האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 27.06.2013
Like הניוזלטר השבועי: זכויות האדם בכנסת, מהאגודה לזכויות האזרח on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עכשיו עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה


 

קיצוץ בקצבאות הילדים
הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (מ/768) – פרק ז': ביטוח לאומי - סעיף 56 פסקאות (1), (2), (3), (10) וסעיף 59(א) עד (ג) – חוק הביטוח הלאומי – שינוי מבנה קצבאות הילדים
ועדת הכספים | יום ראשון 30.06.2013 | הכנה לשנייה\שלישית

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח קוראת שלא לקצץ בקצבאות הילדים כל זמן שלא נערכה בחינה כוללת ומקיפה של מערך התמיכה והקצבאות, במטרה להתאים אותן לצרכים האמיתיים. הקיצוץ צפוי להוריד כ- 40-50 אלף ילדים אל מתחת לקו העוני, נוסף על הפגיעה הקשה בלמעלה מ- 860 אלף ילדים, שחיים כיום בעוני. לקיצוץ יהיו השפעות מרחיקות לכת על בריאותם, השכלתם ויכולתם של ילדים אלה להיחלץ ממעגל העוני, והוא מנוגד אף להתחייבויות ישראל במסגרת האמנה לזכויות הילד, להבטיח את קיומו בכבוד ואת צרכיו ההתפתחותיים של כל ילד וילד.  בשנים האחרונות הפכו קצבאות הילדים למקור מחיה מרכזי עבור משפחות החיות בעוני, וזאת בין השאר משום שסך קצבאות הקיום לעניים בישראל אינו מספק מענה הולם לצרכים הבסיסיים ביותר.
 
האגודה קוראת שלא לאשר את הקיצוץ, לכל הפחות עד לכינון מנגנון מקצועי לבחינה כוללת ומקיפה של מערך התמיכה והקצבאות, ולקבוע אמות מידה להיקפן, על בסיס צרכים והוצאות בפועל. במסגרת זו, יש לבחון אם הקצבאות משיגות את מטרתן, חשיבותן עבור המוטבים בפועל, גובהן ביחס למטרתן, חלופות אפשריות ועוד. בחינה שכזו לא נערכה מעולם בישראל, ומערך הקצבאות נותר כמעט שרירותי, על בסיס אמות מידה בלתי רלוונטיות למוטבי הקצבאות.להרחבה
 

ח"כ בוז'י הרצוג ומוחמד ברכה בשיתוף פורום המאבק בעוני (בו חברה האגודה) מזמינים לכנס חירום הקורא לממשלה שלא לקצץ בקצבאות הילדים!
ביום שלישי ה-2 ביולי 2013 בשעה 14:00 באולם גליל שבכנסת
הכנס בהשתתפות חברי כנסת, מומחים, ארגונים חברתיים ופעילים ופעילות החיים בעוני.
בין הדוברים:
פרופ' יונה רוזנפלד, יו"ר הפורום למאבק בעוני, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית.
מר ראמז ג'ראיסי, יו"ר הועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות.
פרופ' ג'וני גל, דיקן ביודה סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה העברית.
ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד.
עו"ס צפרא דוויק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים.
עו"ס דורית בירן-דקלבאום, הפורום למאבק בעוני.
מר אברהים אזבארגה, יו"ר ועד ההורים ביה"ס אלראזי בלוד.
גב' נעמי לוי, פעילה חברתית, ירושלים.
גב' שולמית קמינסקי, נציגת קבוצת הסנגור בעמותת אם הבנים.
 

הפסקת רעש
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון מס'' 8) (סמכות כניסה למקום ועריכת חיפוש לצורך הפסקת רעש), התשע"ג-2013
וועדת הפנים | יום שלישי, 02.07.2013 | ההכנה לשנייה\שלישית
 
עמדת האגודה: האגודה אינה מתנגדת לרעיון העקרוני המונח ביסוד הצעת החוק, לפיה אם אדם מקים רעש קיצוני באמצע שכונת מגורים, ומסרב לבקשתם של שוטרים לטפל בבעיה ולהפסיק את המטרד, אין סיבה ששכניו, כמו גם השוטרים שנקראו לטפל בבעיה, יהיו חסרי אונים נוכח סירוב זה. אם זאת, הצעת החוק מהווה הרחבה משמעותית של סמכות המשטרה להיכנס לביתו של אדם, ולערוך בו חיפוש, ללא צו שיפוטי. הכלל בדיני החיפוש בישראל, לפיו יש לקבל צו שיפוטי לפני עריכת חיפוש בביתו של אדם, נועד למנוע פגיעה מעבר לנדרש בזכות החוקתית לפרטיות ולמנוע שימוש לרעה בסמכות, שהיא מרחיקת לכת באופיה.
בהקשר זה יש להבטיח קודם כל, כי הצעת החוק אכן דרושה כדי להתמודד עם מצוקה קונקרטית, הדורשת טיפול באמצעות תיקון חקיקתי. בנוסף, ככל שמקדמים הצעה זו, יש לקבוע בה תנאים ברורים שיכולים להבטיח, כי סמכות הכניסה החריגה הניתנת לשוטרים, תהיה בבחינת מוצא אחרון, ולא תנוצל לרעה.
 

אלימות משטרה בהפגנות
הצעה לסדר-היום בנושא: "אלימות המשטרה והתנהלותה בהפגנות בכלל ובאירועים שקרו בכותל המערבי"
הצעה לסדר היום של חברי הכנסת תמר זנדברג, סתיו שפיר, דב חנין, טלב אבו עראר, אורית סטרוק.

