Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 26.10.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 
בשבוע שעבר החל מושב החורף, ואנו חוזרים לעדכן בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם, ושהאגודה לזכויות האזרח פועלת בהם.
 

 

מעצרים מנהליים

הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 - החלק הנותר - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט יום רביעי 25.10.2017 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
הדיון, שהתקיים השבוע, עסק בהצעת חוק ממשלתית המסדירה את השימוש במעצרים מנהליים ובצווי הגבלה מנהליים. הצעת החוק מבקשת להפוך את הסדר המעצרים המנהליים לחוק קבוע שיהיה חלק אינטגרלי מחוקי המדינה, וכן להרחיב את סמכויותיו של שר הביטחון לפגוע בחירות האזרחים.
 
עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת להנציח את התקנות המנדטוריות הדרקוניות, והיא איננה מתאימה למדינה דמוקרטית במאה ה-21. מעצרים מנהליים פוגעים קשות בזכויות האדם, מהווים מסלול עוקף למשפט צדק ומטילים כתם כבד על אופייה הדמוקרטי של ישראל. מעצר מנהלי פוגע בזכותו של אדם להיות חופשי ממעצר שרירותי, ומתבסס על ההנחה הפסולה לפיה אפשר לנבא התנהגות עתידית של אזרחים. המעצר המנהלי כולא אנשים שלא ביצעו פשע תוך שימוש בחומר חסוי, מבלי שהם יודעים במה הם חשודים, ומבלי שהמדינה תצטרך להוכיח את מסוכנותם מעבר לספק סביר במשפט פלילי הוגן. המעצר המנהלי מאפשר לרשויות לכלוא אדם כאשר אין להן ראיות קבילות להוכחת אשמתו, ומאפשר לרשויות הביטחון לא לעשות את המאמץ הנדרש כדי לאסוף ראיות קבילות ומספיקות להעמדתו של אדם לדין. גם צווי הגבלה מנהליים פוגעים בזכויות יסוד ובעקרונות דמוקרטיים בסיסיים, לא מאפשרים לאזרח להתמודד מול הליך הוגן, ולכן הם פסולים.

האגודה דורשת לבטל לחלוטין את המעצרים וצווי ההגבלה המנהליים, או לפחות לאפשר אותם רק במצב חירום קיצוני שיוכרז במיוחד, שבו קיים שיבוש חמור וקשה של יכולת הפעולה של רשויות אכיפת החוק. אנו מכירים בחשיבות המאבק האפקטיבי בטרור ובחובת המדינה להגן על אזרחיה מפני אלימות קשה, אולם על ישראל כמדינה דמוקרטית להיאבק בטרור באופן העולה בקנה אחד עם הבסיס לקיומה כדמוקרטיה. להרחבה
 

 

חוק הלאום

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי - הדיון יעסוק בסעיפים המנון, דגל וסמל המדינה (סעיף 3 להצעה) בירת המדינה (סעיף 4 להצעה) הלוח הרשמי, חג העצמאות וימי זיכרון וימי שבתון (סעיפים 11-9 להצעה); הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי - הכנה לקריאה ראשונה

הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) יום שני 23.10.2017 בשעה 10:00, יום שני 30.10.2017 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה
 
דיון ב"חוק הלאום" בוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך העניין התקיים השבוע, ויתקיים גם בשבוע הבא. צפויים דיונים בהצעת החוק כל שבוע או שבועיים, בהכנה לקריאה ראשונה. כרגע נדונים הסעיפים שעוסקים בהמנון, דגל וסמל המדינה, בירת המדינה, מועדים בלוח השנה ועוד (ראו פירוט לעיל).
 
להלן עמדתה הכללית של האגודה לגבי הצעת החוק. ככל שיהיו לנו בהמשך הערות לסעיפים ספציפיים נפרסם גם אותן.

עמדת האגודה: הצעת החוק, שמבקשת להגדיר מחדש את זהותה של המדינה, מעוררת קשיים משמעותיים לדמוקרטיה ולזכויות אדם בישראל. נוסח החוק כפי שהונח יביא, באופן חסר תקדים, להכפפת מהותה הדמוקרטית של המדינה להגדרתה על פי הצעת החוק כמדינה יהודית. גם הניסוח החלופי המוצע, המבקש לשמר את הגדרת המדינה "כיהודית ודמוקרטית", אין בו כדי לשנות את הרוח הכללית של הצעת החוק, לפיה יש דגש והעדפה לסממניה היהודיים של המדינה על פני אלו הדמוקרטיים. במצב דברים זה יש חשש שהחוק יפגע בזכויות האדם של כלל אזרחי המדינה, בשל השחיקה לה יגרום במעמדה של הדמוקרטיה במדינה.

