Copy
11.5.2017
חברות וחברים יקרים,

בימים אלה מתקיימים הרחק מהעין הציבורית דיוניה של הוועדה הכי חשובה שלא שמעתם עליה. הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד הבריאות וראש אגף התקציבים במשרד האוצר, אמורה לגבש "מתווה לייעול ושיפור הטיפול באוכלוסיית הקשישים הסיעודיים", והחלטותיה יוכלו לקבוע את עתידם של ההורים, הסבתות והסבים שלנו, וגם את עתידנו שלנו. זה הרגע להתגייס למאבק על האשפוז והטיפול הסיעודי בישראל.

למה אנחנו מודאגים? ברקע להקמת הוועדה עומד סירובו של משרד האוצר, ובראשו השר כחלון, להעביר רפורמה מקיפה בתחום הסיעוד. על רקע זה, החשש הוא כי הוועדה תסתפק בהצעה של פתרונות נקודתיים בלבד. במצב המשברי שבו מצויה כיום מערכת הטיפול והאשפוז הסיעודי בישראל, פתרונות כאלה אולי ישפרו מעט את המצב, אך לא יספיקו כדי לשנות משמעותית את מצבם של הזקנים הסיעודיים בישראל ולהפחית את הנטל הכבד המוטל עליהם ועל בני משפחותיהם.

ברפורמה כוללת, כפי שהציעו שר הבריאות ליצמן ומומחי משרד הבריאות, תומכים גופים וארגונים רבים הפועלים למען זכויות אדם בכלל ולמען זכויות זקנים, גמלאים וחולים בפרט, ובהם גם אנחנו באגודה לזכויות האזרח. אנו דורשים:

  • לתת לכל זקן וזקנה סיעודיים בקהילה סל שירותים מגוון ומספק וכמות משמעותית של שעות סיעוד, שיאפשרו להם להישאר בביתם ככל שמתירה להם בריאותם;
  • להבטיח שהות במוסד סיעודי לכל מי שזקוק לכך, כחלק מסל שירותי הבריאות, בלי להתנות את האשפוז בהשתתפות אישית גבוהה של בני המשפחה;
  • לכונן מסגרת-על מאחדת של כלל שירותי הסיעוד, שתפחית את הטרטור שהזקן או הזקנה ובני משפחתם נדרשים לעבור כדי למצות את זכויותיהם;
  • לשפר את מעמדם של עובדי הסיעוד ושל מקצוע הסיעוד.

 הגענו לרגע מכריע במאבק. עכשיו הזמן לומר לשר כחלון: אי אפשר להפקיר יותר את ההורים הסיעודיים שלנו. אי אפשר עוד לעצום עיניים לנוכח המשבר שבו אנחנו נמצאים, ושרק יילך ויעמיק ככל שהאוכלוסיה הולכת ומזדקנת. אנחנו לא מוכנים להתפשר ולוותר על הדרישה לרפורמה בתחום הסיעוד. שלחו עכשיו מייל לשר: כחלון, זה בידיים שלך.
 
שלכם,


שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
2017 ACRIHebrew
 קיבלת מייל זה כי את/ה חבר/ה באגודה לזכויות האזרח או שנרשמת לקבלת עדכונים מהאגודה

להסרה מרשימת התפוצה  | להצטרפות לרשימת התפוצה

Share
Tweet
Forward