וועדת הפנים | יום שלישי, 02.07.2013 | דיון
 
עמדת האגודה: הזכות להפגין הנה חלק מזכות היסוד לחופש הביטוי והמחאה. הפגנות מאפשרות לאזרחים להשמיע את דעתם ולהשפיע על מקבלי ההחלטות ועל אזרחים אחרים. חובתה של המדינה לאפשר לאזרחים להפגין, ולהגן על המפגינים במקרה הצורך. האגודה מטפלת מזה שנים ארוכות בנושא זכות המחאה וההפגנה, ומנהלת דיאלוג קבוע עם המשטרה סביב נושאים אלו, במטרה להטמיע בקרב השוטרים את ההנחיות הקיימות בדבר התמודדות עם הפגנות ואירועי מחאה, ובדרישות חוזרות ונשנות לפתיחה בבירורים ובחקירות בנוגע להתנהגות אלימה ובלתי חוקית, לכאורה, של שוטרים באירוע מחאה. האגודה גם היתה מעורבת בקידום נהלים המגבילים את השימוש בשוטרים רעולי פנים ושוטרים ללא תג מזהה. למרות אמירות ראויות של בכירים במשטרה בנוגע לתפקידה החשוב בשמירה על חופש המחאה ובהבטחת מימושו, עדיין רב המרחק בין הצהרות אלו לבין המציאות בשטח. לאגודה מגיעות תלונות על הפגנות בהן הפעילו שוטרים כוח רב ולא מידתי כלפי מפגינים, שוטרים נהגו באלימות כלפי מפגינים,  איימו לעצור אותם בלי כל סמכות, ואזקו פעילים שלא על פי הוראות החוק. במקרים מסויימים, אף נורתה אש חיה, רימוני הלם וכדורים אל עבר אוכלוסיה בלתי חמושה. כאמור, האגודה פועלת במקרים רבים אל מול המשטרה בדרישה למיצוי הדין עם האחראים. עוד על הזכות להפגין באתר האגודה

 

הצעות חוק העולות השבוע להצבעה במליאה


הרחבת סמכויות של פקחים עירוניים
הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)(תיקון)(הארכת תוקף), התשע"ג-2013
 מליאה | הצבעה בקריאה ראשונה

עמדת האגודה:   האגודה מתנגדת להצעת החוק המבקשת להאריך לארבע שנים נוספות פיילוט רגיש ומורכב, בעל אפשרות לפגיעה משמעותית בזכויות אדם, וזאת אף מבלי שנבחנה התנהלות הפיילוט והשלכותיו באופן מספק. מדובר בפיילוט המעניק לפקחים עירוניים סמכויות כמו-שיטוריות למניעת מעשה אלימות, לרבות במקרה של חשש לביצוע עתידי של עבירת אלימות– וזאת ללא נוכחות שוטר.הפיילוט בקושי יצא לדרכו, וטרם עלה בידי ועדת הפנים לבחון באופן מספק את אופן התנהלותו. בנסיבות אלה, לא יכולה להיות כל הצדקה להארכת הוראת השעה לתקופה כה ארוכה – פי שתיים מתוקף הפיילוט המקורי.  כן לא יכולה להיות כל הצדקה לצמצום פיקוח ועדת הפנים על התנהלות הפיילוט הרגיש, כמוצע בהצעה.
 


עיקול ותפיסה של כלי רכב בשל חוב
הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013
 מליאה | הצבעה בקריאה ראשונה

עמדת האגודה:  במסגרת הצעת החוק מתבקשת הסדרה חוקית של האפשרות לעקל ולתפוס כלי-רכב, אשר בעליהם רשומים כחבים חובות כספיים לרשויות המס השונות. במסגרת ההסדר החוקי המוצע, מוענקת לרשויות המס השונות סמכות חוקית רחבה ביותר, ובצדה שיקול דעת רחב אף הוא, לבצע עיקולי רכב מחוץ לחצרי הנישומים, ללא כל הגנות העומדות להם. האגודה לזכויות האזרח בישראל, אשר היתה אחת מהעותרים בבג"ץ 6824/07 מנעא נ' רשות המסים  וייצגה את כלל העותרים בתיק זה, מזכירה כי בפסק הדין פסל בג"ץ את השימוש במחסומי דרכים לצורך גביית מסים, תוך שהוא דן הן בהיעדר סמכות חוקית לביצוע גביה מסוג זה, והן בפגיעה הקשה הנגרמת לזכויות האדם המעוכב במחסומים אלו. משום כך, ובהתבסס על מלוא קביעות פסק הדין, עמדת האגודה לזכויות האזרח היא כי עיקול ותפיסה של כלי רכב מחוץ לחצרי החייב טומנת בחובה פגיעה קשה בזכויות היסוד של תושבי המדינה, ועל כן איננה חוקית.


 
ויסקונסין - שוב!
חוק התוכנית לעידוד יציאה לעבודה
מליאה | הצבעה בקריאה ראשונה

עמדת האגודה: האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ועמותת סנגור קהילתי, מתריעים כי לקבלת "חוק התוכנית לעידוד יציאה לעבודה", שמשמעה החלת תוכנית ויסקונסין בכל הארץ, צפויה להיות השלכה מרחיקת לכת על זכויות אדם. מהות הצעת החוק היא הפרטת שירות התעסוקה, תוך מסירת סמכויות שלטוניות רחבות, לתאגידים פרטיים הפועלים למטרות רווח. הסעיפים הפוגעניים הרבים המופיעים בהצעת החוק חוזרים מילה במילה על הצעות חוק שנדחו בעבר על-ידי הכנסת (בפעם האחרונה ב-2011).

לפניית הארגונים אל חברי הכנסת
השוואה בין מתווה התכנית שנפסל על ידי הכנסת ב- 2011 לבין המתווה הנוכחי
למידע נוסף על תכניות ויסקונסין לדורותיהן