כל המידע על זכויות האדם שלנו בכנסת בשבוע הקרוב
זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

חמישי, 2.1.2014
Like זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב on Facebook share on Twitter
 

העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה

 

 

מעצרים ומאסרים של קטינים פלסטינים בשטחים ובמזרח ירושלים

תנאי המעצר והמאסר של קטינים פלשתינאים

ועדה מיוחדת לפניות הציבור | יום שלישי, 31.12.2013 | דיון

 
עמדת האגודה: ברצוננו לעדכן אתכם על אודות דיון חשוב שנערך בכנסת בשבוע החולף. בעקבות דיון קודם שנערך בוועדה המיוחדת לפניות הציבור בעניין תנאי מעצר ומאסר של קטינים, פנתה האגודה לזכויות האזרח בבקשה לקיים דיון נוסף בנושא תנאי המעצר והמאסר של קטינים פלסטינים בשטחים ובמזרח ירושלים. דיון זה נערך ביום שלישי השבוע, ובהמשך מושב הכנסת צפוי דיון נוסף בעניין

בשטחים: האגודה פועלת מזה שנים להגנה על זכויותיהם של ילדים פלסטינים המעורבים בהליכים פליליים בשטחים - בעת עיכוב, מעצר, חקירה, משפט או מאסר. בשנים האחרונות נעשו תיקונים מבורכים בחקיקה הצבאית החלה על פלסטינים בשטחים, אלא שצעדים אלו עדיין רחוקים מלתקן את הפגמים ולצערנו, אנו ממשיכים להיתקל בהפרות קשות ושיטתיות של זכויות קטינים על ידי מערכת אכיפת החוק בשטחים.
להבדיל מקטינים ישראלים החיים בתוך גבולות מדינת ישראל, וקטינים ישראלים החיים בשטחים, אשר כפופים לחקיקה הפלילית הישראלית ונשפטים בבתי המשפט האזרחיים בישראל, קטינים פלסטינים כפופים לדין הצבאי. כאמור, בתקופה האחרונה נעשו תיקונים מסוימים בחקיקה הצבאית, ובכללם הקמתו של בית המשפט הצבאי לנוער, העלאת גיל הבגרות של קטינים פלסטינים מ-16 ל-18 שנים וקיצורים לתקופות המעצר החלות על פלסטינים בשטחים – קטינים ובגירים – כתוצאה מעתירה לבג"ץ שהגישה האגודה לזכויות האזרח . אף על פי כן, עדיין ישנו פער גדול בין הדין החל על קטינים פלסטינים בשטחים לבין הסטנדרט הנדרש להגנה על קטינים בהליך הפלילי על פי הדין הבינלאומי.

במזרח ירושלים: בשנת 2013 נעצרו כ-1,200 אנשים, מרביתם קטינים, בגין יידויי אבנים בירושלים המזרחית. על פי חוק הנוער, אמורים היו קטינים אלה ליהנות מהגנות מיוחדות במהלך מעצרם, עיכובם וחקירתם על ידי המשטרה. ואולם, בפועל, נמנעו מרבים מהם הזכויות המגיעות להם כקטינים במסגרת ההליך הפלילי. מתלונות הקטינים עולה, כי המשטרה אינה מיישמת את הוראות חוק הנוער בטיפול בחשודים קטינים בירושלים המזרחית. ההשלכות של המעצרים והחקירות שמבוצעים בניגוד לחוק מרחיקות לכת ומשפיעות באופן ניכר על הילדים, בעיקר מבחינה נפשית והתנהגותית. לאור זאת, על המשטרה להתייחס לילדים ברגישות הנדרשת בשל גילם, התפתחותם הפיזית והרגשית וההשלכות שנובעות מעצם המגע שלהם עם רשויות האכיפה מבחינה חברתית ונפשית.
להרחבה:
הפרות חוק הנוער ופקודת המשטרה בעניין מעצר וחקירה של קטינים
ילדים בישראל ובשטחים נתונים להפרות שיטתיות של זכויותיהם במעצר ובמאסר
 


הרפורמה החדשה בתכנון ובבניה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 102), התשע"ג-2013 - סעיפים 28-27 ו-58

ועדת הפנים והגנת הסביבה  | יום שלישי, 7.1.2014 | הכנה לקריאה שניה ושלישית  

עמדת האגודה וארגונים עמיתים: בהצעת החוק יש היבטים חיוביים, ובהם צעדים להגברת השקיפות במוסדות התכנון, כמו חובת פרסומם של חומרי רקע לתכניות וחוות דעת מקצועיות. עם זאת, קיימות בהצעת החוק בעיות מהותיות המאיימות לפגוע פגיעה חמורה בהליכי התכנון, וכתוצאה מכך באיכות החיים של הציבור בישראל. נוסף על כך נעדרת מההצעה התייחסות להיבטים חברתיים, שלהעדרם השלכות דרמטיות על רמת החיים של אנשים, על פערים חברתיים, על שוויון ואפליה ועל נגישות לשירותים חיוניים ובסיסיים. בולטת במיוחד בהעדרה הסמכת מוסדות התכנון בנושא דיור בר השגה. באופן זה מבטלת הרפורמה החדשה הישג חשוב ומרכזי שהושג בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 – התחייבות של הממשלה לקדם דיור בר השגה ברפורמה. להרחבה
 
השבוע יידונו בוועדה סעיפים 28-27 וסעיף 58 (א) ו-(ג) להצעת החוק. להערות עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון לסעיפים 28-25