Copy

זכויות האדם בכנסת
האגודה לזכויות האזרח - לקט כנסת

ראשון, 28.5.2017
 


העבירו לכם את העדכון השבועי הזה ואתם רוצים להמשיך ולקבלו  גם בעתיד? להרשמה
עדכון מהכנסת גם באנגלית להרשמה
 

 

המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית

מחסור בכיתות לימוד בירושלים בכל המגזרים - לציון יום ירושלים

ועדת החינוך, התרבות והספורט יום שני 29.5.2017 בשעה 10:00 | דיון

מצוקת מבני החינוך בירושלים ותקציב העירייה

ועדת הכספים יום שני 29.5.2017 בשעה 11:00 | דיון

עמדת האגודה: 109,481 תלמידות ותלמידים פלסטינים לומדים בירושלים. 41% בלבד לומדים בבתי ספר עירוניים מוכרים, מכיוון שמספר הכיתות בהם רחוק מלהספיק למספר הילדים. השאר לומדים בבתי ספר במעמד מוכר שאינו רשמי, המקבלים תקצוב חלקי ממשרד החינוך, ובחינוך הפרטי.
 
להערכת עיריית ירושלים, במערכת החינוך הרשמית של ירושלים המזרחית חסרות כ-2,000 כיתות. על אף המחסור האדיר, בשנת הלימודים 2016 נוספו 44 כיתות חדשות בלבד לבתי הספר העירוניים בירושלים המזרחית. בשלוש השנים הקרובות צפויות להיבנות 339 כיתות חדשות נוספות. נכון לשנת הלימודים הנוכחית, כמחצית מכיתות הלימוד שבבתי הספר וגני הילדים העירוניים בירושלים המזרחית אינן תקניות. על עיריית ירושלים להקים בתי ספר וכיתות בהיקף מספק, ולדאוג למימוש הזכות לחינוך של כל התלמידים באופן ראוי. להרחבה: ירושלים המזרחית – עובדות ונתונים 2017
 

 

תכנון, מים ותברואה בירושלים המזרחית

ירושלים -1. מודל להתחדשות עירונית 2. תכנית תברואה וסביבה במזרח ירושלים - במסגרת יום ירושלים

ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 29.5.2017 בשעה 13:00 | דיון
 
עמדת האגודה: זה עשרות בשנים כמעט ואין אפשרות חוקית להנפיק היתרי בנייה למבנים חדשים בירושלים המזרחית. בלית ברירה מרבית המבנים בירושלים המזרחית נבנו ונבנים ללא היתרי בנייה, ודייריהם חיים בצפיפות ובחשש מתמיד מפני הריסת קורת הגג שלראשם. על אף הצהרותיו של ראש העירייה ניר ברקת כי בכוונתו לנקוט מדיניות שונה משל קודמיו, בפועל גם תחת הנהגתו ממשיכות הרשויות בכישלון הנמשך כבר 50 שנה בכל הנוגע לתכנון, לפיתוח ולהסדרה של ירושלים המזרחית. כבר למעלה מעשור שרשויות התכנון המקומיות והמחוזיות לא קידמו ולו תוכנית מתאר אחת בשכונות הפלסטיניות. אפילו תוכניות מתאר שכונתיות שעיריית ירושלים יוזמת בעצמה אינן מקודמות כאשר מדובר בירושלים המזרחית.
 
הכשל המתמשך של הרשויות לתכנן את השכונות הפלסטיניות ולאפשר פיתוח, הרחבה ותשתיות שיתאימו לגידול באוכלוסייה, מוביל גם לבעיה של היעדר חיבורים מוסדרים למים ולביוב. רק 59% מתושבי מזרח העיר מחוברים לרשת המים באופן מוסדר וחוקי. השכונות הסמוכות למחנה פליטים שועפאט מדגימות זאת בצורה הקיצונית ביותר: היות ומאז 1967 לא אישרו הרשויות ולו תוכנית מתאר אחת לשכונות אלו, קווי המים הקיימים מספיקים לכ-10% מהאוכלוסייה המתגוררת בהן כיום. להרחבה:  ירושלים המזרחית – עובדות ונתונים 2017
 

 

הארכת "חוק האזרחות"

הארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003

ועדת חוץ וביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 29.5.2017 בשעה 11:00 | אישור הוראת השעה
 
עמדת האגודההוראת השעה המוכרת בשם "חוק האזרחות" מונעת מבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים לרכוש מעמד בישראל. מאז עוגנה המדיניות כהוראת שעה (חוק זמני) בשנת 2003, מאריכה הכנסת את תוקפה שוב ושוב מדי שנה, בהליך חקיקה לא תקין שאין לו אח ורע.
 
הוראת שעה זו, שכבר מזמן הפכה להוראת קבע, פוגעת אנושות בעשרות אלפי אזרחים ישראלים, בני זוגם הפלסטינים וילדיהם. על אלפים רבים מהם נגזר פירוד כפוי וחיים בנפרד. אחרים, אשר צולחים את מהמורת הגיל הנקובה בחוק וכניסתם לישראל מותרת, נאלצים לחיות כאן בהיתר שהייה ארעי, שיש לחדשו לעתים תכופות, ואשר אינו מתיר להם לקבל תנאים סוציאלים, לנהוג, ולפרנס את משפחתם בכבוד.

חוק הקובע באופן גורף כי כל הפלסטינים, באשר הם, מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לרכוש מעמד בישראל, הוא חוק גזעני. מדינת ישראל צריכה לבדוק בקשות של פלסטינים למעמד מכוח היותם בני זוג של ישראלים, ואם אכן נשקפת מהם סכנה למדינה, עליה לסרב לאשר אותן. ואולם, הבדיקה צריכה להיות פרטנית, כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
Share
Tweet
Forward


                                     
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2017 ACRIHebrew, All rights reserved.


להסרה מרשימת התפוצה