 
בין הנושאים האחרים שבהם עסקנו: "ועדות ההחלטה" העוסקות בהוצאת ילדים מהבית | תיירות מרפא | שינוי גבולה של ירושלים | הרחבת שטח המחיה של אסירים ועצורים | הרפורמה בסיעוד.

נשוב ונעדכן באופן סדיר עם תחילת המושב הבא בסוף אפריל.
 

Share
Tweet
Forward


                                     
Copyright © 2018 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה