Copy
TÅ™i priority do budoucna: 1) kultivovace sobÄ›stačnosti, 2) budování sítÄ› osobních vztahů,  3) učení ostatních.
View this email in your browser

Ahoj přátelé!

Tak jo. Je to už dlouho, co jsem si vÅ¡iml, že newslettery jsou fajn způsob, jak si udržet obraz o dÄ›ní v projektech a životech, které mÄ› zajímají. Řekl jsem si proto, že si taky zkusím "zanewsletterovat". Nevím, odkud to vzít, prosím proto o názory - je to ne/přínosný, ne/čtivý, dlouhý/krátký..? 

Dnes jsme doprovodili naÅ¡e dÄ›ti do Å¡koly a já mám pocit, že se mi po dvou mÄ›sících relativního nic-nedÄ›lání vrací do života dÄ›lání a hlavnÄ› řád. 

Můj kamarád Robo Zelník mi o víkendu Å™ekl, že do budoucna vidí tÅ™i důležité priority: 1) kultivovat svoji sobÄ›stačnost (nezávislost na korporacích); 2) budovat síť osobních vztahů postavenou na spolu-práci a sdílení; 3) šířit tento přístup k životu tím, že to učíme ostatní. Mám pocit, že mi tím pojmenoval i můj modus vivendi posledních let. Zkusím v tomto newsletteru vyjmenovat - v devíti Å¡uplících - pár zážitků, projekty, obav a plánů, které do tÄ›chto tří Å¡uplíků spadají:  

  1. sousedské vztahy: Žít tam, kde bydlíme patří mezi mé priority... PÅ™edevčírem navečer jsme opékali sousedské Å¡pekáčky a slaninu. V pátek testujeme poprvé myÅ¡lenku sousedského letního kina. V sobotu organizujeme už 4.ročník naší sousedské slavnosti. Příští týden bych chtÄ›l vykopnout snahu vybudování manÅ¡aftu “spolu-pracujících rodičů” - viz “Rozšířená rodina” a následnÄ› pokus o sousedský co-working. 
  2. Å¡kola: NaÅ¡e dÄ›ti chodí do státní Montessori Å¡koly, což znamená nutnost zapojení rodičů. Moje zapojení spočívá napÅ™. v tom, že zítra rozjíždíme dÄ›tský parlament nebo v tom, že na 26.9 chystáme besedu s Táňou Fischerovou. Do toho pečuji o Å¡kolní blog a facebook. 
  3. veÅ™ejné vystupování: Vloni v Å™ijnu jsem - ze zdravotních důvodů - zruÅ¡il skoro vÅ¡echno svoje veÅ™ejné fungování. Začal jsem zkoumat celostní medicínu a zákonitosti jídla a zmÄ›nil jsem od podlahy, co, jak a kdy jím. JeÅ¡tÄ› nemám doÅ™eÅ¡eno, ale získal jsem dojem, že se můžu k besedám a pÅ™ednáškám vrátit. Kalendář se mi zaplnil do dubna 2017. Zde je jejich aktuální pÅ™ehled.
  4. video-rozhovory: Vrátil jsem se k videu. Je mi líto nechat si vÅ¡echny ty fascinující rozhovory jen pro sebe. Na mém youtube kanále najdete nové rozhovory o potÅ™ebách, o svobodÄ›, o jídle nebo o Å¡ikanÄ›. Příští týden se mám pÅ™ed kamerou vidÄ›t s Petrem Márou, s Martinem Paličkou (Etnetera), Michalem Beránkem (OpenOne) a s Vráťou Hláskem a Petrem Jasinskim (Rozšířená rodina). 
  5. jídlo a zerowate: Letos je to už tÅ™etí rok, co nás živí naÅ¡e KPZ-ka a Bezobalu. ÄŒtvrtý rok zahradničíme, pečeme chleba a housky, houbaříme, bylinkaříme, zavaÅ™ujeme, sušíme, mrazíme, fermentujeme. V nedÄ›li jsme trhali Å¡vestky a jablka a koupili 30 kg rajčat. V pondÄ›lí jsme pak od nevidím do nevidím uvaÅ™ili 25 litrů ovocných pÅ™esnídávek a 25 litrů kečupu - bez cukru! Andrea Culková by z nás mÄ›la radost :-). Na podzim 2017 pÅ™ipravujeme k tomuto tématu  kultovní knihu Domácnost bez odpadu.
  6. slušná firma: Na září/říjen bychom měli spustit projekt, na kterém pracujeme od zimy - Slušná firma s ambicí pomoci podnikání, jehož cílem není maximalizace zisku, ale užitek pro ostatní. Projekt souvisí se změnou, kterou jsem v oblasti úvah o formách podnikání prošel - viz Od svobody ke slušnosti
  7. podzimní besedy: Zaujalo mÄ›, jak se z původnÄ› zamýšleného rozhovoru dvou lidí stala monstr-akce - viz Pracovní revoluce na obzoru. Já osobnÄ› se nejvíc těším na podzimní cyklus pÅ™ednášek a besed s tématem dobrého života, nové práce a svobody v práci.    
  8. knihy: Ty mÄ› vytěžují víc než bych si momentálnÄ› přál. Nedaří se mi dohodnout ohlednÄ› Podivína. Agent, zastupující Ricardo Semlera požaduje, abychom zaplatili (pro nás) nezaplatitelnou částku nebo abychom zbylé knihy okamžitÄ› zlikvidovali. Vedle toho pracujeme na dvou nových knihách a hlavnÄ› na novém webu, které má konečnÄ› pÅ™inést i ebooky. Držte mi v tom palce.  
  9. fejsbuky - PÅ™estal jsem používat svůj osobní profil na fejsbuku a místo toho začal používat Fb.me/hajzlert. Pokud na fejsbuku jste, pomozte mi tu stránku rozjet, prosím. Díky!
To je napoprvé ažaž. MÄ›jte se krásnÄ› a napiÅ¡te prosím, zda tenhle "dopis" vůbec nÄ›kdo pÅ™ečetl a zda to k něčemu bylo. Já se zkusím ozvat zase nÄ›kdy na podzim. 

Tomáš
Our mailing address is:
tomas@peoplecomm.cz

Chcete změnit to, jak dostávat tyto newsletery?
Zde můžete zmÄ›nit své nastavení a tady se odhlásit ze seznamu.