נוסף על כך גלומות בהצעת החוק פגיעות חמורות בזכויות אדם, בדגש על פגיעה בזכויות המיעוט הערבי בישראל. פגיעה שכזו בזכויותיהם של חמישית מאזרחי המדינה שומטת את הקרקע מתחת לזכות לשוויון, ומהווה בכך בפני עצמה פגיעה אנושה בדמוקרטיה, ששוויון אזרחי הוא מעמודי התווך שלה. חקיקה הכוללת הוראות מפלות רבות אף פותחת את הפתח להנהגת פרקטיקות נוספות ורחבות של אפליה גזענית בכל תחומי החיים, ולא רק כלפי המיעוט הערבי .להרחבה
 

 

שלילה של הטבת מס מארגונים מסוימים (סעיף 46א)

1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז-2017 - (פ/3667/20) - הכנה לקריאה ראשונה; 2. דיון עקרוני לגבי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – אמות המידה לאישור מלכ"רים לצורך סעיף 46 על-ידי שר האוצר וועדת הכספים

ועדת הכספים יום שני 30.10.2017 בשעה 10:30 | הכנה לקריאה ראשונה
 
סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע הכרה לצורכי מס בתרומות למוסדות ציבור ולעמותות, הכרה שמעודדת לתרום לגופים אלה. ההצעה מבקשת לבטל את הזיכויים במס לתורמים למוסדות ציבור "שפועלים נגד מדינת ישראל", כאשר "פעילות נגד המדינה" מוגדרת כאחד מהדברים הבאים: (א) פרסום פרסומים המאשימים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה; (ב) קריאה לחרם על המדינה או על אזרחיה. עוד מבקשת הצעת החוק לצמצם את ההגדרה של "מוסד ציבורי", ולקבוע  שהטבת המס תינתן רק למי שתורם לארגון הפועל למען אזרחי המדינה או יהדות התפוצות.

עמדת האגודה: הצעת החוק היא אנטי-דמוקרטית ופוגעת בחופש הביטוי וההתאגדות, בחופש המצפון ובזכות לשוויון. ההצעה מבקשת לאפשר שלילת הטבה במס על בסיס עמדות אידאולוגיות, ולהעניש את מי שמחזיק בעמדות שלא מקובלות על הממשלה. ההצעה היא חלק מניסיון נרחב בהרבה לפגוע בפעילותם של ארגוני זכויות אדם וארגונים לשינוי חברתי אשר האג'נדה שלהם ופעילותם אינה נושאת חן בעיני הרוב הפוליטי היום. היא מנסה "לתפוס" את אותה קבוצה מצומצמת של ארגונים העוסקים בראש ובראשונה בזכויות מהגרי עבודה ומבקשי מקלט ובזכויות אדם בשטחים, וכן בארגוני שלום, ארגונים הפועלים לסיום הכיבוש וכדומה.

כלל יסוד במדינה דמוקרטית הוא שיש להבטיח חופש ביטוי והתאגדות, ובכלל זה חופש פעולה של ארגוני זכויות האדם, וכן מגוון דעות ועמדות – גם כאלה שאינן נושאות חן בעיני כולם. בדמוקרטיה אסור להצר פעילות פוליטית, חברתית ואחרת על פי השקפת עולמם הפוליטית, הדתית או החברתית של חלק מהאוכלוסייה במדינה, תוך ניצול הכוח הפוליטי של אותה קבוצה בעת נתונה מסוימת לצורך פגיעה במי שאינו נושא חן בעיניה. מדינה דמוקרטית חזקה יכולה להכיל בתוכה את מגוון הקולות הקיימים בחברה ולהתמודד איתם באופן שלא פוגע בחופש הביטוי. להרחבה
 

 

קצבאות ההתניידות לעיוורים

הקיצוץ המתוכנן בקצבת ההתניידות לעיוורים וללקויי ראייה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יום רביעי 1.11.2017 בשעה 10:00 | דיון
 
עמדת האגודה: דמי הליווי לעיוורים ניתנים על ידי משרד הרווחה, ומטרתם לסייע לעיוורים וללקויי ראייה בהתניידות ובהשתלבות בחברה ובשוק העבודה. דמי הליווי ניתנים מתוך הכרה בצרכים הייחודיים לאוכלוסייה זו, אשר אינם מקבלים מענה בקצבת הנכות או בקצבאות הנלוות לה. כיום גובה דמי הליווי הוא זעום ונע בין 988-494 ₪ בחודש, וגם סכומים אלו מבקש עתה משרד הרווחה לקצץ בצורה דרסטית.

מתשובה לבקשת חופש מידע שהגישה האגודה לזכויות האזרח עולה, כי גובה דמי הליווי נקבע בצורה שרירותית, על בסיס הסכם בן 30 שנה בין ארגוני עיוורים למשרד הרווחה. האגודה דורשת שגובה דמי הליווי יקבע על בסיס בחינה של הצרכים שלהם הם באים לתת מענה ושל עלותם במציאות. רק כך יוכלו דמי הליווי לעיוור להגשים את מטרתם ולקדם את ההגנה על זכויות היסוד של עיוורים.
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה