Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 11.3.2018
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

ייצוג משפטי להורים וילדים בבתי משפט לנוער

הצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017

הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת לזכויות הילד ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 יום שני 12.3.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה ראשונה

 

עמדת האגודה: בעקבות דרישתנו, הממשלה מקדמת הצעת חוק שתקנה ייצוג משפטי להורים ולילדים בבתי משפט לנוער. האגודה לזכויות האזרח הייתה הראשונה והיחידה לעסוק בנושא זה, שבמסגרתו נגרמות לעיתים פגיעות קשות בזכויות אדם של ילדים והוריהם. הנתונים מלמדים שרובם המכריע של ההורים אינם מיוצגים בשום שלב בהליכים המשפטיים, על אף שמתקבלות במסגרתם החלטות הרות גורל, ועל אף שמדובר במשפחות העניות, המודרות והמוחלשות בישראל. אנו מברכים על ההצטרפות של מערך הסיוע המשפטי ליוזמה, ועל הצעת החוק של ח"כ שולי מועלם מהבית היהודי.

האגודה פועלת מזה מספר שנים להגנה על זכויות אדם בהליכי טיפול בנוער בסיכון והוצאת ילדים מביתם (השמה חוץ ביתית). נוסף על הדרישה לייצוג ההורים בבתי המשפט לנוער, עתרנו לבג"ץ בדרישה להסדיר בחקיקה את עבודתן של הוועדות שמחליטות על הטיפול בילדים בהליכים אלו, ולהגן על זכותם של ההורים והילדים להליך הוגן בפני הוועדות.
 


 

גביית תשלומי הורים בבתי הספר

בקרה על תשלומים בחטיבה העליונה

ועדת החינוך, התרבות והספורט יום שלישי 13.3.2018 בשעה 9:00 | דיון
  

עמדת האגודה: חוק לימוד חובה, חוק חינוך ממלכתי וחוק זכויות התלמיד מעגנים את עקרונות היסוד לפיהם תכנית הלימודים בכלל, ותכנית הלימודים לבגרות בפרט, ימומנו באופן מלא על ידי המדינה, ואת זכותם של תלמידים להיבחן בהן. ואכן, במהלך שנים ארוכות מתקצבת המדינה את מוסדות החינוך בחטיבות העליונות כך שלכל תלמיד יובטחו 37.5 שעות שבועיות בחינוך הממלכתי ו-41.5 שעות שבועיות בחינוך הממלכתי דתי. הקצאה זו נועדה להבטיח לתלמידים תעודת בגרות איכותית, שתאפשר קבלה לאוניברסיטאות ובחירה בין פקולטות ותחומי השכלה גבוהה.

אלא שכמעט בחשאי, בלחץ הבעלויות הפרטיות, ללא דיון ציבורי ובלי לשתף את חברי ועדת החינוך של הכנסת, הוציא לאחרונה משרד החינוך למנהלי בתי הספר העל יסודיים הנחיה המצמצמת את השעות שבפיקוח המשרד ל-30 ול-34 שעות בהתאמה. משמעות ההנחיה ויישומה הוא הורדת רף הדרישות מבתי הספר בהוראת לימודים לתעודת בגרות בחטיבות העליונות; פגיעה אנושה באיכות תעודת הבגרות - המהווה מסלול כניסה ללימודים גבוהים - שתינתן לתלמידים במימון ציבורי; ומתן היתר לבתי הספר בבעלויות פרטיות להשלים את החסר באמצעות מימון פרטי מכספי הורים. בכך חוברת ההנחיה החדשה למגמה עגומה המאפשרת לבתי הספר לגבות תשלום מהורים עבור תכנית לימודים נוספת, לרבות העשרה לבגרות. צעד זה, כמו צעדים קודמים שעשה המשרד, מעמיק את אי השוויון בחינוך ומעצים פערים בין אוכלוסיות חזקות וחלשות.

 


 

פערים בשירותי הבריאות בין המרכז פריפריה

צמצום תורים ברפואה יועצת

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בדרום יום רביעי 14.3.2018 בשעה 9:30 | דיון 
  

עמדת האגודה (בשיתוף עם ארגונים עמיתים): הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז והפריפריה באים לידי ביטוי בדרכים רבות ובהן היעדר מוחלט של שירותים, חוסר מקומי בשירותים וזמני המתנה ארוכים לרפואה מקצועית בצפון ובדרום. לנוכח הפערים הוקמו ועדות מיוחדות במטרה לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי אזורים אלו. הוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בדרום ("ועדת אפק") הגישה המלצותיה באוגוסט 2014, והוועדה לבחינת הרחבת שירותי הרפואה בצפון ("ועדת גרוטו") מסרה את המלצותיה בתחילת ספטמבר 2016. ברם, המלצותיהן של הוועדות לא תוקצבו ולא יושמו. גם בתוכנית הלאומית לצפון לשנים 2018-2017 נושא הבריאות לא נכלל ולא תוקצב. אין לקבל מצב שבו מסקנותיהן והמלצותיהן של ועדות מקצועיות מיוחדות, שהוקמו כאמור על מנת לשנות ולשפר את מצב הבריאות של תושבי הפריפריה, תונחנה במגרה ותהיינה לאות מתה, כאשר במחיר הכבד נושאים התושבים. להרחבה
 

Share
Tweet
Forward


                                     
Copyright © 2018 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה