Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 25.6.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

גיל הפרישה

1. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017 - (פ/4278/20)(משה גפני, יצחק וקנין, מיקי רוזנטל, עודד פורר, בצלאל סמוטריץ', דוד ביטן, זהבה גלאון, מיקי לוי, מנואל טרכטנברג, רועי פולקמן, רחל עזריה, אחמד טיבי, מכלוף מיקי זוהר, מרב מיכאלי) - להכנה לקריאה ראשונה; 2. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 - (פ/2680/20)(אורלי לוי אבקסיס, שרן השכל) - להכנה לקריאה ראשונה; 3. הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 - (פ/3492/20)(מרב מיכאלי) - להכנה לקריאה ראשונה; 4. דיון בסעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004

ועדת הכספים יום שני 26.6.2017 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה

עמדת האגודה: עמדת האגודה מתייחסת לכוונה להעלות את גיל הפרישה לנשים.
 
חוסר השוויון בין נשים לגברים בתחום התעסוקה מתחיל בכניסה לשוק העבודה ומחריף עם העלייה בגיל: פערי שכר, עבודות במשרה חלקית ו/או דרך חברות כוח אדם, הפסקות בחיי העבודה עקב לידות וטיפול בילדים ובהורים, הדרה ואפליה של נשים מבוגרות בשוק העבודה, ועוד. כתוצאה מכל אלה, נשים מגיעות לגיל הביניים עם פחות נכסים כלכליים, פנסיוניים ותעסוקתיים בהשוואה לגברים. שיעור ההשתתפות של נשים מבוגרות בשוק העבודה נמוך יותר משעור ההשתתפות של גברים, ונשים נפלטות מכוח העבודה בגיל צעיר יותר מגברים. כבר היום ישנה קבוצה גדולה של נשים שנפלטו משוק העבודה, אף לפני הגעתן לגיל הפרישה הנוכחי.
 
לפיכך, כתנאי להעלאת גיל הפרישה על המדינה לנקוט באמצעים אפקטיביים לעידוד תעסוקת נשים בגיל הביניים ובגילאים מבוגרים, ולפעול להבטחת קיומן של נשים מוחלשות אשר נפלטו משוק העבודה עוד לפני גיל הפרישה הנוכחי. אין להעלות את גיל הפרישה לנשים ללא נקיטת אמצעים שיבטיחו תעסוקה וקיום לנשים עד גיל הפנסיה. בין הצעדים שאפשר לנקוט: פיתוח קורסים מקצועיים; פיתוח תוכניות של למידה לאורך החיים שיאפשרו לעובדים מבוגרים בכלל, ולנשים בפרט, להתמיד בשוק העבודה עד גיל הפרישה; מתן תמריצים למעסיקים להעסיק מבוגרים בכלל ונשים מבוגרות בפרט; ומתן תמריצים לנשים להתמיד בעבודתן מעבר לגיל הפרישה הקיים.
 

 

צנזורה בפייסבוק

חשיפת כללי הצנזורה של פייסבוק

ועדת המדע והטכנולוגיה | יום שני 26.6.2017 בשעה 10:30 | דיון
 
עמדת האגודה: הדיון בוועדה נערך בעקבות חשיפת מסמכים פנימיים של פייסבוק בנושא, ואמור לעסוק במדיניות הצנזורה הפנימית של החברה, שאינה מפורסמת לציבור באופן שקוף. אנו סבורים כי בכל מקרה של הגבלה על חופש הביטוי יש לשמור על שקיפות בנוגע לכללים הנהוגים ולאופן הוצאתם לפועל, ולאפשר לציבור לערער או להשיג על צעדים כמו הסרת תוכן או חסימת דפים. דרישה עקרונית זו נכונה בין אם המגבלות מוטלות על ידי חברות פרטיות, בין אם באמצעות מנגנונים של המדינה.
 

 

אגרות בבתי המשפט

תקנות בתי המשפט (אגרות)(תיקון מס'), התשע"ז-2017

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 26.6.2017 בשעה 12:00 | אישור התקנות
 
עמדת האגודה (יחד עם הל"ב - התנועה למלחמה בעוני בישראל): הטלת אגרות על בקשות ביניים בבתי המשפט השלום והמחוזי תייקר באופן משמעותי את ניהולם של הליכים משפטיים. הכבדה זו לא תשפיע על דרך ניהול התיק על ידי בעלי הדין החזקים (המדינה, הפטורה מתשלום אגרה, בנקים, חברות סלולר וחברות מסחריות גדולות אחרות), אך תביא לפגיעה בנגישות למשפט של מתדיינים מאוכלוסיות מוחלשות וממעמד הביניים, אשר מגבלות כלכליות עלולות להביא אותם לוויתור על הגשת בקשות החיוניות לניהול התיק. לכאורה המטרה של התקנות הללו היא למנוע הליכי סרק על מנת לייעל את עבודת בית המשפט, אולם לא רק שמטרה זו אינה מאוזנת עם הפגיעה הקשה בזכות היסוד של הגישה לערכאות, אלא שיעילותה גם מוטלת בספק. לעומת זאת – חלופות אפשריות לא נלקחו בחשבון ולא קודמו.
 
במהלך השנים האחרונות הוועדה כבר דנה מספר פעמים בהצעות לתקנות דומות לאלו והחליטה שלא לאשרן. הארגונים קוראים לוועדה שלא לאשר את התקנות גם הפעם הזאת, ולהגן על הזכות הבסיסית של האוכלוסיות המוחלשות ביותר לנגישות למשפט ולצדק. להרחבה
 

 

תכנון ובנייה בגדה המערבית

הצעה לסדר-היום בנושא: "בנייה והריסות מבנים ברחבי יהודה ושומרון"

ועדת החוץ והביטחון | יום שלישי 27.6.2017 בשעה 10:00 | דיון
 
עמדת האגודה: מדיניות התכנון והבנייה בגדה המערבית, ובעיקר בשטחי C, פועלת בעקביות לפיתוח ולהרחבה של ההתנחלויות הישראליות ולדחיקת רגליה של האוכלוסייה הפלסטינית. המינהל האזרחי מונע את פיתוח היישובים הפלסטיניים באמצעות אי מתן אישורים, אי הכנת תכניות מתאר, או הכנת תכניות מתאר המפלות לרעה את הפלסטינים. בלית ברירה נבנים בתי התושבים ללא היתרים, ומועדים להריסה. מאות תושבים פלסטינים נותרים חסרי קורת גג בכל שנה בעקבות הריסות בתים שנבנו ללא היתר.
 

 

אפליה על רקע משקל

אפליה על רקע משקל

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות | יום רביעי 28.6.2017 בשעה 9:00 | דיון
 
עמדת האגודה: אחת הקבוצות שסובלת מאפליה אך נותרת בדרך כלל שקופה היא אוכלוסיית האנשים השמנים. האובססיה התרבותית למראה חיצוני ולמידות הגוף, המאפיינת מדינות מערביות בעשורים האחרונים, מובילה פעמים רבות ליחס משפיל ומזלזל כלפי אנשים שמנים, לדעות קדומות, לאפליה בתעסוקה, בשירותי בריאות ובתחומים אחרים, ולפלישה גסה וחסרת טקט לחייהם. האגודה מברכת את הוועדה על העלאת הנושא לסדר היום, ומקווה שהדבר יעורר חשיבה ודיון ציבורי, ואולי אף יחלחל לחקיקה.
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה