Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 21.5.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 
 

חופש הביטוי באינטרנט

הצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ה-2014 - הכנה לקריאה 2 ו-3

ועדת החוקה, חוק ומשפט יום שני 22.5.2017 בשעה 12:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט להגביל את הגישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כדי למנוע ביצוע עבירות. 

עמדת האגודה: הגם שתכלית החוק ראויה – מאבק בעבירות חמורות – היא עלולה לפגוע פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובחופש הגישה למידע. הגבלת גישה לאתרי אינטרנט טומנת בחובה סכנה ל"פגיעה היקפית" באתרים אחרים, שלא מתבצעות בהם עבירות. התועלת של הגבלת גישה לאתרי אינטרנט עשויה להיות שולית, מכיוון שאפשר לעקוף את הגבלות הגישה באמצעים פשוטים יחסית, אך הפגיעה בזכויות תהיה קשה ובלתי מידתית.

הצעת החוק הנוכחית מרחיבה את העבירות שבגינן אפשר יהיה להגביל גישה לאתר אינטרנט לעומת ההצעה הקודמת, כמו למשל מקרים של מכירת סמים קלים כגון קנביס וחשיש, או חסימה של אתרי אינטרנט "של ארגון טרור". בעיות נוספות בהצעה הן ההסתמכות הרחבה על חומר חסוי ועל ראיות שאינן קבילות, והבעייתיות בניהול הליך משפטי שיהיה ברוב המקרים במעמד צד אחד. הדרך הנכונה להיאבק בביצוע עבירות היא בחקירה, באכיפה, במניעה ובהעמדה לדין של עבריינים, ולא באמצעות צנזורה על האינטרנט. להרחבה
 

 

שכירות הוגנת

הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 23.5.2017 בשעה 9:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית
 
עמדת האגודה: האגודה מברכת על הכוונה להסדיר את שוק השכירות. אנו רואים בכך ניסיון ראוי לאזן טוב יותר בין זכות הקניין של בעל/ת הנכס לבין הזכות לדיור נאות של השוכר/ת.
 
אף שבתודעה הציבורית שוק השכירות מזוהה לא פעם עם סטודנטים וצעירים, קרוב ל-40% ממשקי הבית השוכרים דירה הם בעלי הכנסה נמוכה. הצרכים של משפחות אלו, בניגוד לאלה של צעירים, אינם מגורים לתקופה מוגבלת בתנאי שכירות הגיוניים וסבירים עד שירכשו דירה; שוק השכירות מהווה עבורן חלופה קבועה לכל ימי חייהם, כי אין להן יכולת להיכנס לשוק הבעלות בשל היעדר הון עצמי. מכאן שלהסדרת השוק חשיבות מכרעת למימוש זכותן לדיור.
 
הערות האגודה להצעת החוק נוגעות למחיר השכירות הראשונית והעלאת שכר הדירה, לדרישת פיקדונות וערבויות, לביטול חוזה ולאיסור אפליה. להרחבה
 

 

תשתיות מים וחשמל בגדה המערבית

סטאטוס קידום תשתיות מים וחשמל ביו"ש

ועדת החוץ והביטחון - ועדת המשנה לענייני איו"ש | יום רביעי 24.5.2017 בשעה 9:30 | דיון
 
עמדת האגודה: מדיניות פיתוח תשתיות המים והחשמל בגדה המערבית, אשר נמצאת תחת אחריות המפקד הצבאי, מאופיינת בכך שיישובים פלסטיניים רבים סובלים מבעיות תשתיות חמורות, בעוד תושבי ההתנחלויות נהנים מרמת תשתיות דומה לזו שקיימת בתוך מדינת ישראל. בשטח סי, כפרים פלסטיניים רבים כלל אינם מחוברים לרשת המים, ותושביהם נדרשים לרכוש מים בעלות גבוהה מאוד ולהתמודד עם איכות ירודה של מים בגין השינוע והאכסון של המים. זאת, כאשר בסמוך אליהם עוברים קווי מים המחברים את ההתנחלויות הסמוכות. את האיסור שמטיל הצבא על חיבור ישובים פלסטינים בשטחי סי לקווי המים והחשמל הקיימים, את הריסת בורות ובארות המים, ואת הפקעת הפאנלים הסולריים, תולה הצבא בהיעדר אישורי בנייה מטעמו – אישורים שלפלסטינים קשה עד בלתי אפשרי להוציא בשל מדיניות הנישול בשטח סי. 
 
נוסף על כך, מרבית האוכלוסייה הפלסטינית בגדה, המתגוררת בשטחי איי ובי, מתמודדת גם היא עם מחסור במים. בעוד בהתנחלויות ניתן להשתמש במים לפי הצורך, כפי שנהוג בישראל, לפלסטינים ישנן "מכסות מים" מוגבלות, ובמקומות רבים מים מוזרמים לבתים רק חלק מימות השבוע. בקיץ החולף התרחש משבר מים חמור שהביא לכך שבאזורים שלמים בהם מתגוררים פלסטינים לא היו מים משך שבועות. למרות כל זאת, בדיונים שמתקיימים בכנסת על תשתיות מים וחשמל בגדה המערבית מתמקדים חברי הכנסת בפיתוח נוסף של תשתיות אלו בהתנחלויות קיימות ובהרחבתן העתידית.
 

 

רפורמות בעבודת הכנסת

הרפורמה ביחסים שבין הממשלה לכנסת - בנושאים הבאים: - חובת התייצבות בפני ועדות הכנסת. - פיקוח הכנסת על הממשלה. - עבודת הכנסת – חקיקה פרטית.

ועדת הכנסת | יום רביעי 24.5.2017 בשעה 10:00
 
על סדר היום של הכנסת מצויות מספר יוזמות שמבקשות לחזק את הכנסת בתפקידה כמפקחת על הממשלה. יוזמי ההצעות הם משלל סיעות הבית.
 
עמדת האגודה: על פניו, מטרת היוזמות ראויה וצודקת. אלא שחלק מהרפורמות המוצעות עלולות להיות בעייתיות ביותר, אם לא יקפידו בעת קידומן בכנסת על פרטים קריטיים.
 
כך למשל, יש כוונה לצמצמם את החקיקה הפרטית בכנסת בשל בזבוז הזמן הציבורי המושקע בהכנת עמדות ובדיון בהצעות החוק הללו בממשלה ובמשרדי הממשלה, ללא שהן מקודמות כלל. לטעמנו יש בכך הגיון, אלא שהיום חקיקה פרטית נעשתה כלי מרכזי של האופוזיציה להביא נושאים לסדר היום הציבורי. ביטול כלי זה מבלי לתת לחברי הכנסת ו/או לאופוזיציה כלים חלופיים תחליש את הכנסת ולא תחזק אותה.
 
יוזמה אחרת שעל הפרק מבקשת לאפשר ליושבי הראש של ועדות הכנסת להזמין לדיוני הוועדה כל גורם פרטי שהם מבקשים. לטעמנו הדבר חורג מחובתה של הכנסת לפקח על הממשלה, ועלול להביא ל"משפטי שדה" לגורמים שלא מוצאים חן בעיני הרוב הפוליטי בכנסת או הרוב בוועדה. יש להבטיח שרק גורמים נבחרים או בעלי תפקיד ציבורי יזומנו לוועדות, ואולי לשקול אופציה להרחבה לגופים מסחריים הממלאים תפקיד ציבורי או דו מהותי, במגבלות שונות.


 
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה