E-mail niet leesbaar? Klik hier
The Rights Forum
Nieuwsbrief 20 dec 2018
Beste lezer,

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 wil ik je bedanken voor je steun en solidariteit. Velen van jullie reageerden per email of op sociale media, steunden ons financieel zodat we ons werk kunnen voortzetten of namen deel aan petities om onze lobbyinspanningen kracht bij te zetten. Veel dank hiervoor!
Bethlehem anno 2018...

The Rights Forum in gesprek met ABP

Eergisteren reisden onze voorzitter, hoogleraar internationaal recht Jaap Doek, en ik af naar Heerlen. Daar overhandigden we een door duizenden mensen ondertekende petitie aan de bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP, mevrouw Corien Wortmann-Kool.

De petitie roept het ABP op investeringen in 3 Israëlische banken terug te trekken. Deze banken spelen een centrale rol in de kolonisering van Palestina, omdat ze de bouw van nederzettingen financieren. Zo werken ze mee aan de verdrijving van Palestijnen van hun land.

Geeft het ABP dan niet om mensenrechten? Volgens Wortmann-Kool is respect voor mensenrechten wel degelijk een criterium voor ABP om al of niet in een bedrijf te investeren. Maar: “het proces van beoordeling is echter nog in gang en wordt pas in 2020 afgerond.”

Wij drongen aan op een snellere beslissing om de investeringen in bezet gebied af te stoten. Jaap Doek: “Als het om mensenrechten gaat wordt het begrip complicity gebruikt, medeplichtigheid. In dit geval is het ABP medeplichtig aan schendingen van het internationaal recht - het faciliteren van de illegale nederzettingen - en schendingen van mensenrechten."

Mevrouw Wortmann-Kool wilde tijdens het gesprek niet toezeggen de controversiële beleggingen te beëindigen. Wel spraken we af met elkaar in gesprek blijven. De kwestie van de investeringen in bezet Palestijns gebied komen binnenkort ook aan de orde in het Verantwoordingsorgaan van ABP.

Wij zijn vastbesloten druk op de ketel te houden. Investeren in de nederzettingeneconomie is niet te verdedigen.

Israëlische leger manipuleert filmbeelden om dood Palestijnse jongens te verhullen

Op 14 juli van dit jaar verwoestte het Israëlische leger met een luchtaanval een groot gebouw in Gaza-Stad. De aanval werd ingeleid met het afschieten van vier ‘lichte’ raketten op het dak van het gebouw. De eerste raket maakte een eind aan het leven van twee 14-jarige jongens, die op het dak zaten. Met vier zware raketten werd het gebouw vervolgens verwoest. Een nabijgelegen cultureel centrum en een moskee raakten zwaar beschadigd en 23 Palestijnen raakten gewond.
Het laatste teken van leven van de jongens. Gezeten op het dak van een groot gebouw in Gaza-stad maken zij een selfie. Kort daarop worden ze gedood door een Israëlische raket.
Het afschieten van één of meer ‘laag-explosieve’ raketten op daken van woningen en andere gebouwen wordt ‘roof knocking’ genoemd, ‘kloppen op het dak’. Het Israëlische leger waarschuwt daarmee bewoners en andere aanwezigen dat ze een paar minuten hebben om het gebouw te verlaten. Het systeem is verre van waterdicht. Bewoners die slecht ter been zijn of de ‘klop’ niet opmerken zijn ten dode opgeschreven.

En ditmaal was het de waarschuwingsraket zelf die slachtoffers maakte. Zoals gebruikelijk gaf het leger beelden vrij van de raketinslagen. Daarop waren merkwaardig genoeg de twee jongens niet te zien.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem deed onderzoek en concludeert: het leger knoeide met filmbeelden om de dood van de twee jongens te verdoezelen.
Lethal “warning”: 2 Palestinian teens killed in Gaza by Israeli “warning missile," 14 July 2018
Video van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem.

Tot besluit

In onze nieuwsbrieven hebben we helaas zelden positief nieuws te melden.

Toch is het goed het succes te memoreren van onze petities. In maart publiceerden we, samen met andere organisaties, een petitie waarbij we de Nederlandse regering opriepen Israël te houden aan het VN-Kinderrechten­verdrag. We vroegen een einde te maken aan de militaire berechting van Palestijnse kinderen. De petitie werd getekend door meer dan 5.000 Nederlanders.
Mei 2018: Jaap Doek overhandigt namens de Palestijnse Kinderrechten Coalitie de petitie aan Tweede Kamerleden.
Een mede door onze petitie geïnspireerde motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut over de rechten van minderjarige Palestijnse gevangenen werd in mei aangenomen door de Tweede Kamer. De motie vraagt de regering meer druk uit te oefenen op de Israëlische regering om de rechten van Palestijnse kinderen in gevangenschap te waarborgen en hiervoor internationale steun te zoeken.

Druk vanuit het publiek helpt daadwerkelijk. We merken dit bij de petities maar ook in ons dagelijkse contact met politici en anderen op invloedrijke posities.

Dank aan jullie; volgers op Facebook, ondertekenaars van de petities en donateurs van The Rights Forum.

We gaan er in het nieuwe jaar met frisse moed tegenaan. Ons voornaamste thema in 2019: een einde van de Nederlandse betrokkenheid bij de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, zowel van de politiek als van het bedrijfsleven. Dat betekent een verbod op handelsbetrekkingen met de nederzettingeneconomie. Het bekent ook een terugtrekking van de investeringen van bijvoorbeeld het ABP in banken die de bouw van nederzettingen financieren.

Het motto voor 2019: ons neerleggen bij onrecht is geen optie. Doen jullie weer mee?

Ik wens jullie fijne feestdagen en een vreedzaam 2019.

Jan Keulen
Directeur The Rights Forum
Jullie steun maakte ons werk in 2018 mogelijk. Dank je wel!
Twitter
Facebook
Website
Stuur ons een bericht
afmeldenaanmelden | wijzig gegevens | bekijk in browser | steun ons | stuur door